5 gratis mallar för egenföretagare

Under de senaste månaderna har vi lagt ut ett flertal gratis Excel-mallar för småföretagare och enskild firma. Vi har gjort detta i syfte att underlätta pappersarbetet som är svårt att undgå när man driver eget företag och som annars kan vara knepigt. För att det ska vara lättare att hitta verktygen har vi samlat de mest populära i den här artikeln. Vi hoppas att du har nytta av dem!

Zervant är ett online faktureringsprogram som hjälper dig att skapa och skicka fakturor och registrera din arbetstid. Vi har utvecklat tjänsten utifrån egenföretagarens synvinkel för att just du ska kunna hantera de dagliga händelserna kring ditt företags ekonomi i ett och samma program – snabbt och enkelt.

Baserat på faktureringen och de händelser som du registrerar så skapar Zervant automatiska rapporter åt dig. Du kan också ladda ner bokföringsunderlaget i SIE-format.

Prova Zervant gratis här


Fakturamall

1. Fakturamall
De flesta företagare fakturerar kunder varje månad. Genom att använda en färdig fakturamall som beräknar momsen och uppfyller kraven på officiella fakturor kommer du lite lättare undan. Ifall du behöver skicka specialfakturor med t.ex. omvänd skattskyldighet eller rot- och rut-avdrag så hittar du en översikt av fakturahänvisningarna på vår blogg. Ladda ner gratis fakturamall


Offertmall

2. Offertmall
Ibland vill kunder ha en offert av dig innan de är redo att slå till. Här ger vi dig en färdig mall för offerter som du kan använda för att snabbt och enkelt skapa offerter för dina kundprojekt. Ladda ner gratis offertmall


Kvittomall i Excel

3. Kvittomall
Om du har kontantförsäljning måste du ge ett verifikat åt kunden och behålla ett åt dig själv, dvs. ett kvitto över försäljningen. I praktiken så skiljer sig ett kontantkvitto inte mycket från en faktura men en del av uppgifterna är olika. Vi har gjort en färdig kvittomall som besparar dig besväret att göra en egen mall. Ladda ner gratis kvittomall


Mall för tidrapport

4. Mall för tidrapport
Väldigt ofta vill kunden få en tidrapport över det utförda arbetet som en bilaga till fakturan. Även för din egen skull lönar det sig att hålla reda på arbetstiden så att du ser hur mycket du får jobba för inkomsterna. Vi har gjort en färdig mall i Excel där du dagligen kan registrera utförda arbetstimmar. Ladda ner gratis tidrapport mall


Mall för körjournal med milersättning

5. Mall för körjournal med milersättning
När du utför arbete hos dina kunder så blir det lätt många körningar i veckan. Det lönar sig verkligen att hålla koll på antal körda mil i en strukturerad körjournal som hjälper dig att få lagstadgade milersättningar och skatteavdrag i deklarationen. Dessutom behöver du dokumentation över dina körningar ifall Skatteverket vill ha mera information gällande avdragen. Ladda ner gratis körjournal mall


Gör allt enklare i Zervant!

Med Zervant skapar du fakturor, offerter och kvitton med några klick! Registrera även din arbetstid i Zervant för ännu snabbare fakturering.

Skapa gratis konto 
Zervant invoicing