Enkelt faktureringsprogram

Perfekt för småföretag

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Arbetsgivarintyg mall

Ladda ner gratis

Ladda ner Arbetsgivarintyg mall

Arbetsgivarintyg mall

Ett arbetsgivarintyg är en blankett som utfärdas av en arbetsgivare där en anställds anställningstid och befattning intygas. Intyget, som ibland även benämns som arbetsintyg eller löneintyg, kan exempelvis användas för att bedöma en före detta anställds ersättning från a-kassan. 

För att hjälpa dig som driver företag har vi tagit fram en mall för hur ett sådant intyg kan se ut. Ladda hem en gratis mall för arbetsgivarintyg här.

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som fylls i av en arbetsgivare efter upphörd eller ändrad anställning. Den anställde har kanske slutat på arbetet, alternativt har personen gått ned i arbetstid. I sådana tillfällen behövs ett arbetsgivarintyg för att denne ska kunna ansöka om att få a-kassa (arbetslöshetskassa). Intyget används för att pröva rätten till ersättning från a-kassan. Den anställde kan därefter söka om ersättning på deltid eller heltid, beroende på situationen. I blanketten som ska fyllas i finns information om anställningen, så som anställningsform, varighet, antal arbetade timmar, etc..

Arbetsgivaren måste lämna ett sådant intyg enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det spelar ingen roll vad orsaken är att anställningen upphörde. Även om den anställde själv har sagt upp sig kan man med stöd från lagen kräva att få ett arbetsgivarintyg. Således är det arbetsgivarens skyldighet att utfärda intyget. I lagen om arbetslöshetsförsäkring står det följande:

”En ansökan om ersättning ges in till och prövas av arbetslöshetskassan…Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes rätt till ersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt. Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett.” – 47 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer om lagen här 

Ett arbetsgivarintyg kan även användas i andra sammanhang. Om du som företagare till exempel överväger att anställa en person, kan du be om att få ett sådant intyg från kandidatens tidigare arbetsplatser. Intyget kan ge en viss bild av det tidigare arbetets art, omfattning, samt även av personen i fråga. Då kan du även få reda på varför de tidigare anställningarna upphörde. I intyget finns även kontaktinformation från tidigare arbetsgivare om du skulle behöva det som referens.

Arbetsgivarintyg – Gratis mall

Arbetsgivarintyg mall

Ladda ner: Word

Vad innehåller ett arbetsintyg?

Ett arbetsgivarintyg innehåller i grunden information om den anställde, samt det tidigare arbetsförhållandet:

  • Uppgifter om anställningsform
  • Uppgifter om arbetstid
  • Anledning till anställningens upphörande
  • Antal arbetade timmar
  • Lönen till den anställde
  • Uppehållslön och ferielön
  • Eventuellt erbjudande om fortsatt arbete
  • Övriga upplysningar

I vissa fall kan a-kassan kräva ett kompletterande arbetsintyg. Detta behövs om den anställde har fått lön utöver vanlig månads-, vecko-, dag-, eller timlön. Det kan handla om andra skattepliktiga ersättningar som inte ingår i den lönen som du uppger i arbetsgivarintyget – till exempel OB eller jour. Då ska man styrka antal arbetade dagar och timmar per månad, utbetalad ersättning, samt arbetets art.