Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Bidragskalkyl

Gratis mall

Ladda ner bidragskalkyl mall

Bidragskalkyl – Räkna ut din täckningsgrad

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om hur du sätter rätt pris och vilka faktorer som bör beaktas med olika prissättningsstrategier. I det här inlägget fördjupar vi oss i kostnadsbaserad prissättning, och vi har utvecklat en enkel bidragskalkyl som du kan använda för att räkna ut din marginal, eller täckningsgrad. Du kan använda vår online kalkylator eller ladda ner en Excel version. 

Att sätta pris på produkter är speciellt viktigt för entreprenörer eftersom bara en felaktig prislapp på en produkt lätt kan leda till stora ekonomiska problem. Ofta börjar nyblivna företagare med att sätta för låga priser som de inte kan justera uppåt efteråt. Vid prissättning är det bra att komma ihåg att du bör i princip baka in din lön, inköpspriser och samkostnader samt de övriga kostnader i priserna. Om du i din verksamhet endast säljer produkter så är inkomsterna från försäljningen naturligtvis viktigaste inkomstkällan för dig. Därför vill vi hjälpa dig med prissättningen genom att erbjuda ett gratis verktyg för bidragskalkylering.

Du ska inte heller glömma bort momsens andel av priserna. Det är bäst att tänka på momsen som en temporär summa på ditt konto som du endast samlar in för staten. Pengarna är ju inte firmans pengar även om dom finns på företagskontot en kort stund. Momsen är oftast största orsaken till varför kunderna och försäljarna tror att täckningsbidraget (marginalen) är större än vad den på riktigt är.

Vad är täckningsgrad?

Täckningsgraden anges i procent och anger den del av produktens särinkomst (försäljningspriset) som kvarstår efter att du tagit bort särkostnaden (inköpspriset). Täckningsgraden anger alltså den delen av omsättningen som kan användas för att täcka dina fasta kostnader – de kostnader som är gemensamma för alla dina produkter. 

Man kan beräkna täckningsgraden på olika nivåer – för enskilda produkter, produktkategorier eller t.o.m. för hela verksamheten. I handelsföretag kan täckningsgraden i princip ses som bruttovinsten, uttryckt i procent. 

Räkna ut täckningsgraden och täckningsbidraget

Med Zervants bidragskalkyl kan du räkna ut täckningsgraden och täckningsbidraget med hjälp av inköps- och försäljningspriset. Du kan också räkna ut inköps- eller försäljningspriset istället ifall du har en viss täckningsgrad du vill uppnå. Kalkylen fungerar som ett bra stöd och ett behändigt verktyg för att planera priser. 

SEK
%
SEK
Täckningsbidrag/Vinst
 

Vad är en rimlig täckningsgrad?

De flesta företag siktar på en täckningsgrad på ungefär 30% i genomsnitt. Men den regeln skall inte följas blint, och vissa produkter kan bra ha lägre eller högre täckningsgrad. Täckningsgraden används ofta mer som ett jämförelsemått – för att se vilka produkter utgör den största delen av det totala täckningsbidraget. Det kan hjälpa dig se vilka produkter du borde koncentrera dig på i och vilka du kanske borde slopa. 

Skillnaden mellan täckningsgrad och täckningsbidrag

Täckningsbidraget är i princip täckningsgraden uttryckt i kronor. Täckningsbidraget kan enkelt räknas som skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset. 

Bidragskalkyl i Excel

bidragskalkyl mall

Ladda ner: Excel

Excel Mallen beräknar automatiskt ut (i 3 olika formler) inköpspris, täckningsgrad och försäljningspris åt dig.

  • I mallen finns det olika exempel på priser och täckningsgrader (du kan ändra på dem om du vill)
  • Täckningsgrad =TG
  • Fyll i de variablerna som begärs ovanför formeln
  • I formel nummer 1 kan du räkna ut inköpspriset
  • I formel nummer 2 kan du räkna ut täckningsgraden
  • I formel nummer 3 kan du räkna ut försäljningspriset

Notera att en bidragskalkyl är ett förenklat verktyg för prissättningen och tar inte hänsyn till konkurrenternas priser eller andra utomstående faktorer. Om du vill veta mer om prissättning så kan du kolla in vår artikel om prissättnings tips för entreprenörer.

 

Hur fungerar formeln i i bidragskalkylen?

Formeln i bidragskalkylen består av följande 3 delar:

  1. Inköpspris
  2. Försäljningspris
  3. Täckningsgrad

Om du vet två av delarna ovan, kan du räkna ut den tredje. Så för att t.ex. räkna ut täckningsgraden behöver du veta inköps- och försäljningspriset. Här är alla 3 sätt att använda formeln.

Formel för att räkna ut täckningsgraden

Täckningsgrad = 100% – ( Inköpspriset / Försäljningspris )

Exempel: Inköpspris (utan moms) för en reservdel för datorn är 2000 kr och försäljningspriset utan moms) är 2500 kr.

-> Täckningsgraden för reservdelen blir 100%  – (2000 / 2500) = 20%

Formel för att räkna ut försäljningspriset

Försäljningsris = Inköpspris / (100% – Täckningsgrad )

Exempel: Inköpspris för reservdelen för datorn är 2000 kr och den önskade täckningsgraden är 30%.

-> Försäljningspriset för reservdelen borde vara 2000kr / (100% – 30%) = 2857 kr

Formel för att räkna ut inköpspriset

Inköpspris = Försäljningspris x (100% – Täckningsgrad)

Exempel: Försäljningspriset för reservdelen för datorn är 2500 kr och den önskade täckningsgraden är 30%.

-> Inköpspriset för reservdelen borde vara 2500 kr x (100% – 30%) = 1750 kr

Är du i behov av ett smidigt faktureringsprogram? Du kan skapa ett gratis konto hos Zervant och låta programmet ta hand om allt det jobbiga pappersarbetet åt dig. Förutom fakturering så förbereder Zervant också automatiskt momsrapporten och andra krävda rapporter färdigt åt dig vilket gör det lätt att fylla i skattedeklaration mm. när det är dags att exempelvis deklarera. Det har aldrig varit lättare att driva eget!