Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Traktamente

Gratis mall

Ladda ner Traktamente mall

Hur räknar man ut traktamente 2021? Gratis mall & Instruktioner

Det finns flera olika typer av traktamente som det är bra att känna till. Reglerna är inte så lätta att tolka och förstå och därför försöker vi i detta inlägg enklare beskriva och sammanfatta Skatteverkets regler för 2021.Instruktioner för mallen

Fyll i följande information i mallen:

 1. Beskrivning – en kort beskrivning av tjänsteresan
 2. Landet – välj destinationslandet från rullgardinsmenyn (på basen av valet väljer mallen automatiskt rätt schablonbelopp)
 3. Dag & Tid för avfärden – lägg in tiden i format hh:mm och datumet ÅÅÅÅ-MM-DD
 4. Dag & Tid för hemkomsten – lägg in tiden i format hh:mm och datumet ÅÅÅÅ-MM-DD
 5. Antalet övernattningar som betalades av den anställde

På basen av informationen ovan räknar mallen automatiskt ut följande:

 • Nattschablon
 • Heldagstraktamente
 • Halvdagstraktamente
 • Lönetillskottet för endagsförrättning

Vi rekommenderar att inte redigera cellerna som motsvarar punkterna ovan, eftersom det då kan bli strul med de automatiska kalkylerna i mallen.

Vad är skattefritt traktamente?

Det finns som sagt fler typer av traktamente men den största skillnaden mellan de olika traktamentena är ersättningsbeloppet som kan vara skattepliktigt eller skattefritt.

Det finns vissa förutsättningar för att ett skattefritt traktamente ska kunna betalas ut.
Dessa är:

 1. Övernattning. En övernattning definieras som en resa vilken sträcker sig
  över kl. 00:00-06:00 (vare sig man sovit eller inte).
 2. Destinationen måste ligga 50 km (5mil) från jobbet eller bostaden.
 3. Resan måste vara bunden till en tjänsteresa.

Förutsatt att kraven ovan fylls, räknas det skattefria traktamentet ut med följande ekvation.

Traktamente = (Schablonbelopp i Sverige/Utomlands * antalet resedagar) – måltidsavdrag

Schablonbeloppen i Sverige och Utomlands för inkomståret 2020

Vid tjänsteresaSverige 2020Utomlands 2020
Hel dag240 krEtt helt normalbelopp
Halv dag120 krEtt halvt normalbelopp
Efter tre månader168 kr per hel dag70 procent av normalbeloppet per hel dag
Efter två år120 kr per hel dagEtt halvt normalbelopp per hel dag
Nattschablon120 krEtt halvt normalbelopp

Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag. Det som är avgörande i uträkningen är antal dagar, tiden för avresedagen och tiden för hemkomstdagen. Eftersom skttefritt traktamente kräver åtminstone en övernattnig så är endagsförrättning skattepliktigt.

Hur beräknas antalet resedagar?

Klockslaget för starten och hemkomsten har en stor betydelse på antalet resedagar. Därför bör man kolla upp tiderna noggrant när man räknar ut traktamente:

1) Räknas avresedagen som en hel resedag?
Resan börjas när den anställde lämnar kontoret eller bostaden.

 • Start innan kl. 12.00 = hel dag
 • Start efter kl. 12.00 = halv dag

2) Räknas hemkomstdagen som en hel resedag?
Resan avslutas när den anställde kommer till kontoret eller bostaden.

 • Hemkomst innan kl. 19.00 = halv dag
 • Hemkomst efter kl. 19.00 = hel dag

Skattefritt Nattraktamente

Betalas ut ifall den anställda fixar boendet själv. Till exempel när arbetsgivaren inte betalar för boendet som exempelvis hotell. Traktamente betalas inte ifall övernattningen sker på tåg, hotell eller fartyg. Natt-traktamente utgör ett halvt normalbelopp, 120 kronor.

Skattepliktigt lönetillägg för endagsförrättning

Lönetillägg för endagsförrättning (traktamente utan övernattning) är skattepliktigt lönetillägg.

“Det finns ingen avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid förrättning som inte varit förenad med övernattning.
Däremot är utgifter för resan vid sådan förrättning avdragsgilla. Ersättning som betalas ut vid endagsförrättning  redovisas som lön.”
 enligt Skatteverket.

Förutsättningar för ersättningen

1. Resan ska pågå i minst 9 timmar
2. Destinationen utanför ditt hemlän

Lönetillägget är 65% av traktamentet.

 1. Påbörjas
  Efter kl. 12:00 à halvt lönetillägg
 2. Avslutas
  Innan kl. 19:00 à halvt lönetillägg

Vi hoppas att detta inlägg hjälpte dig förstå ersättningsprinciperna lättare.

Se till att även kolla in våra andra användbara guider för småföretagare, som t.ex. vår gratis fakturamall. Och ifall du är i behov av ett enkelt och smidigt faktureringsprogram så erbjuder Zervant gratis fakturering för småföretagare och enskild firma.

Källor som informationen i artikeln om traktamente är baserade på: