Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Resultatbudget

Gratis mall

Ladda ner resultatbudget mall

Resultatbudget – Gratis mall med instruktioner

En resultatbudget är tillsammans med likviditetsbudgeten kanske den mest grundläggande budgeten som företagare. Resultatbudgeten hjälper dig planera din verksamhet för det kommande året så att du kan uppnå dina mål. För nya företagare är det även ett viktigt dokument för att övertyga potentiella investerare. Vi har därför utvecklat en enkel resultatbudget mall i Excel som du kan ladda ner gratis nedan. 

Vad är en resultatbudget?

I en resultatbudget budgeterar man sina intäkter och kostnader för att räkna ut ifall man kommer att gå på vinst eller förlust.

Hur gör man en resultatbudget?

I en resultatbudget räknar man ut det förväntade resultatet för det kommande verksamhetsåret på basen av ens planerade intäkter och kostnader. En resultatbudget görs oftast för ett verksamhetsår i taget, men man kan också budgetera flera år framåt om man vill.  Strukturen på en resultatbudget är helt enkelt:

+ Intäkter
– Kostnader
= Resultat  


Resultatbudget mall

resultatbudget mall

Ladda ner: Excel


Instruktioner för mallen

Intäkterna och kostnaderna i resultatbudgen är uppbyggda av följande poster. Du kan även lätt lägga till eller ta bort poster i mallen om du vill. Mallen räknar automatiskt ut summorna för alla intäkter och kostnader, samt resultatet. Både netto och brutto resultatet räknas ut.  Fälten som automatiskt räknas ut är färgade gråa. 

Intäkter

 • Försäljning produkter
 • Försäljning tjänster
 • Andra intäkter

Kostnader

 • Inköp av material och varor
 • Kostnader för lokaler
 • Hyra för lokaler
 • Kostnader för bil och resor
 • Företagsförsäkringar
 • Reklam kostnader
 • Löner för anställda
 • Bokföringskostnader
 • Räntekostnader
 • Avskrivningar
 • Kostnader för Internet
 • Kontorsmaterial
 • Andra kostnader relaterade till försäljning
 • Andra personalkostnader
 • Sociala avgifter
 • Telefon
 • Förmåner
 • Övriga kostnader

Resultat

 • Resultat före skatt
 • Bolagsskatt AB (22 %)
 • Egenavgifter och personliga skatter EF/HB
 • Resultat efter skatt

Skillnaden mellan resultatbudget och likviditetsbudget

Fastän resultatbudgeten visar att du kommer att gå på plus så kan det hända att pengarna i kassan tillfälligt inte räcker till under året. Därför är det även bra att göra en likviditetsbudget. Skillnaden mellan resultatbudgeten och likviditetsbudgeten är att resultatbudgeten visar skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna, medan likviditetsbudgeten visar skillnaden mellan pengarna som kommer in och pengarna som går ut. 

Genom att göra en likviditetsbudget blir resultatbudgeten mycket enklare, då siffrorna i likviditetsbudgeten kan användas som bas för resultatbudgeten. Se här för mer färdig likviditetsbudget mall.