Enkelt Faktureringsprogram

Gratis för nya företagare

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Affärsplan

Gratis mall

Ladda ner Affärsplan mall

Affärsplan – Gratis mall med exempel

Vi har skapat en enkel och smidig mall som du kan använda för att skriva din egen affärsplan.  En förenklad business model canvas (affärsmodel canvas) fungerar som en sammanfattande en-sidare i den fullständiga affärsplanen, men du kan också ladda ner den skilt om du vill. Mallen visar med hjälp av ett exempel företag hur affärsplanen kan fyllas i.

Ladda ner gratis affärsplan mall

Affärsplan mall

Affärsplan mall

Ladda ner: Word

Business model canvas

Business model canvas på svenska

Ladda ner: Word

Affärsplan mall – Instruktioner

När du laddat ner mallen ser du att affärsplanen är strukturerad i olika delar. Här går vi igenom alla delar i affärsplanen, och ger några tips för hur du kan tänka när du fyller i den. Vi har även extra instruktioner i själva mallen.

Del 1 – Problemet

Vi tror kraftigt på ett datadrivet tillvägagångssätt när det kommer till att identifiera och beskriva problemet du tänker lösa med ditt företag. Du kan närma dig problemet med motsvarande tankemönster:

Lever du i en liten stad var den ända rörmokaren just gått i pension? Har du hört från vänner och bekanta att det skulle finnas behov för en pålitlig, lokal rörmokare? Kanske vill du tackla ett problem högre upp i flödeskedjan eller öka transparensen av tjänsterna.

Det är viktigt att verifiera dina antaganden med hjälp av undersökning, som kan vara gjord av dig själv eller någon annan trovärdig källa.

 

Del 2 – Marknaden

Vem alla har problemet du har identifierat dvs. vem är din målgrupp? Kan du dela up dina potentiella kunder i olika kundgrupper på basen av något de har gemensamt?

Du har säkert åtminstone några antaganden om vilka människor ingår i din målgrupp. Men lika som med problemet, så är det viktigt att du verifierar dessa antaganden genom grundlig undersökning.

Tänk på hur din målgrupp ser ut med tanke på olika faktorer som relevanta för din lösning t.ex. demografiska, psykografiska och faktorer relaterade till beteende.

Om du t.ex. har både företag och privata människor som kunder lönar det sig ofta att differentiera dessa som olika målgrupper, dvs. B2C (Business to Consumer) eller B2B (Business to Business).

Exempel:

B2C
Demografiska faktorer: Husägare. Ålder mellan 30-55. Ofta gifta eller i långtida förhållanden. Båda jobbar oftast fulltid, men en gemensam årlig inkomstnivå på ca. 350-600 000 kronor.

Psykografiska faktorer (personlighet, värderingar och livstil): Tror att rörmokare är dyra, uppskattar kvalitet och vill ha bra värde för pengar, tycker om att leva i välkända områden.  

Beteende faktorer: Jobbar långa dagar, använder social media på fritiden, förnyar sin heminredning regelbundet och använder ofta IKEA.

När du har en lite bättre bild av vem du säljer till gör det försäljningen mycket lättare.

 

Del 3 – Lösningen

Nu när du identifierat problemet och vem som har det, är det dags för själva problemlösningen.

Vad är det som du gör för att lösa problemet, och vad är din unika värdeproposition – det som skiljer dig från dina möjliga konkurrenter. Och det är inte bara frågan om vad som får dina kunder att komma till dig, utan också vad som får dem att komma tillbaka.

Del 4 – Kundresan

Här beskriver du hur kunden först får veta om ditt företag till hur de köper din produkt eller tjänst och vad som händer efter själva affärstransaktionen. Kundresan kan ofta visualiseras som en tratt och är ett bra sätt för utomstående att få ett grepp om hur din affärsmodell fungerar i praktiken.

Hur hittar folk dina tjänster? Hur kan de vara i kontakt med dig och börja använda dina tjänster? Att tänka på alla steg som kunden måste ta för att använda dina tjänster är bra för att se till att du inte förbisett någon väsentlig steg. Det hjälper dig också för att analysera hur väl din model fungerar i efterhand, och om dina affärer lider på grund av att något steg verkar vara svårt för kunden.

Var får folk höra om ditt företag? Är de medvetna om ditt brand tack vare din välriktade marknadsföring? Vad får dem att börja använda dina tjänster, har du några specialerbjudanden till dem som använder dina tjänster för första gången? Vad händer när de väl valt att använda dina tjänster – hur ser du till att de använder dina tjänster igen nästa gång? Vad händer om något går fel – vad är din retur policy? 

 

Del 5 – Pengarna

Det är simpelt men inte så lätt – vilka pengar kommer in och vilka pengar går ut, och hur? Kom ihåg att inkludera engångsbetalningar och återkommande betalningar, och kostnader relaterade till såväl uppstarten, produktutvecklingen, försäkringar och marknadsföring. I vår nedladdningsbara affärsplan inkluderar vi mer detaljerade exempel på specifika siffror som är bra att ha med.

Tips! Ladda ner en gratis mall för likviditetsbudget och resultatbudget för att lättare komma igång med din budgetering.

Det kan kännas svårt att göra prognoser om hur den ekonomiska situationen kommer att utvecklas i företaget, men det är en väsentlig del av affärsplanen. Speciellt eftersom  det är den delen potentiella investerare kollar mest noggrant på. I slutändan är det ända frågan om gissningar, men försök göra så kvalificerade gissningar som möjligt. Det är en bra idé att göra både konservativa och optimistiska prognoser.

Var också så ärlig och transparent som möjligt. Om det ser för rosigt ut, så kommer investerarna inte att lita på siffrorna.

Inkludera även gärna grafer och tabeller för att göra den här delen mer läsbar.

När du börjar som en rörmokare kommer du behöva en skåpbil, verktyg, kläder och möjligtvis en assistent. Kommer du ha ett skilt kontor eller jobbar du hemifrån? Vad har du för marknadsföringsbudget? Behöver du försäkringar, eller ackreditering? Hur mycket kommer du ta betalt, och hur kommer din försäljningsvolym att utvecklas?