Enkelt Faktueringsprogram

Perfekt för små- och egenföretagare

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Samarbetsavtal mall

Ladda ner gratis

Ladda ner samarbetsavtal mall

Samarbetsavtal mall

Ett samarbetsavtal är ett dokument som utformas av två parter inför ett arbete eller projekt som man avser att samarbeta om. Dokumentet innehåller information om arbetet man önskar att utföra tillsammans, samt hur ramarna runt det ska se ut. För att hjälpa dig som driver företag har vi tagit fram en mall för hur ett sådant avtal kan se ut. Ladda hem en gratis mall för samarbetsavtal här.

Vad är ett samarbetsavtal?

Ett samarbetsavtal kan se ut på olika sätt och innehålla en rad olika typer information beroende på syftet med samarbetet. Gemensamt för all användning av ett sådant avtal är att två parter önskar att samarbeta om ett projekt – kortsiktigt eller långsiktigt. 

Det kan handla om delägare av ett aktiebolag eller om man exempelvis ska starta ett projekt tillsammans med en konsult. Om du behöver ett avtal med en konsult kan du ladda ned en gratis mall för konsultavtal som är specifik för just konsulter.

Du kanske ska bygga något tillsammans med en entreprenör, eller behöver samarbeta med en kommun, en förening, eller ett annat företag. Ditt bolag kanske önskar att samarbeta kring regelbundna köp med ett annat företag. I alla dessa fall är det viktigt att ta fram ett ordentligt avtal tillsammans, så att det blir tydligt vad som gäller för alla involverade parter.

Det finns ingen specifik lag för samarbetsavtal. Däremot kan det vara bra att känna till avtalslagen som handlar om vad ett avtal är, samt hur avtalsbrott är reglerat. Avtalslagen heter egentligen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Samarbetsavtal – Gratis mall

samarbetsavtal mall

Ladda ner: Word

Vad innehåller ett samarbetsavtal?

Eftersom ett avtal för samarbete kan användas i olika sammanhang innebär det att avtalet kan se ut på olika sätt. Vad det bör innehålla beror på vilken typ av samarbete man önskar, samt vilka parter som är involverade. Ett avtal för byggbranschen kan exempelvis se ganska olikt ut ett avtal mellan två aktieägare.

Ett samarbetsavtal kan innehålla följande moment:

 • Information från de parter som ska ingå avtalet
 • Syfte och bakgrund för samarbetet
 • Definition av hur samarbetet ska se ut
 • Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter
 • Varaktighet för projektet
 • Regler för immateriella rättigheter och vem som äger det som ska produceras
 • Fördelning av kostnader och eventuell vinst
 • Reglering av sekretess
 • Eventuellt konkurrensförbud
 • Fakturering och betalning
 • Ändring och uppsägning av avtalet
 • Vad som händer vid en eventuell tvist
 • Eventuell vitesklausul
 • Övriga villkor

Fördelar med ett samarbetsavtal

Ett väldefinierat avtal är en förutsättning för att ett samarbete ska kunna fungera bra. När allt finns nedskrivet är både arbetsprocessen tydligare och enklare. Eventuella problem under samarbetets gång kommer även att kunna lösas enligt det man har kommit överens om. 

Du ska inte förlita dig på att du känner den part du önskar att samarbeta med. Även om båda parter vill väl kan något oväntat hända. Då är det bra att ha ett samarbetsavtal att hänvisa till. 

Med ett bra avtal på plats undviker du att hamna i svårigheter om exempelvis den ena parten går i konkurs, eller om ett annat problem uppstår under projektets gång.