Enkelt faktureringsprogram för konsulter

Skapa gratis konto

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Konsultavtal mall

Ladda ner gratis

Ladda ner Konsultavtal mall

Konsultavtal – Gratis mall & Instruktioner

Ett konsultavtal används när ett företag anlitar en konsult. Detta reglerar förhållandet mellan företaget (uppdragsgivare) och konsulten (uppdragstagare). För att hjälpa dig som konsult har vi tagit fram en mall för hur ett konsultavtal kan se ut. Ladda hem en gratis mall för konsultavtal här.

Vad är ett konsultavtal?

Ett konsultavtal är ett avtal som ingås mellan en konsult och ett annat företag. Om du som driver eget företag ska utföra ett uppdrag åt ett annat företag så bör ett avtal tecknas. Kanske du har startat ett eget konsultföretag och bistår med rådgivning inom det ämne du jobbar med, eller jobbar på ett specifikt projekt. Denna typ av avtal ska inte förväxlas med ett anställningsavtal, som är något helt annat. Ibland kan dock gränsen mellan konsult och anställd vara otydlig. Läs mer om skillnaden här.

Konsultavtal – Gratis mall

Konsultavtal mall

Ladda ner: Word

Vad innehåller ett konsultavtal?

När du är redo att ta ett uppdrag hos en uppdragsgivare är det viktigt att du tänker igenom hur ett avtal ska se ut. För det första är det bra att ha ett skriftligt avtal – dels för att det ska bli tydligt vad som gäller, men även för att undvika missförståelser. 

När du förbereder ditt avtal ska du tänka på att vara så tydlig som möjligt. Vad avtalet ska innehålla beror mycket på uppdraget som du ska utföra. Här följer några viktiga delar av ett typiskt konsultavtal, som också finns med i vår mall som du kan ladda ned:

  • Uppdragsbeskrivning – vad handlar uppdraget om och vad är syftet?
  • Varaktighet – hur länge sträcker sig uppdraget? Är det löpande?
  • Ersättning – hur mycket är ersättningen? Är reseersättning aktuellt?
  • Villkor och ansvar – beskriv noga vilka villkor som ska gälla, vilken part som är ansvarig för vad. Är en försäkring obligatorisk?
  • Betalning – hur ska betalningen ske, och när? Är det aktuellt med en delbetalning vid projektets början? Vad gäller vid dröjsmål?
  • Ändring och hävning av avtalet – vad gäller om en av parterna önskar att ändra eller häva avtalet? Här kan parterna fritt avtala om uppsägningstid, samt ev. uppsägning i förtid.
  • Övriga noteringar – här kan du ta med övriga punkter, eller förtydligande kommentarer.

Givetvis är det viktigt att uppgifter om båda företagen finns med i avtalet. Om du utför uppdrag åt ett företag i utlandet ska du också tänka på att momsregistreringsnummer bör anges av båda parter.

När allt är definierat och godkänt av både dig som uppdragstagare samt uppdragsgivaren, är ni redo att skriva under. 

Vad säger lagen om avtal för konsulter?

Det finns inget specifikt inom den svenska lagen som reglerar konsultavtal, vilket ger parterna ganska stor frihet till vad som ska finnas med i avtalet. Dock finns det andra lagar som har allmänna regler som kan vara bra att känna till, exempelvis avtalslagen, räntelagen, samt upphovsrättslagen. Sedan finns det givetvis specifika lagar för olika branscher som kan påverka hur avtalet i fråga ska anses. Exakt vad som ska finnas med i avtalet beror på vilken typ av verksamhet du driver, samt vilken typ av uppdrag det är fråga om.

Fakturering som konsult

Fakturering är den vanligaste formen att få betalt som konsult. Om du söker efter ett enkelt och professionellt faktureringsprogram så du kolla in Zervant. Med Zervant skapar och skickar du fakturor gratis till upp till 5 kunder.