Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Aktiebok

Gratis mall

Ladda ner Aktiebok mall

Aktiebok mall – Gratis mall med instruktioner

Alla aktiebolag i Sverige är skyldiga att redan vid starten upprätta en aktiebok. Men vad är en aktiebok egentligen och hur fungerar det? den här texten beskriver vi varför aktieboken behövs och hur det fungerar. Här hittar du även vår aktiebokmall – så att du snabbt kan komma igång med företagandet.

Vad är en aktiebok?

Enkelt förklarat är en aktiebok ett slags register över bolagets samtliga aktieägare. Dessa ägare kan bestå av såväl personer som andra bolag, vilket gör aktieboken till ett mycket betydelsefullt dokument.

När bolagets aktier säljs så ska detta genast dokumenteras i aktieboken, vilket innebär att det är mycket viktigt bolaget alltid har koll på var den finns och att den snabbt går att plocka fram.

OBS! Aktieboken är en offentlig handling vilket innebär att vem som helst har rätt att få se innehållet. Detta innebär att den alltid måste hållas tillgänglig för allmänheten hos bolaget.

Vem behöver upprätta en aktiebok?

Ett aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige, och det perfekta valet för entreprenören som snabbt vill komma igång med affärerna och samtidigt vill kunna lämna ett professionellt och seriöst intryck. Här kan du läsa mer om hur ett aktiebolag fungerar och hur du ska gå tillväga för att starta ett.

Men oavsett om du själv startat upp aktiebolaget eller om du går in som delägare så är det bra att känna till vad en aktiebok är. Viktigt att komma ihåg är att en aktiebok inte är samma sak som det register över verkliga huvudmän som måste inrättats hos Bolagsverket.

Exempel på aktiebok – digital och fysisk

En aktiebok kan se ut på lite olika sätt, och den kan upprättas såväl digitalt som på papper. En digital aktiebok kan exempelvis skapas i såväl Excel som i Word, och den går även att lagra online.

De tre viktigaste punkterna som en aktiebok bör innehålla är:

  • Numret på aktierna
  • Namn och personnummer på ägaren (eller organisationsnummer om det rör sig om ett företag)
  • Datumet när ägaren infördes i aktieboken

En webbaserad aktiebok ska innehålla precis samma information som en som är skriven på papper, så oavsett vad du väljer för format så kan du använda vår aktiebokmall för att komma igång. I vissa speciella fall kan aktieboken innehålla ytterligare information, till exempel om det i bolagsordningen står att det finns begränsningar i hur aktierna får överlåtas.

Aktiebok mall

Aktiebok mall

Ladda ner: Excel

Så uppdateras aktieboken

Aktieboken är styrelsens ansvar att föra och uppdatera. Detta innebär att så fort bolaget ger ut nya aktier, eller om det sker en ägandeförändring, så måste aktieboken omedelbart uppdateras.

Dock är det inte styrelsen ansvar att undersöka om förändringar skett, utan detta faller på den enskilde aktieägaren att anmäla direkt till styrelsen.

Vad är ett aktiebrev?

En aktiebok är inte samma sak som ett aktiebrev. Ett aktiebrev är nämligen en specifik handling som visar vem som äger en, eller flera, av bolagets aktier. Normalt sett är de utställda till innehavaren av aktien, och om du är en aktieägare så har du rätt att begära att bolaget ger ut ett aktiebrev som bevisar ägandeskapet.

För bolaget är det viktigt att hålla koll på de aktiebrev man gett ut, men det är vanligt att de slarvas bort då de inte fyller någon funktion i det dagliga företagandet. Om aktiebreven försvinner kan det innebära att det blir svårare att visa vem som faktiskt äger aktierna, så se till att alltid ha koll på aktiebreven som ges ut.

Flera tips för dig som företagare

För dig som precis startat din företagsresa är det mycket att hålla reda på. Här hittar du flera användbara mallar som underlättar jobbet:

Fakturamall 

Offertmall

Kvittomall

Zervant är ett enkelt faktureringsprogram speciellt utvecklat för egenföretagare och andra småföretag. Förutom gratis fakturering så erbjuder Zervant även enkel e-fakturering och andra tilläggstjänster som tidrapportering och automatiska betalningspåminnelser.