Enkelt Faktureringsprogram

Tidrapportering och fakturering online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Tidrapport

Gratis mall

Ladda ner tidrapport mall för enskild firma

Tidrapport mall i Excel med instruktioner – ladda ner gratis

Här får du en gratis nedladdning av en mall för din tidrapportering. Vi har två olika mallar, en för egenföretagare och en för anställda. Artikeln innehåller också enkla instruktioner för hur du ska fylla i mallen i Excel. Vi har uppdaterat mallen för år 2020.

Ifall du har behov av att fakturera baserat på registrerade timmar så rekommenderar vi att du kollar in Zervant, det är ett enkelt tidrapporterings- och faktureringsprogram som fungerar online.

Tidrapportera i Zervant


Tidrapportering för egenföretagare

tidrapport mall för enskild firma

Perfekt för dig som vill hålla reda på dina arbetstimmar som underlag för din fakturering.

Tidrapportera i Zervant

Ladda ner: Excel


Tidrapportering för anställda

tidrapport arbetstagare

Perfekt för dig som söker efter ett enkelt verktyg där dina anställda kan registrera sina arbetstimmar.

Ladda ner: Excel


Tidsrapportering för egenföretagare – Instruktioner

Mallen för egenföretagares tidrapportering är gjord i Excel och du kan välja att antingen rapportera din tid per vecka eller månad. Mallen innehåller även länkar till andra verktyg som kan vara till nytta för dig och din firma. Här nedan går vi kortfattat igenom funktionerna som du hittar i mallen och förhoppningsvis finner du den enkel att använda just för ditt företag!

Fyll i tiden i mallen med formatet t:mm, så om du t.ex. vill lägga in 1h och 30min, så sätter du in 1:30.

Rapportera tid per vecka eller månad

När du laddat ner mallen och öppnar den kommer du se att första fliken i tidrapportmallen innehåller en tidrapport mall för en vecka. Om du hellre rapporterar din tid för en hel månad så kan du gå över till andra fliken.

Mallen är enkel och fungerar som ett bra direkt underlag för din fakturering. Mallen har följande kolumner:

 • Dag (endast för rapportering per vecka)
 • Datum
 • Beskrivning
 • Projekt nr.
 • Antal timmar

Tidsrapportering för anställda – Instruktioner

Mallen för anställda är byggd så att den anställda lägger in start tiden, slut tiden och lunchpausen, varefter mallen automatiskt räknar ihop den totala arbetstiden för dagen i fråga. Mallen fungerar såväl för delanställda som fulltidsanställda.

Fyll i tiden i mallen med formatet t:mm, så om du t.ex. vill lägga in 1h och 30min, så sätter du in 1:30.

Registrera arbetstimmar per vecka eller månad

På första fliken har du din mall för tidrapportering per vecka, och på andra fliken har du tidrapportering per månad.

Du kan fylla i följande information per dag, för både vecko- och månadsrapporten:

 • Dag (endast för rapportering per vecka)
 • Datum
 • Start tid
 • Slut tid
 • Lunch paus
 • Arbetstid
 • Mertid
 • Övertid enkel
 • Övertid kval
 • Frånvaro
 • Anledning för frånvaro
 • Övrigt

Ifall du har nytta av tidrapporten får du gärna gilla oss på Facebook eller dela den med någon annan egenföretagare som du tror skulle ha nytta av en tidrapportsmall!

Ifall du har behov att fakturera kunder baserat på rapporterad arbetstid kan du pröva gratis på Zervant faktureringsprogram som erbjuder enkel fakturering och tidrapportering online.

Tidrapportera i Zervant!

Registrera dina arbetstimmar och överför dem direkt till fakturor när det är dags att få betalt!