Enkelt faktureringsprogram

Perfekt för småföretagare och egenföretagare

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Arbetsorder mall

Ladda ner gratis

Ladda ner arbetsorder mall

Arbetsorder mall

En arbetsorder är ett dokument som utfärdas av ett företag till uppdragstagare (eller anställda) och innehåller information om vilket arbete som ska utföras. För att hjälpa dig som driver företag har vi tagit fram en mall för hur en sådan order kan se ut. Ladda hem en gratis mall för arbetsorder här.

Vad är en arbetsorder?

En arbetsorder (Work Order / WO på engelska) är ett dokument som innehåller tydliga detaljer om ett specificerat arbete som ska utföras. Här finns bland annat information om verktyg och material som ska användas. En sådan order kan utfärdas av ett företag till sina anställda eller till en uppdragstagare. 

Arbetsordrar är relevanta inom olika branscher, men den används flitigt inom bygg och entreprenad. En snickare kan till exempel få information om vilken yta som ska renoveras, vilka verktyg som ska användas, vilken typ av material som ska införskaffas, samt hur lång tid arbetet avser.

Det finns flera fördelar med att ta i bruk detta i arbetsvardagen. För det första skapar det en tydlighet för båda parter. Företaget har kontroll på vad som ska utföras och hur. De som utför arbetet vet också exakt vad som ska göras och hur ekonomin är fördelad.

En arbetsorder kan även upprättas på ett mer flexibelt sett. Båda parter kan då fylla på med extra information under arbetets gång, till exempel om mer material används eller om det behövs andra justeringar. Om så är fallet kan du med stor fördel lägga in arbetsordern i en digital molntjänst. Då kan alla involverade se uppdateringar i realtid och arbetsordern blir lättillgänglig.

Arbetsorder – Gratis mall

arbetsorder mall

Ladda ner: Word

Vad innehåller en arbetsorder?

Det kan variera från fall till fall vad arbetsordern bör innehålla. En order som utfärdas inom företaget kan se annorlunda ut jämfört med en som skickas till en extern uppdragstagare. Totalt sett får man en bra uppskattning om hur resurserna för projektet distribueras, samt detaljer för själva arbetet.

En arbetsorder kan innehålla följande moment:

 • Information om båda företag med namn, adress, kontaktinformation och organisationsnummer 
 • Beskrivning av arbetet, tjänster och produkter
 • Information om material – hur mycket av varje, vilken storlek och färg
 • Pris för arbete, material och hantering – en uppskattning av hur mycket det kommer att kosta
 • Reseutgifter / framkörningsavgift
 • Orderdatum
 • Arbetsordernummer
 • Utförandeperiod – startdatum och slutdatum
 • Färdigställandedatum
 • Särskilda villkor eller annan relevant information
 • Underskrift av den som utfärdat ordern
 • Betalningsvillkor

Utöver dessa detaljer kan ordern även innehålla information om vilket arbete som ska prioriteras. För större projekt kan det löna sig att dela upp det på fler ordrar. Då blir det ofta mer översiktligt och enklare för båda parter att prioritera rätt.

Fördelar med arbetsorder

 • Det skapar en tydlighet för uppdragsgivare och uppdragstagare.
 • Båda parter får en uppskattning av tidsåtgång, hur mycket material som behövs, samt vad det kommer att kosta.
 • Företaget som utfärdar orden har kontroll över arbetet som ska utföras.
 • Uppdragstagare (eller anställda) vet exakt vilket arbete som ska utföras, samt detaljer om exempelvis material.
 • Det bidrar till struktur och effektivitet i arbetet.

När arbetet är utfört kan arbetsordern bifogas med eventuell faktura.