Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Resultaträkning mall

Ladda ner gratis

Ladda ner resultaträkning mall

Resultaträkning – Gratis mall

För dig med enskild firma är resultaträkningen en av delarna i bokslutet tillsammans med balansräkningen. Här går vi igenom vad resultaträkning är och du får även en gratis mall.

Så, nu är det dags igen. Dags för de kanske inte fullt så roliga bitarna med att driva eget företag – ekonomibiten. De flesta som startar enskild firma gör det för att de brinner för sin huvudsyssla. Men med friheten att vara egen kommer också ett ansvar för de ekonomiska bitarna, vilket kanske inte lockar lika mycket. Här går vi igenom vad en resultaträkning är så att du enkelt kan skapa en.

Vad är en resultaträkning?

En resultaträkning för dig med enskild firma är lite förenklat en summering av ditt företags intäkter minus kostnader under en specifik period – alltså företagets resultat. Med andra ord, om ditt företag har gått plus eller minus under den specifika perioden. 

Intäkter – kostnader = Resultat


Ladda ner gratis mall för resultaträkning

Oroa dig inte – många småföretagare känner under sina första år att bokföringsdelen verkar oöverstiglig, men det är inte så komplicerat som det verkar. För att underlätta framtagandet av din resultaträkning har vi skapat en nedladdningsbar mall för en förkortad resultaträkning.

Resultaträkning mall

resultaträkning mall

Ladda ner: Excel


Resultaträkning och bokslut

I normala fall brukar allt från bokslut till balansräkning och resultaträkning vara en summering av det gångna kalenderåret, som alltså utgör verksamhetsåret. Bokslutet är en sammanställning av ditt företags bokföring. Vanligtvis består den av balansräkning och en resultaträkning. Alla företag måste göra ett bokslut som ett avslut för den löpande bokföringen för varje räkenskapsår. 

Med andra ord så har varje räkenskapsår en ny resultaträkning. Så när du har gjort klart din resultaträkning för år 1 i företaget så flyttar du över resultatet till balansräkningen som företagets kapital. Sedan nollställs resultaträkningen inför år 2, som då alltid börjar med 0 kr i såväl intäkter som kostnader per den 1 januari. 

Kostnadsslagsindelad resultaträkning vs funktionsindelad resultaträkning

Det finns standardiserade sätt att genomföra sin resultaträkning. Det har vuxit fram två likvärdiga sätt som heter kostnadsslagsindelad resultaträkning och funktionsindelad resultaträkning. Det handlar om hur man ska specificera kostnaderna som företaget har. 

Vid en kostnadsslagsindelad resultaträkning delar du upp kostnaderna utifrån vilken typ de är, exempelvis förändring av varulager och personalkostnader. Vid en funktionsindelad resultaträkning sorterar du istället kostnaderna utifrån vilken typ av funktion de har, exempelvis kostnad för sålda varor och administrationskostnader.

Hur väljer jag?

De med enskild firma och andra mindre företag använder vanligtvis kostnadsslagsindelad resultaträkning eftersom den brukar vara enklare. Den bland småföretagare populära BAS kontoplanen är t.ex. även färdigt upplagd enligt  kostnadsslag. Det är framför allt för företag som tillämpar K3 som en funktionsindelad resultaträkning kan vara aktuell. Mallen ovan är kostnadsindelad.

Det är dock viktigt att kolla upp om det finns en branschrekommendation för vilken modell för resultaträkning som du ska använda, för om detta finns så bör du välja den. Vanligtvis bör du fortsätta att använda den typ av resultaträkningsmodell som du en gång har valt, men tillväxt eller utveckling av företaget kan ses som godkända skäl att byta modell i framtiden.

Avskrivningar

En sak som är bra att ha i åtanke när det är dags för resultaträkningen är de så kallade ”avskrivningarna”. En avskrivning är en bokföringsmässig åtgärd som förenklat innebär att man räknar med en värdeminskning på en anläggningstillgång, till exempel på en dyrare dator eller kopieringsmaskin. Om en tillgång får avskrivas bestäms framför allt av anskaffningsvärdet, som för räkenskapsåret år 2020 ska vara minst 23 649 kr exklusive moms. 

Anledningen till att man får göra avskrivningar är att dessa tillgångar minskar i värde över tid, och därför kommer de inte att vara lika mycket värda om fem år. Man kan alltså säga att man fördelar kostnaderna för exempelvis kopiatorn under de år den kommer att användas.

Varför är detta med avskrivningar viktigt att känna till när vi pratar resultaträkning? Jo, avskrivningar minskar resultatet i resultaträkningen och då minskar samtidigt den beskattningsbara vinsten för räkenskapsåret.

Här hittar du mer ingående information om avskrivningar.

Bokföringen är steg ett

Genom att sköta din bokföring på ett bra sätt blir det enklare att upprätta resultaträkning, årsbokslut och annat viktigt. Rekommendationen är att ägna dig åt administration och bokföring löpande, avsätt exempelvis en gång i veckan åt detta, så slipper det kännas som ett stort och tidskrävande projekt. Det finns bokföringsprogram som är intuitiva att använda men det går minst lika bra att bokföra i Excel. Här hittar du en gratis bokföringsmall i Excel som är smidig och enkel att använda. 

Balansräkning

En annan viktig del som görs i samband med resultaträkningen är din resultaträkning. Det är en summering av företagets tillgångar och eget kapital samt skulder. Läs mer och ladda ner en gratis mall för din balansräkning här.

Ta hjälp av redovisningsbyrå

Känns det fortfarande som grekiska? Då kan det vara skönt att ta hjälp av en expert. Det finns många bra redovisningsbyråer som har specialiserat sig på småföretagare. Ofta kan du välja vilka delar du vill ha hjälp med, kanske är bokföringen rolig men just bokslutet och momsredovisningen tråkiga. Då kan du välja en firma som hjälper dig med just de bitarna till ett fast pris.

Det är bra att begära in offerter från flera olika redovisningsbyråer eftersom både prissättning och utbud av tjänster kan variera stort. Vi rekommenderar att använda Ageras smidiga sökportal för att få skräddarsydda offerter från olika redovisningskonsulter – utan kostnad.

Här tipsar vi om tio redovisningsbyråer i Stockholm som du kan ta hjälp av.

Lycka till!