Enkelt faktureringsprogram för byggfirmor

Fakturera med omvänd byggmoms och ROT avdrag

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Byggdagbok mall

Ladda ner gratis

Ladda ner byggdagbok mall

Byggdagbok – Gratis mall & Instruktioner

Att föra en byggdagbok (även kallat konstruktionsdokumentation) är vanlig praxis inom byggbranschen, med syfte att dokumentera entreprenaden. Denna information är viktig både under pågående projekt, samt efter att byggprojektet är avslutat. För att hjälpa dig som arbetar med bygg har vi tagit fram en mall som du kan använda som dagbok.

Vad är en byggdagbok?

På vanliga byggföretag förväntas byggnadsarbetarna att föra en dagbok på byggarbetsplatsen, där de dokumenterar sitt arbete. Dessa dagboksanteckningar brukar fungera som grund för faktureringen under projekten. Huvudentreprenören samlar in alla dagböcker och fakturerar slutkund baserat på det arbete som utförts. 

Dagboken ger en bra översikt över befintligt arbete, där man bland annat kan se vilka tjänster som har levererats, samt om det saknas något. 

Byggdagbok mall

byggdagbok mall

Ladda ner: Word

Vad innehåller en byggdagbok?

Det kan variera något vad en dagbok innehåller. Här följer några vanliga punkter:

 • Datum och byggdag
 • Namn på byggprojekt
 • Namn på byggherre och verkställande företag
 • Ort och arbetsplats
 • Projektnummer
 • Väder och temperatur
 • Arbetsstyrka med antal, fördelat på arbetsområde
 • Påbörjade och pågående arbeten
 • Färdiga arbeten
 • Avvikelser och störningar
 • Ändringar och tilläggsarbeten
 • Direktiv, anmälningar och ritningar
 • Besiktningar och egenkontroll
 • Plats för underskrift av ansvariga (till exempel platschef och kontrollant)
 • Eventuell plats för övriga noteringar

Vår gratis mall för byggdagbok kan du antingen anpassa och skriva ut för att anteckna med penna, eller ännu smidigare: Ge digital tillgång till byggdagboken åt dina medarbetare. De ansvariga kan fylla i sin del individuellt, som lätt kan synkas genom en molntjänst. På så sätt kan både beställare och medarbetare komma åt rapporteringen i realtid. Då blir dagboken både platsoberoende och lättillgänglig, samt att det förenklar samarbetet avsevärt.

Olika byggföretag kan ha olika behov när det gäller rapportering. Därför kan du ändra i mallen så att den passar för just ert projekt, och sedan exportera som pdf när varje dagbok är klar. 

Byggdagbok – vad säger lagen?

Kanske du som projektledare, byggherre eller byggnadsarbetare undrar över vilka regler som gäller för att föra en dagbok. Att skriva en byggdagbok regleras inte av svensk lag, men går under så kallad allmän bestämmelse som tagits fram av olika intresseorganisationer.

Juristerna på Byggföretagen skriver så här:
”Det är enbart om beställaren och entreprenören vid en entreprenad avtalat om att entreprenören ska föra dagbok som denne måste göra det. Detta gäller vid såväl utförande av byggnadsarbeten åt företag och liknande som vid utförande av byggnadsarbeten åt privatpersoner. I standardavtalen för entreprenadavtal där beställaren är ett företag eller liknande, AB 04 och ABT 06, framgår av kap 3 § 13 att entreprenören ska föra dagbok. Motsvarande bestämmelse finns emellertid inte i standardavtalen för entreprenadavtal där beställaren är en privatperson, ABS 18 och Hantverkarformuläret 17.”

Vidare påpekar de att oavsett om man avtalat att dagbok ska föras eller inte, så kan det vara lämpligt för både beställare och entreprenör att föra en byggdagbok, eftersom en sådan innehåller omständigheter av betydelse för entreprenaden.