Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Körjournal

Gratis mall

Ladda ner Körjournal mall

Körjournal mall med milersättning för enskild firma – ladda ner gratis

Egenföretagare som kör med privat bil eller förmånsbil i tjänsten och själv betalar drivmedel kan ta ut milersättning skattefritt upp till vissa gränsvärden fastställda av Skatteverket. Som underlag för utbetalningar av milersättning är det alltid bra att föra en körjournal som också hjälper dig att fylla i skattedeklarationen. Körjournalen krävs även ifall du vill undvika att bli beskattad för bilförmån om du inte använder firmans bil för privat bruk.

Här kan du ladda ner en gratis mall för att föra körjournal i Excel. Mallen beräknar också ut milersättningen för körningar i tjänsten med egen eller tjänstebil. Artikeln innehåller också instruktioner för milersättningar och hur du ska fylla i körjournalen.

Körjournal mall

Körjournal mall

Ladda ner: Excel


Så här fyller du i körjournalen – instruktioner

Mallen för körjournalen är uppdaterad för 2020 och gjord i Excel. Den beräknar automatiskt ut milersättningen som du är berättigad till.

 • Basuppgifter
  • Börja med att fylla i företagets namn, bilens registreringsnummer, ditt namn och året som journalen hänför sig till.
  • Typ av fordon: Välj typ av fordon från rullgardinsmenyn (skriv inte något själv i fältet). Det här anger grunden för milersättningen som Skatteverket har fastställt. För år 2020 är milersättningen 18.50 kr / mil för egen bil. Har du förmånsbil så är milersättningen för 2020 6.50 kr / mil (diesel) eller 9.50 kr / mil (bensin, etanol och övriga drivmedel).
 • Körjournalen
  • Datum: Dagen för resan
  • Privat resa: Markera fältet med JA ifall körningen gäller en privat resa, annars NEJ. Notera att du får milersättning endast för körningar som hänför sig till jobbet.
  • Rutt: Fyll i adresserna för resans start och slut.
  • Beskrivning: Fyll i orsaken till resan och vem eller vilket företag du träffat (behövs inte för privat körning)
  • Mätarställning: Mätarställningen vid resans start och slut, totala antalet kilometer och milersättningen beräknas automatiskt.

Fakturering av milersättning

Ifall du fakturerar milersättningen av dina kunder bör du komma överens om det separat. Enklast är det att fakturera enligt Skatteverkets fastställda schablonvärden. En del företagare debiterar också timpenning för körtiden eller alternativt en högre milersättning för att ersätta körtiden (25-40 kr/mil).

Lägg till följande uppgifter i fakturaposten när du fakturerar milersättning av en kund:

 • Beskrivning: Syftet med resan
 • Antal kilometer: Resans längd (relaterad till kunden)
 • Debitering / km: Ersättning enligt överenskommelse
 • Totalt (moms 0%): Belopp utan moms
 • Moms (25%): Kom ihåg att lägga till 25% moms när du fakturerar milersättning av dina kunder eftersom den är skattepliktig försäljning för ditt företag
 • Totalt: Totalbeloppet att betala för din kund

Behöver du hjälp med att skapa fakturor? Du kan ladda ner en gratis fakturamall här, eller sköta din fakturering gratis i Zervant

Att bokföra milersättning

När du lyfter milersättning ska du bokföra händelsen under företagets utgifter som resekostnader. Kom ihåg att milersättningen omfattar inte utgifter för parkering, väg-, bro-, färjeavgifter eller trängselskatt. Det är heller ingen moms (0%) på utbetald milersättning.

En bil bokförs som tillgång i firman om den behövs i näringsverksamheten och ditt privata bruk är av ”ringa omfattning”, dvs. privata nyttjandet inte överstiger 10 gånger och 100 mil per år. Då får du göra avdrag för samtliga driftskostnader. Använder du bilen privat, t.ex. för resor mellan hemmet och verksamhetslokalen, blir du normalt beskattad för bilförmån (SKV 295).

Körjournal och skattedeklaration för enskild firma

Ifall du har fyllt i körjournalen under verksamhetsåret är det enkelt att fylla i skattedeklarationen för enskilda näringsidkare (SKV 2161).

Egen bil – Ange avdragna beloppet för körda mil i Övriga uppgifter

Om du har gjort resor i verksamheten med egen bil (dvs. bilen är inte bokförd som tillgång eller leasad) får du göra avdrag enligt antal körda mil. Totala antalet tjänstemil beräknas automatiskt i den bifogade körjournalen. Beräkna totala beloppet i kronor baserat på Skatteverkets schablonvärden och fyll i beloppet under Övriga uppgifter på NE blanketten.

Förmånsbil / Företagets bil – Kryssa Ja i Övriga uppgifter och ange eventuell bilförmån

Om du har använt en bil i verksamheten och har bokfört kostnader för leasingavgifter, reparationer och underhåll, drivmedel m.m. ska du kryssa i Ja-rutan i Övriga uppgifter. Du ska kryssa i Ja-rutan även om du inte tagit upp bilförmånsvärde till beskattning.

Du får jättegärna lämna kommentar till oss i kommentarsfältet nedan om du har en fråga eller idé om hur vi kan förbättra körjournalsmallen. Ifall du har nytta av den här mallen kan du också dela den med de bekanta du har som också driver eget. Gilla oss på Facebook för fler bra tips och gratis mallar för dig som egenföretagare!

Skapa ett gratis Zervant konto!

Med Zervant kan du skapa och skicka fakturor med några klick! Skapa gratis konto