Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Business model canvas

Gratis mall

Ladda ner Business model canvas på svenska

Business Model Canvas: 9 områden som bygger din affärsmodell

En populär modell för att bearbeta en affärsidé till affärsplan är canvasmodellen, eller Business Model Canvas som den heter på engelska. Modellen utvecklades i början av 2000-talet av Alexander Osterwalder och Yves Pigneur, forskarna inom ekonomi respektive IT.  Modellen presenterades i boken Busines Model Generation, som sedan sålt i miljonupplagor.

I canvasmodellen – svarar du frågor som trattar ner allt du behöver veta om ditt företag inom tre huvudgrupper och nio underområden. I centrum står ditt värdeerbjudande (punkt 1) – det värde du vill ge kunden. På ena sidan av värdeerbjudandet samlar du svar som rör dina relationer med kunderna och din försäljning (punkterna 2-5) och på andra sidan allt rör produktionen (punkterna 6-9).  

1. Värdeerbjudande

Rakt på sak: Beskriv vad du erbjuder du för produkter och tjänster, och på vilket sätt skapar det värde för dina olika målgrupper, dina kundsegment?

2. Kundsegment

Beskriv grupper av människor eller organisationer som du vill nå och leverera till. Vad är de intresserade av och vad köper de för grejer eller tjänster idag? Ju mer du vet om dem, desto bättre är det. 

3. Kundrelationer

Beskriv hur de relationer ditt företag kommer ha med dina olika kundsegment är tänkta att se ut. Hur umgås ni, det vill säga hur och när vill de handla av dig? 

4. Kanaler – distribution

Beskriv hur ditt företag kommunicerar och når ut med ditt värdeerbjudande till dina olika kundsegment. Kommer du att ha en butik i attraktivt läge, finnas på nätet eller till exempel jobba med influensers i sociala medier?

5. Intäkter

Varifrån kommer dina intäkter i dina olika målgrupper. Fokusera på vilka sorters intäkter du kan få, snarare än hur stora de är. Lista försäljning av dina olika produktsegment, kampanjer, prenumerations- och tilläggstjänster och så vidare.

6. Nyckelaktiviteter

Beskriv det allra viktigaste du behöver göra för att din affärsmodell ska fungera. Det kan vara att producera varan, att vidareutveckla den, hur den ska säljas och distribueras, att outsourca sånt som inte är kärnverksamhet och som riskerar att ta stjäla din tid.

7. Nyckelresurser

Beskriv de viktigaste tillgångarna för att din affärsmodell ska fungera. Det kan vara medarbetare, maskiner, patent, ditt varumärke, din webbshop och så vidare.

8. Nyckelpartners

Vilka behöver du samarbeta med för att din affärsmodell ska lyckas? Den kan vara underleverantörer som hjälper dig i produktionen, eller till exempel konsulter som ger dig tid över att fokusera på det i verksamheten som du är bäst på, där du genererar störst värde och vinst. 

9. Kostnader

Beskriv de kostnader du har eller kommer att få för att kunna driva ditt företag. Du behöver inte ange siffor, utan bara vad du behöver lägga pengar på. Lokalhyra, personalkostnader, inköp av material, Facebook-annonsering och så vidare. 

När du svarat på alla frågorna ovan har du troligtvis skapat dig god insikt i vad du behöver göra för att lyckas förverkliga din affärsidé. 

Förenklad Business Model Canvas i Word

Vi har skapat en förenklad mall av Business Model Canvas på svenska som vi använder som en del av vår fullständiga affärsplan mall. Denna förenklade mall som du kan ladda ner i Word koncentrerar sig på 5 mest väsentliga områdena.

Business Model Canvas

Business model canvas på svenska

Ladda ner: Word