Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Skuldebrev mall

Gratis mall

Ladda ner Skuldebrev mall

Skuldebrev – Gratis mall & Instruktioner

Ett skuldebrev är en skriftlig handling mellan två parter som innehåller ett lånelöfte om en specifik summa pengar. Detta är alltså ett avtal du undertecknar när ditt företag lånar pengar av någon. För att hjälpa dig med processen har vi tagit fram en gratis mall för skuldebrev som du kan ladda ned och använda för ditt företag. Nedan kan du även läsa mer om vad skuldebrev är och varför det är nödvändigt.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett juridiskt begrepp för vad man ofta kallar låneavtal (eller kreditavtal) mellan två parter. Det är ett slags kvitto på skulden, samt ett bevis på lånet. Därför ska du som företagare se till att göra ett sådant avtal när du lånar pengar.

Exempel på när dessa låneavtal används:

 • Lån mellan företag
 • Lån mellan privatperson och företag
 • Lån mellan bank och juridisk person
 • Lån mellan privatpersoner

Om exempelvis en företagsägare lånar ut sina privata pengar till sitt företag så skriver man alltså ett låneavtal.

Båda parter som har ingått avtalet är nu skyldiga att följa de villkor som är specificerade. Det är därför viktigt att vara noggrann med vilka villkor som ska finnas med före man ingår avtalet. Exakt vad som gäller för skuldebrev är reglerat i Sveriges lag (1936:81) (SkbrL)

Låneavtalet, som är bindande, är en trygghet för båda parter. Även om muntliga avtal även är bindande kan de ofta vara svåra att bevisa om en tvist skulle uppstå. Genom att göra ett skriftligt låneavtal kan man undvika missförståelser.

Skuldebrev för småföretagare

Lån och krediter är vanligt för företag som vill investera och satsa på framtiden. Kanske du som småföretagare önskar att göra ett specifikt inköp, eller önskar att ta företaget till en ny nivå genom investering. Oavsett vilken orsak till lån, så är det viktigt att man gör ett låneavtal mellan låntagare och långivare. Genom vår mall för skuldebrev kan du som småföretagare lätt och säkert sätta i gång med att låna pengar.

Skuldebrev mall

Skuldebrev mall

Ladda ner: Word, PDF

Att skriva skuldebrev – vad innehåller det?

Avtalet innehåller tydlig information samt villkor för återbetalning och ränta. Här följer några exempel på vad ett sådant avtal kan innehålla:

 • Information om båda parter som ingår avtalet (långivare och låntagare)
 • Lånebelopp som avtalet avser
 • Ränta och avgifter, samt hur dessa ska beräknas
 • Amorteringstid
 • Hur lånet ska betalas tillbaka
 • Uppsägningsklausul
 • Villkor för dröjsmålsränta
 • Övriga villkor
 • Underskrift

Vår mall för skuldebrev innehåller de viktigaste momenten för ett sådant avtal.

Olika typer låneavtal

Det finns olika typer skuldebrev:

Enkelt skuldebrev är riktat till en specifik namngiven person. Långivaren kan inte ge bort eller sälja rätten att kräva tillbaka pengar från låntagaren utan att tala om för låntagaren vem den nya ägaren av låneavtalet är.

Löpande skuldebrev kan överlåtas fritt mellan personer. Som namnet säger är alltså dessa avtal avsedda för att kunna löpa, vilket betyder att man kan sälja eller ge bort låneavtalet till i princip vem som helst. Bland dessa låneavtal talar man även om innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Är det dags för ditt företag att låna pengar? Ladda ner vår mall för skuldebrev helt gratis, och sätt i gång!