Enkelt Faktureringsprogram

Skapa fakturor och offerter online

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Balansräkning mall

Ladda ner

Ladda ner balansräkning mall

Balansräkning – gratis mall och instruktioner

Vi går igenom vad en balansräkning är och ger dig instruktioner för hur du som är småföretagare sammanställer den. Här kan du även ladda ner en gratis mall för att göra en balansräkning i Excel.

Du som är småföretagare brinner säkerligen för ditt företagande och det som är din kärnverksamhet. Det är det du vill ägna dig åt om dagarna. Därför är det inte konstigt att andra bitar, som ekonomin, kanske inte känns som det roligaste med jobbet. Men tyvärr är de delarna ett nödvändigt ont för att kunna vara egenföretagare. En del av detta som behöver göras är den så kallade balansräkningen, och den är en av din firmas viktigaste dokument tillsammans med resultaträkningen.

Vad är en balansräkning?

Många upplever balansräkningen som komplicerad men egentligen är den helt enkelt en summering av de tillgångar som finns i företaget och hur de har finansierats – med eget kapital eller exempelvis via lån. De delar som ingår i en balansräkning för dig med enskild firma är alltid tillgångar, skulder och eget kapital. Man beskriver alltså den exakta summan för dessa delar vid en specifik tidpunkt, vanligtvis sista dagen på räkenskapsåret – alltså den dagen då du gör ett bokslut. Här kan du läsa mer om bokslut och årsredovisning. 

1. Tillgångar

När du bokför hamnar pengarna som du får in under debet-kolumnen och dina utgifter under kredit-kolumnen. Med andra ord är dina tillgångar det som finns listat på debetsidan. Tillgångarna i balansräkningen delas i sin tur upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är sådant som du använder i företaget regelbundet i mer än ett år, till exempel inventarier och dyrare maskiner. Omsättningstillgångar är det som istället är avsett att förbrukas inom ett år, exempelvis varulager och kassa.

2. Eget kapital och skulder

Skulder brukar man dela upp i kortfristiga (exempelvis moms) och långsiktiga (exempelvis banklån), och precis som vid tillgångar så brukar gränsen dras vid ett år. Det som kallas för eget kapital är lite förenklat det som avgör om företaget går bra – går du plus eller inte? Det är alltså skillnaden mellan företagets tillgångar och externa skulder.

Tips! Här förklarar vi mer ingående om eget kapital och vad det är.

Ladda ner mall för balansräkning

När du gör en balansräkning ska debet och kredit alltid bli samma summa när du summerar dem. De ska vara i balans helt enkelt, annars är något i bokföringen inkorrekt. Då behöver du leta fel i bokföringen och det kan vara knepigt att upptäcka en liten felande summa någonstans. Därför är det bra att alltid vara noggrann när man bokför. 

För att underlätta för dig att förstå hur en balansräkning ska se ut kan det vara bra att titta på exempel på en balansräkning. Därför har vi tagit fram en nedladdningsbar mall för balansräkningen som du hittar här.

Balansräkning mall

balansräkning mall

Ladda ner: Excel

 

Bokföringen är steg ett

Genom att sköta din bokföring på ett bra sätt blir det enklare att upprätta balansräkning, årsbokslut och annat viktigt. Rekommendationen är att ägna dig åt administration och bokföring löpande, avsätt exempelvis en gång i veckan åt detta, så slipper det kännas som ett stort och tidskrävande projekt. Det finns bokföringsprogram som är intuitiva att använda men det går minst lika bra att bokföra i Excel. Här hittar du en gratis bokföringsmall i Excel som är smidig och enkel att använda. 

Resultaträkning

En annan viktig del som görs i samband med balansräkningen är din resultaträkning. Det är en summering av företagets resultat och visar om ditt företag går med vinst eller förlust. Resultaträkningen skapar du genom att addera intäkterna och dra bort kostnaderna. Läs mer och ladda ner en gratis mall för din resultaträkning här

Ta hjälp om du behöver

Känner du att ekonomi och bokföring är för komplicerat, tråkigt eller helt enkelt tidsödande så går det bra att istället ta hjälp av en redovisningskonsult. Välj gärna en konsult som är specialiserad på småföretagare. En del av dem har en fast prissättning som gör att du endast betalar för de tjänster du vill ha, vilket kan vara idealiskt.

Ta gärna in offerter från några olika byråer för att jämföra priserna, de kan nämligen skilja rejält mellan olika aktörer. Vi rekommenderar att använda Ageras smidiga sökportal för att få skräddarsydda offerter från olika redovisningskonsulter – utan kostnad.

Här har vi även listat 10 bra redovisningsbyråer i Stockholm som du kan vända dig till. För att ytterligare spara tid kan du använda Zervants faktureringstjänst som är helt gratis, den hittar du här.