Starta Byggföretag – Guide med allt du behöver tänka på

Funderar du på att starta ett byggföretag? Det är givetvis mycket att tänka på när du ska starta eget men det finns också en hel del smarta lösningar och bra tips som förenklar. Som företagare inom bygg behöver du vara mångsidig. Dels behöver du ha kunskap och tekniska färdigheter dels en vana och vilja att arbeta med människor. Det är mycket att hålla reda på och i den här guiden listar vi de grundläggande sakerna du behöver ha med dig för att starta ditt byggföretag!

Byggbranschen är bred – nischa ditt byggföretag

Inom det vi i dagligt tal kallar byggbranschen finns en mängd olika inriktningar. Vanligast är att dela upp branschen i bygg och anläggning och på nästa nivå prata om exempelvis betong, el, VVS, plattsättning osv. Dessa olika nischer har sina egna regler och vissa också specifika behörigheter för att få utföra arbetet. Dina egna kunskaper och erfarenheter hjälper dig att välja inom vilken nisch du ska starta ditt byggföretag. Vill du täcka fler områden direkt behöver du se till att ha medarbetare med rätt kompetens redan från start.

Dags att starta byggföretag

Börja i rätt ände när du ska starta ditt företag. I den här guiden får du med dig information och tips på saker du bör se till att ha på plats innan du börjar jobba ute hos kund. Både du och din kund ska kunna känna er trygga under hela projektet, då behöver allt från offert till arbete, slutbesiktning och fakturering vara korrekt och enligt överenskommelse.

Välj bolagsform

Först ut är att välja bolagsform för ditt byggföretag. Ska du arbeta själv kan en enskild näringsverksamhet (enskild firma) vara ett alternativ. Det är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det krävs inget kapital för att starta en enskild verksamhet och du kan ha anställda, om du registrerar dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som enskild näringsidkare finns dock ingen tydlig gräns mellan dig och företaget, du som privatperson är ansvarig för tex företagets skulder om sådan uppkommer.

Just den diffusa gränsen mellan dig och företaget gör att många i stället föredrar att direkt starta ett aktiebolag. Där är du i stället aktieägare och har inte personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag krävs ett startkapital på minst 25 000 kr och en styrelse. Aktiebolag ska i regel ha en revisor (finns undantag för små bolag, läs mer här) och denne ska granska årsredovisningen samt styrelsens och VD:ns förvaltning av bolaget. Aktiebolag ska hålla bolagsstämma varje år och där bland annat besluta om årsredovisningen och hur företagets vinst eller förlust ska disponeras.

Affärsplanen är din karta

Då ska vi sätta planen i verket – det är dags att skriva en affärsplan. En tydlig affärsplan är en mycket god start i ditt företagande. Den hjälper dig att sätta tydliga mål och tydliggöra till vilken marknad du riktar dig mot och hur företaget skall drivas. Affärsplanen är din karta för framtiden och är ett dokument som ofta efterfrågas av bank, rådgivare eller eventuella investerare. En affärsplan kan vara ett ensidigt dokument eller en hel publikation för större bolag. Tipset här är att börja i lite mindre skala och sikta på att göra din affärsplan enkel och lättöverskådlig. De primära frågorna som din affärsplan ska besvara är:

 • Din affärsidé
  Vad ska du göra i ditt företag?
 • Hur din marknad ser ut
  Vilka är dina tilltänkta kunder? Konkurrenter? Trender och utmaningar i branschen?
 • Hur du ska driva företaget
  Här kan du ange tex hur du tänker kring prissättning, leverantörer, underleverantörer och medarbetare/samarbetspartners
 • Din budget
  Är din plan enligt punkterna ovan genomförbara ur ett ekonomiskt perspektiv? Sätt en budget med uppstartskostnader, initiala investeringar och löpande utgifter. Vad räknar du med att kunna tjäna och vad behöver du för resurser för det? Tänk gärna både på kortare och lite längre sikt.

Kolla in vår mall för att skapa en affärsplan för att komma igång!

Det juridiska för ett byggföretag

Se till att redan från start ha koll på vilka juridiska dokument som är relevanta för dig. När det kommer till hantverkstjänster är det viktigt att båda parter noga kommer överens om vad som skall utföras redan innan arbetet sätts i gång. Tydliga, skriftliga, offerter samt avtal är helt avgörande för att båda parter ska vara införstådda med arbetets omfattning, tidsplan, utförande och pris. Konsumentverkets hantverksformulär är en avtalsmall som kan användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.

Vid utförande av vissa arbeten – exempelvis el och VVS finns också särskilda regler och krav på dokumentation. Dessa regler och vilken dokumentation som skall göras ändras ständigt så där gäller det att hålla sig uppdaterad och utbilda sig regelbundet. Har du planer på, att för den här typen av jobb, anlita underleverantörer måste du, som ansvarig för projektet, säkerställa att dessa har rätt behörigheter och kunskap om den dokumentation som behöver lämnas till kund.

På vanliga byggföretag förväntas byggnadsarbetarna att föra en byggdagbok på byggarbetsplatsen, där de dokumenterar sitt arbete. Att skriva en byggdagbok regleras inte av svensk lag, men går under så kallad allmän bestämmelse som tagits fram av olika intresseorganisationer. Dessa dagboksanteckningar brukar fungera som grund för faktureringen under projekten. Huvudentreprenören samlar in alla dagböcker och fakturerar slutkund baserat på det arbete som utförts. 

Glöm inte försäkringar

Ett byggföretag behöver ha extra koll på relevanta försäkringar – både för dig och dina medarbetare och för dina kunder. Det är en olycksdrabbad bransch så bra sjuk- och olycksfallsförsäkringar är ett måste. Din företagsförsäkring bör vara en anpassad entreprenadförsäkring där du har försäkring gällande ansvar, avbrott, egendom och rättskydd.

Ha koll på ekonomin redan från start

Oavsett bolagsform eller verksamhet är du som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldig. Det innebär att du under året bokför alla löpande intäkter och utgifter för att sedan summera ihop detta i ett årsbokslut. Bokslutet är sedan underlag för deklaration. Du kan göra allt detta själv med digitala bokföringsprogram och du kan underlätta än mer och anlita en redovisningsbyrå.

Se till att ha enkel och smidig fakturering

Det riktigt roliga som företagare är ju att fakturera utfört arbete. För dig som driver ett byggföretag och arbetar ute hos kund är enkel och smidig administration avgörande. Du behöver ett smidigt faktureringsprogram där du enkelt kan skapa och skicka fakturor. Med ett gratis faktureringsprogram från Zervant får du, utöver fakturering, möjlighet att skapa dina egna register för produkter och kunder, enkelt och smidigt online.

Med Zervant faktureringsprogram kan du skapa och skicka fakturor med omvänd byggmoms, och du får en överblick över alla dina betalda och obetalda fakturor. I programmet får du också en uppdaterad bild av hur företaget mår och ser vilka produkter och kunder som är mest lönsamma för dig. Självklart får du också färdiga rapporter för redovisningen som du enkelt kan ladda upp till ditt bokföringsprogram eller skicka till din redovisningsbyrå.

Visa att du är ett seriöst byggföretag

Det finns flertalet organisationer och certifieringar som är relevanta för dig som ska starta byggföretag. Hantverkarna som nämndes ovan är en av dessa och byggföretagen är en annan. Som medlem får du både möjlighet till hjälp och rådgivning samtidigt som du får hjälp att tydliggöra att du är en seriös företagare.

SÄK är certifiering som söks hos Svensk hantverksförmedling. De verkar för att stärka förtroendet och höja kompetensen för företag inom bygg och anläggningsbranschen. Dessa certifieringar är bra för branschen i stort men också för dig som enskild företagare. Det ger en kvalitetsstämpel som visar på att du kan dina saker och följer riktlinjer och regler.

ID06 är en standard för ID-kort som används på byggarbetsplatser. Syftet är att skapa tryggare arbetsplatser, minska risken för att obehöriga ska kunna ta sig in samt försvåra för oseriösa företag att använda exempelvis svart arbetskraft. ID06 är framför allt obligatoriskt på större byggarbetsplatser men är givetvis relevant för alla som arbetar i branschen.

Investera smart när du ska starta byggföretag

Investeringar är nödvändiga när du startar ditt företag, och för just byggföretag är investeringarna i början rätt många. Du behöver både utrustning och verktyg för att utföra arbetet. För att kunna flytta allt behöver du troligen en bil och kanske behöver du också en lokal. Du kommer behöva ha arbetskläder, skyddsutrustning och arbetsskor. Det är lätt att det känns övermäktigt med allt som måste köpas in men rådet är att ta det lugnt. Sätt en prioritering och ta en sak i taget.

Det kan vara smart att hyra

Större utrustning som är dyr i inköp och dessutom kanske kräver lokaler för att förvara kan vara smart att hyra. Maskiner och verktyg är idag ofta avancerade och hyr du dessa får du alltid nya och fräscha maskiner samtidigt som du inte behöver bry dig om avskrivningar, service och reparationer. Köp den utrustning du använder ofta och välj riktigt bra kvalité på den hellre än att köpa på dig för mycket och då tvingas ta billigare alternativ av sämre kvalité. Dina verktyg och din utrustning är också avgörande för slutresultatet på ditt arbete så investera smart och med långsiktigt tänk.

Marknadsföring för byggföretag

Byggbranschen är stor – på både gott och ont. Det finns mycket jobb men också många konkurrenter. Du behöver därför tänka genom en plan för att marknadsföra dig och ditt byggföretag. I den här branschen kommer mycket av inkommande jobb på rekommendation av tidigare nöjda kunder.

Sociala medier och hemsida

Skaffa dig en bra hemsida, det är företagets digitala kontor. Jobba med en enkel och tydlig sida där dina potentiella kunder lätt kan hitta kontaktvägar till dig. Visa upp tidigare arbeten, gärna med referenser, och ha en ”om oss-sida” med lite mer personlig framtoning så läsaren får en känsla av dig och företaget.
Sociala medier är en jättebra kanal för att synas och höras. Dela med dig av referenser, tidigare arbeten, inspiration och tips så att potentiella kunder ser att du är expert på ditt område.

Glöm inte att bygga varumärke

Ett byggföretag har otroligt många fina ytor att jobba med för att bygga varumärke och synas. Se till att foliera bil och utrustning samt trycka logotyp och företagsinfo på arbetskläder. Ett tips är också att alltid ha en flyer i bilen och ta ett varv runt kvarteret i området du jobbar i. En lapp i varje brevlåda som säger att du är och jobbar hos grannen – det kan vara vägen direkt till nästa uppdrag!

Du är redo att starta byggföretag

Det är som du märker en hel del att hålla reda på för dig som drömmer om att starta ett byggföretag. Men låt inte detta hindra dig. Denna guide tar upp de mest grundläggande du ska ha med dig i planeringen inför.

Checklista för dig som ska starta byggföretag

 • Registrering av bolaget och val av bolagsform
 • Affärsplan och budget
 • Avtal, behörigheter och försäkringar
 • Bokföring- och faktureringslösningar
 • Nödvändiga investeringar
 • Marknadsföring
 • Branding

Nu är det dags för dig att börja skissa på din dröm. Genom att ta hjälp, använda smarta verktyg, jobba efter din affärsplan och följa din strategi kommer du ha alla förutsättningar för att lyckas!

Mer resurser för dig som startar byggföretag:

 • Omvänd byggmoms för