Omvänd byggmoms – lätt förklarat

Omvänd byggmoms är en så kallad omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Det innebär att köparen ska deklarera och betala momsen till Skatteverket. Det handlar dock inte om någon momsfri försäljning, utan om vem som ansvarar för själva momsredovisningen. Det finns särskilda bestämmelser när det gäller den omvända byggmomsen som du måste känna till.

För dig som är verksam inom byggsektorn i Sverige och säljer eller köper byggtjänster, omfattas du av omvänd byggmoms, eller omvänd momsskyldighet som det även kallas. För säljarens del innebär det att du ska tillämpa omvänd skattskyldighet när du säljer sådana tjänster till ett annat företag. För köparens del innebär det at du först betalar fakturan (utan moms) från säljaren och sedan betalar in själva momsen direkt till Skatteverket. Det finns dock undantag som du kan läsa om längre ned. 

När används omvänd byggmoms? 

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

  1. Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
  2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

Byggtjänsterna som det talas om här är tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning – till exempel montering, installation, reparation och underhåll. Mer specifikt gäller det mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader, samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare. Således omfattas inte en byggtjänst som utförs på till exempel fordon, maskiner eller arbete på en tillfällig bod.

Exempel på tillämpning av omvänd byggmoms

Rudolfs superentreprenad AB har sålt en byggtjänst till Julius H. Bygg och Entreprenad AB. Tjänsten avser bygginstallationer och reparationer på en fastighet. Efter avslutat arbete skickar Rudolf en faktura till Julius på 100 000 kr för utförd byggtjänst. Det finns ingen moms på fakturan eftersom Rudolf tillämpar omvänd skattskyldighet. I momsdeklarationen redovisar Rudolf det fakturerade beloppet på 100 000 kr som försäljning av tjänster.

Julius, som har köpt byggtjänsten, redovisar fakturabeloppet på 100 000 kr, men även en beräknad moms på 25 000 kr, som han betalar till Skatteverket.

När du säljer en tjänst kan du bokföra inbetalning på bokföringskonto 1510 Kundfordringar (vid faktureringsmetoden) eller på bokföringskonto 3231 Försäljning byggsektorn/omvänd byggmoms (vid kontantmetoden).

När du köper en tjänst kan du bokföra betalningen på konto 4610 Byggtjänster samt utgående moms på konto 2617 och ingående moms på konto 2647.

För att snabbt fakturera utan moms kan du ladda ner och använda vår gratis fakturamall för byggföretag. Du kan även läsa mer om ingående och utgående moms här.

Undantag vid omvänd skattskyldighet i byggbranschen

Det finns undantag från huvudregeln vad gäller vissa tjänster som skulle kunna knytas till någon av de tidigare nämnda godkända tjänsterna. Exempel på sådana tjänster är uthyrning av byggmaskiner utan förare, arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning, fastighetsskötsel på uppdrag (inklusive mindre reparationer), samt plantering och skötsel av grönytor. Vid försäljning och inköp av dessa tjänster ska inte omvänd byggmoms tillämpas.

Vad händer om ett uppdrag gäller flera olika tjänster och varor? Enligt Skatteverket ska detta ofta ses som en enda huvudsaklig tjänst, till exempel en byggnads- eller anläggningsentreprenad. De förklarar det så här:

“Övriga tjänster och varor är i så fall underordnade denna tjänst. Om omvänd skattskyldighet ska gälla för den huvudsakliga tjänsten ska det gälla för momsen på hela uppdraget. Det innebär att omvänd skattskyldighet kan gälla för momsen på varor och tjänster som normalt inte omfattas av reglerna, när de är underordnade led till en bygg- eller anläggningstjänst.”

För att avgöra vilka tjänster som omfattas av omvänd byggmoms rekommenderar vi att du läser Skatteverkets rättsliga vägledning.

Varför omvänd byggmoms?

Orsaken till att vi tillämpar omvänd skattskyldighet i byggsektorn är att man vill förhindra skattefusk, där köpare gör avdrag för momsen som inte betalats av säljaren. 

Bakgrunden är Regeringens proposition 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. De önskade bland annat att skydda seriösa företagare som i annat fall riskerade att slås ut av företag som fuskar med momsen. Eftersom byggsektorn är en bransch som historiskt haft mycket svart arbetskraft och momsfusk, ville regeringen ta krafttag. Tyvärr har svartjobb inom byggbranschen ökat sedan dess, trots skärpning genom omvänd byggmoms.

Läs mer om omvänd skattskyldighet generellt samt hur det tillämpas, hos Skatteverket.

Skapa fakturor smidigt med Zervant

Du kan enkelt skapa fakturor med omvänd byggmoms hos Zervant i vårt gratis faktureringsprogram för småföretag. Skapa ett konto och kom i gång direkt!

Fler resurser:

Har du egen firma? Läs mer om hur du beräknar och redovisar moms.