Så här beräknar och redovisar du moms för enskild firma

Enskild firma – ska jag anmäla mig för momsregistrering?

Enskilda firmor som köper och säljer varor och/eller tjänster ska normalt alltid anmäla sig för momsregistrering till Skatteverket. Du registrerar dig för moms i samband med att du ansöker om F-skatt och anmälan för momsregistrering ska göras senast 14 dagar före du påbörjar verksamheten. När du godkänns blir du tilldelade ett momsregistreringsnummer.

Det är också till Skatteverket du ska lämna deklarationer och betala moms. I praktiken ska du betala in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms).

Försäljning och fakturering av moms (utgående moms)

Som företagare lönar det sig att beräkna dina priser utan moms. Inledningsvis kan det verka knepigt men du vänjer dig snabbt och samtidigt undviker du eventuella överraskningar när du ska deklarera och betala moms till Skatteverket.

Då du fakturerar tjänster eller varor från kunden ska du utöver det skattefria priset lägga till moms på det fakturerade beloppet. Dvs. om du skriver en fakturera på 10 000:- så lägger du vanligtvis till 25% moms så att fakturans totalbelopp blir 12 500:-. I samband med försäljningen bokför du den momsfria försäljningen på ett eget konto och utgående momsen på ett annat konto. Det här lönar det sig att göra fast du använder dig av enkel bokföring enligt kontantmetoden. När du bokför momsens andel av affärshändelserna separat gör du det mycket lättare för dig att sköta momsredovisningen.

Tips! Ladda ner vår gratis fakturamall som beräknar momsen automatiskt!

När ska jag fakturera utan moms?

Stort sett så finns det fyra olika tillfällen då du ska fakturera utan moms: under ditt första verksamhetsår om du inte är momsregistrerad, vid försäljning av icke-momspliktiga varor och tjänster, vid försäljning inom byggbranschen eller då du fakturerar en kund som befinner sig utanför landet.

Tips! Ladda ner en enkel fakturamall utan moms!

Momsavdrag för inköp till näringsverksamheten (ingående moms)

Du betalar vanligtvis moms för inköp som hänför sig till näringsverksamheten. När din enskilda firma är momsregistrerad innebär det att du har rätt att få tillbaka all moms som du betalar vid inköp till företaget. Genom att dra av momsen från inköp i momsredovisningen betalar du bara skillnaden mellan ingående och utgående moms till staten.

Precis som vid bokföring av försäljning lönar det sig att bokföra inköpens momsfria pris och den betalda momsen på separata konton i din bokföring.

Exempel – Beräkna hur mycket moms du ska redovisa

Städföretagaren Maria Svensson är momsregistrerad och säljer städtjänster med 25% mervärdesskatt. Hon redovisar momsen en gång i månaden till Skatteverket.

I februari 2011 har Maria tre affärshändelser:

  • Försäljning av städtjänster 12500:-, varav (utgående) momsen är 2500:-
  • Inköp av rengöringsmedel 825:-, varav (ingående) momsen är 165:-
  • Telefonräkning 450:-, varav (ingående) momsen är 60:-

Maria redovisar momsen senast den 12 april 2011 enligt följande beräkningar:

  • Moms på försäljning, dvs. utgående moms (25%) = 2500;-
  • Betald moms för inköp, dvs. ingående moms (25%): 165 + 60 = 225:-
  • Moms att betala: 2500 – 225 = 2275:-

Tips! Kolla gärna även in vår gratis momsräknare för hjälp med momsberäkningar.

Redovisa och betala moms

För en enskild firma finns det två sätt att redovisa moms: i skattedeklarationer eller i inkomstdeklarationen beroende på hur stort omsättning (beskattningsunderlag) du har per år.

Omsättning upp till 1 000 000:- / år

Om du har en enskild firma som omsätter (säljer för) mindre än en miljon kronor om året (utan moms) så kan du välja om du vill redovisa momsen en gång om året, var tredje månad eller en gång i månaden. Ifall du redovisar momsen en gång om året gör du det i företagets vanliga inkomstdeklaration och ifall du väljer att redovisa varje eller var tredje månad gör du det i skattedeklarationen via Skatteverkets e-tjänster.

Omsättning > 1 000 000:- / år

Omsätter du över en miljon kronor om året är en gång i månaden det enda alternativet. Momsen redovisas i skattedeklarationen.

Redovisa moms varje månad

Väljer du månadsredovisning så fyller du i en blankett som heter skattedeklaration eller redovisar moms via Internet. Den skall vara inne senast den 12:e varje månad (i januari och augusti den 17:e). Momsen för februari redovisar du alltså senast den 12:e april och så vidare.

Hur anmäler jag mig för momsregistrering?

Enskilda firmor kan på www.verksamt.se med hjälp av e-legitimation lämna anmälan för momsregistrering och vissa andra anmälningar och ansökningar till myndigheter.

Få hjälp av en redovisningskonsult

Känner du att det här med moms och övrig bokföring är onödigt komplicerat, tråkigt eller helt enkelt tidsödande så går det bra att istället ta hjälp av en redovisningskonsult. Välj gärna en konsult som är specialiserad på småföretagare. En del av dem har en fast prissättning som gör att du endast betalar för de tjänster du vill ha, vilket kan vara idealiskt.

Ta gärna in offerter från några olika konsulter för att jämföra priserna, de kan nämligen skilja rejält mellan olika aktörer. Vi rekommenderar att använda Ageras smidiga sökportal för att få skräddarsydda offerter från olika redovisningskonsulter – utan kostnad.

Mera information