Momsdeklaration 2022 – Instruktioner och exempel

Nu är det dags att deklarera moms… men när har du deadline och hur fyller man i en momsdeklaration? Här får du instruktioner plus tips på vad du ska tänka på när du går igenom momsen i ditt företag. 

Varför ska jag momsdeklarera?

Moms står för mervärdesskatt och du har både lagt till moms på din försäljning – kanske har du tagit hjälp av vår gratis momsräknare? – och även betalat moms vid inköp. 

De uppgifter Skatteverket nu behöver är ditt företags ingående och utgående moms. Läs mer om skillnaden mellan ingående och utgående moms.

Instruktioner – Så fyller du i blanketten

Klicka på de enskilda delarna nedan för mer detaljerade instruktioner för hur du fyller i blanketten.

Försäljning – Block A/B/E

Block A – Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

Fält 05

Du börjar med att gå igenom vad du har sålt till dina kunder och fyller i blocket längst upp till vänster.

Notera att det står “exklusive moms”. Du ska alltså lägga ihop värdet på allt du har sålt och i det här skedet inte tänka på den moms du har lagt till.

Så här kan det ha stått på din faktura:

Endast den gulmarkerade raden är av relevans. När du har lagt ihop all försäljning exklusive moms skriver du in totalsumman i Fält 05. 

Fält 06, 07 och 08

Det finns ytterligare tre fält i det här blocket som är mer invecklade och förklaras utförligt här.

Här kommer förenklade sammanfattningar:

Fält 06 – Momspliktiga uttag

Om du exempelvis bestämt att använda en av företagets varor privat istället eller att ge bort den – helt enkelt de inventarier som du har tagit ut ur din firma.

Fält 07 – Vinstmarginalbeskattning

Skriv in skillnaden mellan hur mycket du själv betalade för en vara och hur mycket du fick betalt när du sålde den. 

Fält 08 – Hyresinkomster

Här anger du vad din inkomst blev, exklusive moms, från att ha hyrt ut en lokal kopplad till ditt företag. 

Inköp – Block C/D/H/I

BLOCK C – Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet

Vi börjar med inköp i Sverige. Lägg märke till att du ska hålla isär varor och tjänster! 

  • Fält 23 – varor köpta i Sverige
  • Fält 24 – tjänster köpt i Sverige

Notera att du endast ska lägga ihop värdet av det du har köpt och vänta med momsen (precis som du gjorde alldeles nyss när du gick igenom din försäljning).

Tips! Det kan vara till hjälp att i förväg lägga dina kvitton för varor i en mapp och kvitton för tjänster i en annan mapp. Då minskar du risken för förväxling. 

Lägg även eventuella inköp från utlandet i en separat mapp. 

Fält 20, 21, 22

I de tre föregående fälten ska du nämligen fylla i just inköp från utlandet. Gå igenom Skatteverkets guide igen om du är osäker på om det här gäller ditt företag.

BLOCK D – Utgående moms på inköp

När du är klar med värdena låter du blicken vandra till höger för att lägga ihop den moms du har betalat. Det är återigen ett fält per momssats. 

  • Fält 30 – moms 25 procent
  • Fält 31 – moms 12 procent
  • Fält 32 – moms 6 procent

BLOCK H och I – Moms vid och på import

Fält 50 – Beskattningsunderlag

Fältet här till vänster berör värdet på de tjänster och varor som du har importerat. Det här är något knepigare än de tidigare blocken så läs noga Skatteverkets beskrivning av vad som gäller. 

Fält 60, 61 och 62 – Utgående moms på import

Och till höger fyller du i momsen på det som du har importerat.

Räkna ihop – Block F och G

Hur beräknar jag hur mycket moms jag får tillbaka eller behöver betala i slutet av blanketten?

Dags att plocka fram miniräknaren. Du är nästan klar! Endast två block med ett fält vardera kvar. 

BLOCK F

Fält 48 – Ingående moms att dra av

Fokusera på dina inköp – både varor och tjänster. Här redovisar du momsen som du sammanlagt har betalat på inköp. Det här är alltså totalsumman för all moms på allt som du har inhandlat. 

Notera att du inte ska lägga till moms som du har betalat utomlands. I vissa fall kan du få tillbaka den från det landets motsvarighet till Skatteverket. 

BLOCK G

Fält 49 – Moms att betala eller få tillbaka

Skatteverket har formgett momsdeklarationen så att du nu bara fokuserar på blankettens högra kolumn – du ska räkna ihop fälten i Block B, D och I – det vill säga de block som har “utgående moms” i rubriken. 

Formgivarna har också lagt till mellangråa nedåtgående pilar – följ pilarna – för att underlätta för dig när du lägger ihop summorna från varenda fält: 

Lägg ihop:

  • Fält 10, 11, 12 – moms på det du sålt
  • Fält 30, 31, 32 –  moms på det du köpt
  • Fält 60, 61 och 62  – moms på import

Sådärja! Men fyll inte i Block G än… du ska nämligen dra av summan i ovanstående Block F – det vill säga Fält 49 minus Fält 48.

När du gjort det är det bara att fylla i Block G och därefter den slutgiltiga rutan längst ned till höger på blanketten – “Beräkna din betalning” – så är du klar för den här gången.

Hur skickar jag in momsdeklarationen?

När du är redo att momsdeklarera gör du det lätt online genom att logga in med exempelvis mobilt bank-ID på Skatteverkets hemsida. 

Vilka misstag ska jag undvika när jag deklarerar moms?

Missa inte deadlines. Skickar du in momsdeklarationen för sent får du en förseningsavgift på 650 kronor. Du kan ansöka om anstånd om du behöver mer tid. 

Tips! Kolla in Zervants skattekalender för alla deadlines.  

Det är också möjligt att rätta uppgifterna i efterhand genom att skicka in en ny momsdeklaration. Då använder du den här länken.

Se till att du redovisar samma period för ingående moms och utgående moms – om du momsdeklarerar årsvis, till exempel, och går igenom 2019 bör du dubbelkolla att inga fakturor från 2018 eller 2020 har slunkit med.

Hur vet jag vilket datum jag ska skicka in momsdeklarationen till Skatteverket?

Om du är osäker på vilket datum du ska momsdeklarera så besöker du vår skattekalender.

Exakt när det är dags att deklarera beror på om du har valt att momsdeklarera en gång om året, varje kvartal eller varje månad. Om du omsätter mer än en miljon kronor per år måste du momsdeklarera en gång i månaden. Vi har förklarat det mer utförligt här.

Tips! Du kan lätt ändra hur ofta du vill momsdeklarera på Verksamt.se.  

Hur förbereder jag mig innan jag går igenom momsen?

Du kan din enskilda firma eller ditt aktiebolag bäst, så när du läser igenom Skatteverkets (SKV) instruktioner kommer du snabbt upptäcka vilka delar som du måste fokusera på. 

Tips! Skriv ut en momsdeklarationsblankett och ringa in de relevanta fälten med röd penna.

Vid första anblick kan momsdeklarationen se avskräckande ut men den är formgiven för att underlätta för dig. Exempelvis att du genomgående på blanketten fyller i värde till vänster och moms till höger.

Det tillkommer 25 procent i moms på nästan alla varor och tjänster som du säljer men kom ihåg att det finns undantag.

Momssatser kan variera även inom besläktad verksamhet. Om du till exempel arbetar som skribent ska du lägga till 6 procent moms på texterna som du själv har skrivit medan du lägger till 25 procent när du har undervisat andra i att skriva. 

Tips! När du använder Zervant för din fakturering kan du ladda ner ett bokföringsunderlag i Excel där du enkelt kan se din din totala försäljning och moms per momssats. Se exempel nedan.