Företagsform

Företagsform – vad är skillnaderna och vilken ska jag välja?

Har du bestämt dig för att starta eget företag? Grattis! Men innan du kan ta det första klivet in i entreprenörslivet så behöver du bestämma viken företagsform du vill använda dig av. Det finns en rad olika att välja mellan; alla med sina för- och nackdelar baserat på dina egna och din verksamhets unika behov. 

Här guidar vi dig genom de olika alternativen så att du enklare kan komma igång med företagandet redan idag.

Enskild firma

Enskild firma, även kallat enskild näringsverksamhet, är den vanligaste bolagsformen bland de som precis har börjat sin företagsresa. Över hälften av alla nystartade företag bildas som enskild firma. Det går att starta upp firman helt ensam, men även tillsammans med exempelvis en make/maka eller sambo.

Nystartade företag efter företagsform

Jämfört med exempelvis ett aktiebolag finns det inget krav på ett startkapital vilket underlättar något enormt för den som snabbt vill starta upp sin firma. Dock finns det ingen tydlig gräns mellan dig som privatperson och bolaget, vilket gör att det är du personligen som blir ansvarig för eventuella skulder som uppstår.

Här kan du läsa mer om hur du enklast startar upp en enskild firma.

Enskild firma

Fördelar 

 • Enkelt att starta
 • Kräver inget startkapital
 • Avdrag kan göras för utgifter i verksamheten
 • Skatten kan skjutas mellan bra och dåliga år

Nackdelar 

 • Personligt ansvarig för verksamhetens eventuella skulder
 • Mer administration än vid egenanställning
 • Firmans namn har bara skydd i det län där firman är registrerad

Aktiebolag

Aktiebolag är den andra mest populära företagsformen bland nystartade företag, och passar som bäst när det är flera ägare som går in i företaget. Det är enkelt för investerare att gå in med mer kapital i bolaget, och det ger även möjlighet till att ta ut utdelning till en lägre skatt. Aktiebolaget kan helt enkelt ge ett mer professionellt intryck i vissa sammanhang. Namnet på ditt aktiebolag är dessutom skyddat i hela landet.

Det går att starta upp ett aktiebolag även som ensam ägare, men detta bör endast ses som ett alternativ om du ser en hög tillväxtpotential och räknar med att kunna ta in ytterligare investerare eller anställa inom en snar framtid.

En viktig sak att känna till är att det krävs 25 000 kronor i startkapital för att du ska kunna registrera ditt aktiebolag. Du behöver dessutom ha en styrelse på plats, lämna in din årsredovisning och i vissa fall även ha en revisor.

Här berättar vi mer om aktiebolag och hur du kommer igång.

Aktiebolag

Fördelar 

 • Din och det företagets ekonomi skiljs åt
 • Om företaget går i konkurs riskerar du endast det satsade kapitalet
 • Möjlighet att ta ut utdelning till lägre skatt.

Nackdelar 

 • Det krävs 25 000 kr i aktiekapital.
 • Du är skyldig att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket
 • I vissa fall behöver du även ha en revisor

Handelsbolag

I princip så fungerar ett handelsbolag som en enskild firma, med den viktiga skillnaden att det krävs minst två personer (delägare) eller ett företag bakom satsningen för att få starta upp ett handelsbolag. Företagets vinst fördelas enligt ett skrivet avtal, men om detta saknas så fördelas den lika mellan partnerna.

Men precis som med den enskilda firman så är det ägarna som personligen får ansvara för alla skulder. Bokföringen är däremot inte lika invecklad som i ett aktiebolag och det finns inte heller något krav på startkapital. De sociala avgifterna är dessutom lägre, vilket gör handelsbolag till ett bra alternativ för den som inte räknar med att ha så många anställda.

Läs mer om handelsbolag som företagsform och hur du enklast kommer igång. 

Handelsbolag

Fördelar 

 • Enkelt att starta upp
 • Lägre sociala avgifter än aktiebolag
 • Inte heller lika invecklad bokföring

Nackdelar 

 • Ägarna är personligt ansvariga för bolagets eventuella skulder
 • Beskattning av resultatet görs i ägarnas privata deklaration
 • Strikt juridisk får man inte utträda ur bolaget utan ett godkännande av alla andra delägare

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en speciell typ av handelsbolag där ansvaret för bolaget delas upp mellan bolagsmännen. Oftast gestaltas detta av flera så kallade kommanditdelägare som satsat minde kapital vid starten och därmed får ett begränsat ansvar. Dessa personer har vanligtvis ingen rätt att bestämma hur företaget ska styras. Men i ett kommanditbolag måste det alltid finnas minst en delägare med obegränsat ansvar, i det här sammanhanget kallat en komplementär.

Läs mer om hur du kommer igång med ett kommanditbolag

Kommanditbolag

Fördelar 

 • Finns inget krav på startkapital
 • Kommanditdelägarna riskerar enbart sin insats
 • Passar som företagsform när någon part är mer drivande än de andra

Nackdelar 

 • Komplementären är ansvarig för företagets skulder
 • Strikt juridisk får man inte utträda ur bolaget utan godkännande av alla andra delägare

Ekonomisk förening

Är man minst tre personer och vill driva en verksamhet tillsammans så kan en ekonomisk förening vara ett bra alternativ. Denna bolagsform är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och att medlemmarna ska kunna få ett ekonomiskt utbyte mellan varandra.

Är man flera personer som ska starta en verksamhet tillsammans med ett litet startkapital kan en ekonomisk förening vara en bra företagsform då medlemmarna endast riskerar den insats som har betalats ut till föreningen. Föreningen måste dock ha minst tre medlemmar och en styrelse måste tillsättas med minst tre ledamöter.

En bostadsrättsförening är ett exempel på en särskild ekonomisk förening.

Ekonomisk förening

Fördelar 

 • Endast tre medlemmar krävs för att bilda en förening
 • Inget startkapital behövs annat än en låg insats
 • Juridisk såväl som privat person kan vara medlem

Nackdelar 

 • Har inte samma status som ett aktiebolag
 • Har inte samma kontroll över vilka som blir delägare jämfört med ett aktiebolag

Egenanställning

När inget annat passar så kan en egenanställning vara det perfekta alternativet för dig. Du kan enkelt komma igång genom att ansluta dig till ett så kallat egenanställningsföretag eller faktureringsföretag, och därmed slippa hålla koll på skatter och administration. Nackdelen blir dock att delar av din inkomst försvinner till dessa företag och du har även begränsade möjligheter till att göra avdrag.

Här kan du läsa mer om egenanställning och hur det funkar.

Egenanställning

Fördelar 

 • Enkelt att komma igång och kan passa bra för dig som bara har ett fåtal uppdrag om året
 • Inget juridiskt ansvar och liten ekonomisk risk
 • Minimalt med administration

Nackdelar 

 • En del av din inkomst försvinner i avgift till egenanställningsföretaget
 • Lägre skatteavdrag för kostnader som gäller hela din verksamhet
 • Ingen möjlighet att flytta skatten mellan olika år