enskild näringsidkare

Starta enskild firma? Så går det till

Går du i tankarna på att starta enskild firma? Det kan kännas kämpigt i början och det är mycket man ska hålla reda på. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta när det kommer till registrering, inkomst, skatteavdrag och fakturering i enskild näringsverksamhet.

Enskild firma eller enskild näringsverksamhet är den vanligaste typen av bolagsform för den som är i början av sin företagarresa, frilansare och övriga som vill starta verksamhet ensam eller tillsammans med sin maka/make eller sambo.

Helt kort kan fördelarna med att starta enskild firma, jämfört med ett aktiebolag, sammanfattas med att du inte behöver något startkapital och att det går ganska fort att komma igång. En viktig sak att komma ihåg med enskild näringsverksamhet är att du blir personligt ansvarig för verksamhetens eventuella skulder. Det finns ingen tydlig gräns mellan dig som privatperson och ditt företag.

Registrera enskild firma

Hur börjar man då? Den som vill starta enskild firma måste ansöka om att bli godkänd för F-skatt hos Skatteverket. Detta görs enklast med mobilt BankID via deras e-tjänst på Verksamt.se. I samma e-tjänst kan du också anmäla momsregistrering samt eventuellt registrera dig som arbetsgivare, vilket är helt kostnadsfritt.

Du kommer att behöva ditt organisationsnummer för att registrera ditt företag. För enskild firma är det ditt personnummer.

Om du dessutom vill namnskydda verksamheten eller till exempel delta i offentliga upphandlingar behöver du även registrera firman hos Bolagsverket. Det görs via samma e-tjänst hos Verksamt.se men kostar då 1 100 kronor. För enskild firma får du skydd i det län där verksamheten finns och för den typ av verksamhet som registrerats.

Om du ska fortsätta vara anställd och samtidigt starta enskild näringsverksamhet vid sidan om ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt med villkor, det vill säga FA-skatt.

Får jag lön med enskild firma?

Med enskild näringsverksamhet har du egentligen inte lön från företaget, utan istället tar du ut och skattar för den vinst som görs inom verksamheten. Från vinsten gör du varje månad ett schablonavdrag för egenavgifter, de sociala avgifter som den som driver enskild firma ska betala för att finansiera pensioner, sjukvård och social omsorg.

Du betalar även en preliminärskatt som Skatteverket räknat ut utifrån de uppgifter du själv lämnat vid ansökan om F-skatt. Om du beräknar att få ökad inkomst ska du skicka in en preliminär inkomstdeklaration inför det nya verksamhetsåret.

Bokföring, bokslut och deklaration

Viktigt att komma ihåg är att alla företag som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Under året gör du löpande bokföring över intäkter och kostnader som efter varje beskattningsår sammanställs i ett årsbokslut.

Till detta kan du använda ett bokföringsprogram eller anlita en redovisningsbyrå, men även om du tar hjälp är det du som företagare som ansvarar för att bokföringen är korrekt. Från bokslutet hämtas sedan uppgifterna till deklarationen.

Enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan välja att göra ett förenklat bokslut som bara behöver innehålla en balansräkning och en resultaträkning som ska ligga till grund för inkomstdeklarationen. Det förenklade årsbokslutet kan göras i Skatteverkets e-tjänst Förenklat årsbokslut.

Under maj månad ska du som har enskild firma lämna inkomstdeklaration för ditt företag. När du har enskild firma deklarerar du resultatet av din verksamhet i en NE-bilaga som du lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration. Om du har gjort årsbokslutet i Skatteverkets e-tjänst kan du importera siffrorna direkt till din NE-bilaga.

Se vår våra 5 tips för en smidig deklaration som enskild firma. 

Avdrag och slutlig skatt

I din deklaration har du också möjlighet att göra kostnadsavdrag för inköp och andra utgifter som är nödvändiga för att bedriva din verksamhet. I Skatteverkets avdragslexikon finns all information om vad som är tillåtet att göra avdrag för. Kolla gärna också vårt inlägg på hur du gör avskrivningar som enskild firma.

Efter att deklarationen har skickats in görs en avstämning mellan vad du preliminärt betalat in, och hur ditt faktiska resultat blev. Därefter får du besked om den slutliga skatten från Skatteverket. Normalt sett har du även rätt att dra av momsen på alla inköp du gör till företaget. Läs mer under Momsdeklaration nedan.

I en enskild firma kan man också jämna ut resultatet mellan bra och sämre år via periodiseringsfonder och expansionsfonder.

Momsdeklaration – så funkar det

När du ansöker om att bli godkänd för F-skatt väljer du hur du vill redovisa din moms (mervärdesskatt) till Skatteverket. När du säljer varor eller tjänster ska du lägga på moms på fakturan och när du köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem.

Normalt sett har du rätt att få tillbaka all moms som du betalar vid inköp till företaget. Genom att dra av momsen från inköp i momsredovisningen betalar du bara skillnaden mellan ingående och utgående moms till staten.

Om du har en beräknad omsättning på mindre än en miljon om året kan du välja om du vill redovisa momsen månadsvis, kvartalsvis eller en gång om året. För mindre verksamheter passar det oftast bäst med årsmoms. Tjänar du mer än 1 miljon kronor per år måste du redovisa momsen en gång i månaden

Läs mer om hur du beräknar och redovisar moms i enskild firma.

Om du blir sjuk eller arbetslös

Som företagare har du rätt till sjuk- och föräldraledighetsersättning. Ersättningen beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som för den enskilde näringsidkaren beräknas på överskottet i företaget.
När det gäller ersättning vid arbetslöshet måste du avsluta eller göra ett uppehåll i företagets verksamhet för att få ersättning från a-kassan.

För skydd vid eventuell långvarig sjukdom är det viktigt att ha en sjukförsäkring. Och eftersom du inte omfattas av någon tjänstepension bör du också starta ett privat pensionssparande.
Har du särskilda funderingar på vad det kan innebära att starta enskild firma i Corona-tider? Här kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få.

Tre plus med enskild firma

1) Enkelt att starta/komma igång
2) Det krävs inget startkapital
3) Du kan starta företaget ensam och det finns inte heller något krav på styrelse

Tre minus med enskild firma

1) Du blir personligt ansvarig för verksamhetens eventuella skulder
2) Det kan vara svårt att hålla isär firmans och din privata ekonomi
3) Den enskilda firmans namn har bara skydd i det län där firman är registrerad

Att fakturera i enskild firma

Att fakturera och få betalt i tid är en av de största utmaningarna när du driver egen verksamhet. Med vårt faktureringsprogram, som finns i både gratis- och premiumversion, blir det enkelt att skapa och skicka dina fakturor. Du automatiserar processen och kan skicka fakturor varifrån som helst, från datorn eller mobilen.

Vi har även gratis fakturamallar för dig med enskild firma.