Payment reconciliation

Starta Aktiebolag? Tänk på det här

Funderar du på att starta aktiebolag? Det är en del att tänka på men finns också mycket hjälp att få. Här går vi igenom allt från att registrera aktiebolag till hur du ska tänka när det gäller lön eller utdelning. 

När din affärsidé är testad och du bestämt dig för att starta eget bolag kommer du till frågan om vilken företagsform du ska välja. Aktiebolag är en bra form om man är flera ägare. Den passar också om du är ensam ägare men ser att bolaget har hög tillväxtpotential och du räknar med att ta in investerare eller att anställa relativt snart. I ett aktiebolag skiljer du också tydligt på bolagets och din egen ekonomi och tar liten personlig ekonomisk risk.

Det som kan kännas som hinder är att du behöver 25 000 kronor i startkapital (kapitalkravet sänktes från 50 000 till 25 000 kronor 1 januari 2020). Och att bolaget behöver ha en styrelse, lämna in årsredovisning till Bolagsverket och i visa fall ha en revisor. 

Starta aktiebolag

Innan du startar ett aktiebolag behöver du ha två saker på plats, utöver en riktigt bra affärsidé förstås, ett aktiekapital på 25 000 kronor och en styrelse.

Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som kan användas i verksamheten. Styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. En styrelse som består av erfarna personer med olika kunskaper och kontakter kan vara en viktig tillgång för företaget. Om bolaget ska ha en vd tillsätts denna av styrelsen.

Registrera aktiebolag

När du registrerar ett aktiebolag behöver du gå igenom följande steg:

 1. För att kunna registrera aktiebolaget måste du först skriftligen bekräfta att du eller ni beslutat att starta aktiebolaget i ett särskilt dokument, stiftelseurkunden. Här hos Bolagsverket kan du läsa mer om stiftelseurkunden samt nå e-tjänsten hos Verksamt.se där du direkt kan fylla i uppgifterna
 2. Tillsammans med registreringen av bolaget ska även ett bankintyg skickas med till Bolagsverket som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som ägarna har som bevis för sitt innehav i bolaget.
 3. När de två ovanstående är på plats kan du skicka in anmälan till Bolagsverket om att registrera aktiebolaget. Det gör du enklast genom att logga in på mina sidor på Verksamt.se. I och med registreringen får företaget sitt namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får namnskydd i hela landet.
 4. När aktiebolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering hos Skatteverket, allt detta går att göra via Verksamt.se. En del av uppgifterna som du fyllt I vid registreringen följer automatiskt med till ansökan om F-skatt. Du får också bland annat fylla i hur stor vinst du tror att aktiebolaget kommer att ha första året. Eftersom grundaren som själv jobbar I bolaget ses som anställd måste I princip alla aktiebolag registrera sig som arbetsgivare.

Starta aktiebolag kostnad

Du behöver alltså ha 25 000 kronor i aktiekapital för att starta aktiebolag, vilket ju inte är en kostnad utan en investering i bolaget. 

Därefter kostar det 1900 kronor att registrera bolaget hos Bolagsverket via e-tjänsten och 2200 kronor att anmäla via blankett.

Att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering är gratis.

Beroende på vilken hjälp du tar med bokföring, revision och annan administration kan de löpande kostnaderna bli högre än när du till exempel driver enskild firma.

Bokslut och årsredovisning

Alla aktiebolag är skyldiga att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. I slutet av räkenskapsåret ska den löpande bokföringen i ett aktiebolag sammanställas i ett bokslut som består av resultaträkning, balansräkning och vissa tilläggsupplysningar. Därefter kan du skapa en årsredovisning utifrån bokslutet och i nästa steg deklarera till Skatteverket. 

Mindre aktiebolag kan sätta upp årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna. Större bolag går under K3-regelverket. Läs mer om vilka krav som ska uppfyllas för respektive regelverk här.

Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Företag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Deklarera i aktiebolag

Alla aktiebolag är också deklarationsskyldiga, oavsett vilken inkomst du haft i bolaget under året. Bolaget självt deklarerar på Inkomstdeklaration 2. Blanketten består av tre delar – huvudblanketten och de två bilagorna Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (INK2S). 

Som företagsledare eller delägare I ett så kallat fåmansföretag (se nedan) ska du även lämna in blankett K10 som en bilaga till din privata inkomstdeklaration.

När företagets inkomstdeklaration ska lämnas in styrs av vilket räkenskapsår företaget har. Den ska vara inlämnad senast sex månader efter bokslutsdagen. Om du deklarerar digitalt har du ytterligare en månad på dig.

Skatt Aktiebolag

Aktiebolag betalar bolagsskatt på vinsten från verksamheten. 

Bolagsskatten ligger på 21,4% fram till 31 december 2020 och det är samma skatt oberoende hur stor vinsten är. Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning. 

Vinsten är det som blir kvar efter att alla avdrag är gjorda och du kan genom till exempel löneuttag till ganska stor del styra hur stor vinst du vill ha kvar i bolaget. Delar av vinsten kan sedan delas ut till aktieägarna.

Om du upptäcker att bolaget tjänar mer eller mindre än vad du angett i ansökan godkännande för F-skatt kan du ändra det genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration, alternativt vid mindre avvikelser göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Aktiebolag ska varje månad betala in preliminär skatt till företagets skattekonto och redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i en arbetsgivardeklaration. Moms redovisas för alla företag som omsätter mer än 1 miljon kronor varje månad eller var tredje månad I en momsdeklaration. Du redovisar enkelt via Skatteverket.se.

Moms

Arbetsgivardeklaration

Fåmansföretag

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag i vilket fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Delägare som är närstående räknas i det här fallet som en person. Om aktiebolaget räknas som fåmansföretag gäller speciella skatteregler för beskattningen av delägarna, till exempel när de får utdelning, de så kallade 3:12-reglerna.

Ägarna av fåmansbolag behöver bara betala 20 procent i skatt på utdelningen upp till ett visst belopp. 

Lön och utdelning i aktiebolag

Om du har ett aktiebolag kan du välja mellan att ta ut pengar från bolaget som lön eller som utdelning.

Löneutbetalningarna är avdragsgilla i bolaget, men beskattas högre i den privata deklarationen. De innebär också att sociala avgifter läggs på och är underlag för pension, sjukpenning och föräldrapenning. Tar man ut för låg lön under uppstartsfasen riskerar man alltså att få en låg ersättning från Försäkringskassan.

En tumregel är att det är först när du hamnar över brytpunkten för statlig skatt som det är intressant att avstå lön och istället plocka ut utdelning. Då blir det mer lönsamt att låta bolaget betala bolagsskatt och därefter dela ut pengar som du betalar 20 procents kapitalskatt på i din privata deklaration. Utdelningen är alltså inte avdragsgill i bolaget men beskattas lägre för privatpersonen. I fåmansbolag beskattas utdelning upp till ett särskilt gränsbelopp med endast 20 procent. Utdelning över gränsbeloppet beskattas som löneinkomst. 

Om du inte kommer upp i tillräckligt höga vinster och utnyttjar gränsbeloppet de första åren som företagare kan du även spara utdelningsutrymme för framtiden om bolaget börjar generera högre vinster.

Aktiebolag och ekonomiska risker

En av de stora fördelarna med aktiebolag är den tydliga skiljelinjen mellan företagets ekonomi och ägarens privata ekonomi. Den som äger aktiebolag förlorar det satsade aktiekapitalet om bolaget går i konkurs, men riskerar inte, om man följt alla regler, sina privata tillgångar.
Att fakturera i aktiebolag

Att fakturera och få betalt i tid är en av de största utmaningarna när du driver egen verksamhet. Med vårt faktureringsprogram, som finns i både gratis- och premiumversion, blir det enkelt att skapa och skicka dina fakturor. Du automatiserar processen och kan skicka fakturor varifrån som helst, från datorn eller mobilen.

Några fördelar med aktiebolag

 • Tydlig gräns mellan din egen och företagets ekonomi. 
 • Du riskerar endast det satsade kapitalet om företaget går i konkurs.
 • Bra om man är flera ägare, Enkelt för investerare att gå in med kapital i bolaget.
 • Möjlighet att ta ut utdelning till lägre skatt. 
 • Aktiebolag kan ge ett mer seriöst intryck än andra bolagsformer i vissa affärssammanhang.

Några nackdelar med aktiebolag

 • Krävs 25 000 kr i aktiekapital.
 • Krångligare bokföring och administration
 • Skyldig att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket
 • I vissa fall behöver du ha en revisor