foretagare_tidsdisponering.png

3 viktiga saker att tänka på när du startar eget företag

Det här är resultatet av en undersökning vi gjorde under 2010 för att bättre förstå hur småföretagare använder sin arbetstid och vilka utmaningar de står inför. Dessutom beskriver artikeln centrala uppgifter under de första 2-3 åren av företagets verksamhet och hur företagare kan uppnå en balans mellan affärsplanering, administrativa uppgifter, försäljning och marknadsföring, och fakturerat kundarbete.

De flesta små företag genomgår en liknande utveckling som är central att förstå när du startar ditt eget företag. Det är svårt att förutse vilka områden som kräver extra fokus när du bygger upp en helt ny affärsverksamhet. Vi förstår ifall dina personliga erfarenheter skiljer sig något från våra resultat beroende på vilken bransch du är verksam i. Vi tror fortfarande resultaten återspeglar verkligheten för majoriteten av små företag i sin helhet.


Foretagare tidsdisponering

 

Artikeln är uppdelad i 3 olika faser med konkreta råd till både blivande och erfarna småföretagare.

Steg 1: Testa din affärsplan i ett tidigt skede med potentiella kunder

Ett mycket tidigt skede, redan innan du officiellt har registrerat ditt företag, domineras företagarens arbetstid av planering av affärsverksamheten och marknadsundersökningar. Överdriv inte planeringen. Testa i stället dina idéer i ett så tidigt skede som möjligt med riktiga människor och uppdatera din affärsplan baserat på den respons du får. Undvik fallgropen vi kallar för evigt planerande, dvs. entreprenörer som fyller sin dag genom att noggrant planera för alla olika framtida scenarion och försöker lösa problem som de eventuellt stöter på i framtiden. Det är viktigt att inse att allt inte kan planeras i förväg och det bästa sättet att gå vidare är att skapa en tillräckligt bra affärsplan med konkreta mål och tidsfrister för verksamhetens utveckling.

Vad du egentligen bör göra är att gå ut och testa dina produkter och tjänster i verkligheten. Det bästa sättet att utveckla din affärsplan är att fråga potentiella kunder om de är villiga att köpa dina produkter. Om inte, fråga dem varför och de berättar direkt för dig vad du behöver ändra på. Det är lättare än du tror.

Steg 2: Marknadsför ditt företag och överträffa kundernas förväntningar

Nästa fas är avgörande för utvecklingen och tillväxten av din affärsverksamhet. Det handlar i praktiken om att du lär dig hur och vad du ska sälja och att lära känna din målgrupp och dina potentiella kunder. Få företagare hittar genast rätt gällande sina produkter, tjänster och prissättning.

Under de första verksamma månaderna är ditt huvudmål att skapa synlighet för ditt företag. Det finns sällan några genvägar i marknadsföringen för små företag. Den viktigaste målsättningen är att se till att så många som möjligt hör om de produkter och tjänster du erbjuder. Börja med att närma dig dina egna personliga nätverk, både direkt och online med hjälp av verktyg som Facebook eller LinkedIn. Tag kontakt, berätta om ditt nya företag och be dem om hjälp i form av affärskontakter, rekommendationer, eller att hjälpa dig med värvning av nya kunder. Om du är tvekar att kontakta dina vänner bör du överväga om du verkligen tror på din egen affärsidé.

Tala alltid öppet om ditt företag när du har möjlighet till det. Kontrollera att du syns på internet eftersom de flesta människor idag dubbelkollar genom att göra en Google-sökning på ditt företag innan de köper något av dig.

Var noggrann med att betjänar dina kunder mycket bra när du fått dina första beställningar. Lyssna aktivt på dina kunder, lova inte för mycket och sträva alltid efter att överträffa deras förväntningar. Använd den feedback du får för att ytterligare förbättra dina tjänster och din verksamhet. Nöjda kunder hjälper dig att bygga ett gott rykte för ditt företag och är mer benägna att rekommendera dina tjänster vidare till sina egna vänner.

Nöjda kunder som rekommenderar ditt företag till andra är den absolut bästa marknadsföringskanalen för dig.

Steg 3: Minimera mängden icke-avlönat arbete

När du erbjuder mervärde till nöjda kunder kommer din affärsverksamhet att börja växa. Din arbetstid är begränsad och det är lätt att fylla kalendern med uppgifter relaterade administrativa uppgifter, dvs. icke-avlönat arbete. I det här skedet är det viktigt att du fokuserar på att maximera din fakturerbara arbetstid. Som diagrammet ovan visar jobbar företagare i genomsnitt nästan 20% mer än vanliga anställda. Detta beror delvis på administrativa uppgifter (statistiken baserad på arbetsmarknaden i Finland).

Det finns många bra verktyg för små företag på internet som även personer med mindre erfarenhet av att använda datorer klarar av att använda. Några av dem får du till och med använda gratis. Ta tid på dig att undersöka olika verktyg i ett tidigt skede av affärsverksamheten då du har mera tid för det. De bästa verktygen erbjuder ett brett utbud av funktioner som till exempel tidrapportering, fakturering, kostnadshantering och ekonomiska rapporter som är lätta att förstå. Företagare underskattar ofta vikten av att förstå sitt företags ekonomiska situation i sin helhet. Du lär dig snabbt att uppskatta insikten i ekonomin när du behöver investera mera i din verksamhet eller vill ta ledigt några dagar.

Ett annat vanligt misstag är att helt förlita sig på manuella verktyg som Excel och Word-mallar. De fungerar bra när du har bara ett fåtal kunder och ledig tid under din arbetsdag. Situationen förändras snabbt när du blir mer upptagen med att betjänar dina kunder. Den insats som krävs för att administrativt styra ditt företag med hjälp av manuella verktyg blir lätt en börda för dig. Sena kvällar och helger framför datorn förvandlas lätt till en vana utan att du ens märker det. Det är mycket viktigt för ditt välbefinnande, dina vänner och familj, och för företagets långsiktiga framgång att du har en god balans mellan jobb och privatliv.

Sammanfattning

Här är ännu några sammanfattade poänger som du bör fundera på när du startar ett eget företag:

  • Sätt tydliga mål för din affärsverksamhet och inse att du inte kan planera för varje scenario i förväg. Kör igång fast allting inte är perfekt, lyssna på dina kunder och förbättra verksamheten efter hand.
  • Se till att ett maximalt antal mänskor känner till ditt företag genom att använda dina personliga nätverk och skapa synlighet för företaget på internet. Använd tid på att bygga upp ett bra rykte för företaget som leder till rekommendationer.
  • Skapa inte onödigt tidskrävande processer i tidigt skede som du måste upprätthålla när verksamheten tar fart. Använd i stället ett kostnadseffektivt verktyg för det administrativa och njut av den lediga tid du har i början!

 

Källor:
Helsingin Sanomat, 2011, http://bit.ly/j6mLKO (på finska)
Småföretagarna i Finland rf. & Ventrado Ab 2010: ”Hyvä Yrittäjä”-marknadsundersökning

 

(Visited 326 times, 1 visits today)