finansiera företagsstarten

8 sätt att finansiera din företagsstart

Du har bestämt dig för att starta företag och undrar hur du ska finansiera företagsstarten? Det finns en rad olika alternativ för hur du får ihop till ditt startkapital och vilket som passar bäst beror bland annat på dina förutsättningar, affärsidé och bransch.

I den här artikeln berättar vi om åtta vanliga sätt att få in pengar för att komma igång med företaget. Förutom att dessa varierar i hur lätta och svåra de är att ta hjälp av i praktiken, så har de även sina respektive för- och nackdelar. Se därför till att du läser på om varje alternativ innan du bestämmer vad som är rätt för just ditt företag!

8 sätt att få in pengar för att finansiera din företagsstart

 1. Eget kapital
 2. Bidrag
 3. Stipendium
 4. Lån
 5. Externa investerare (riskkapital och affärsänglar)
 6. Crowdfunding
 7. Förskottsbetalningar
 8. Tävlingar

Men vad krävs för att du ska kunna använda dig av någon av dessa? Och vad betyder de mer ingående?

Här nedan utvecklar vi vad de innebär, samt listar vilka fördelar och nackdelar som finns och kan vara bra att känna till.

1. Eget kapital – dina egna pengar

eget kapital

Det här är en intern finansiering där du, och andra företagsgrundare om ni är flera, använder er av egna medel för att finansiera starten. Att använda eget kapital för att komma igång är vanligt där den initiala investeringen är liten eller om det rör sig om en enskild firma snarare än ett aktiebolag.

Det kan också vara ett alternativ att börja småskaligt med eget kapital, för att senare när du byggt upp grunden i företaget satsa på att ta in finansiering för att kunna växa eller utveckla.

I vissa fall är det här ett relevant alternativ om du lagt undan pengar under en längre tid och har ett större sparkapital som du vill använda. Det kan också handla om att du har en annan verksamhet som går bra och du väljer att lägga din vinst eller dina intäkter därifrån för att finansiera starten av ytterligare ett företag.

+ Du behåller full kontroll över företaget och är inte beroende av eller förpliktigad att rapportera till någon annan. Det är tryggt eftersom du inte skuldsätter dig eller behöver ta någon risk. Du kan starta igång när du vill och behöver inte vänta på beslut från någon.

När du använder eget kapital finns det inte någon utifrån som bekräftat att din affärsidé är bra eller hållbar. Eftersom du inte behöver rapportera till någon eller argumentera för att få det ekonomiska beloppet beviljat, finns det en risk att du inte gör ett lika grundligt förarbete. Dessutom är det kanske dina egna hårt förvärvade pengar och om alltihop misslyckas kan det kännas som ett stort nederlag. 

2. Bidrag – sök pengar från olika organisationer

bidrag

Det är vanligt med starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen, samt ytterligare bidrag från Tillväxtverket för större projekt. Det är alltså offentliga aktörer som erbjuder finansieringshjälp för att stötta företagandet i landet. Läs allt om starta eget-bidrag här!

För dig som rör dig inom specifika kategorier kan det finnas ytterligare bidrag att söka.

Några exempel på bidrag för företag:

Ett annat tips är att googla på din bransch och bidrag.

+ Bidrag fås utan någon kostnad och med rimliga motkrav, det är alltså en bonus du definitivt ska kolla upp om du är berättigad att få.

Det är svårt att påverka huruvida du beviljas bidrag eller inte. Ramarna för olika bidrag är ofta strikta och du kan behöva uppfylla olika kriterier för att överhuvudtaget kunna ansöka.

3. Stipendium – sök pengar för specifika syften

stipendium

Precis som bidrag är ett stipendium en möjlighet till att söka pengar och ekonomiskt stöd för specifika syften inom olika branscher. Stipendier är ofta nischade och vänder sig till ett område som stipendiet i fråga vill lyfta och stödja. Processerna ser olika ut, men ibland finns ett specifikt ansökningsdatum, en tid för nyttjandet av pengarna, samt ansvar om att kunna redovisa utfört projekt.

En del stipendier kräver att du redan är igång med ditt företag och kan i så fall vara ett alternativ senare i stället för själva starten.

Här är några stipendier riktade till företagare:

+ Samma fördelar som bidrag, kostnadsfritt och en trevlig bonus.

Stipendium är dock osäkert och det finns ingen garanti om att du kommer bli beviljad. Det kan vara tidskrävande och ansträngande att lämna in en stipendieansökan och dessutom kan du vara bunden till specifika datum (både för ansökan i sig och utförandet). Ibland är det inte heller säkert på förhand hur pass stort eller litet belopp du kan förvänta dig att få beviljat.

4. Lån – låna pengar från en bank (offentliga och privata)

banklån

Det här är ett av de vanligaste sätten att finansiera företagsstarter. Om du inte har eget kapital, möjlighet att söka bidrag eller vill ge bort inflytande i ditt företag åt investerare, är ett banklån ett bra sätt för att få pengar.

Inom den här kategorin finns ett stort antal banker som erbjuder företagslån och villkoren skiljer sig ofta.

Det finns dock en aktör som är de flesta företagares första val, och det är statsägda Almi. Almi erbjuder även mikrolån, som är anpassade till unga företagare med mindre kapitalbehov.

Även Nyföretagarcentrum (som finansieras av näringslivet, myndigheter och organisationer) erbjuder tillsammans med Marginalen Bank ett särskilt uppstartslån.

Här hos Tillväxtverket hittar du slutligen några fler offentliga aktörer som erbjuder lån, såsom Norrlandsfonden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, samt Riksgälden.

Vill du ha ytterligare viktig och bra information om banklån? Läs mer här.

+ Ett lån är en nödvändighet för många nystartade företag och det möjliggör att du har råd till uppstart och kan komma igång. Till skillnad från att ta in investerare behöver du inte ge bort inflytande i företaget när du lånar pengar. 

Ett lån kommer alltid med en kostnad (ränta) och du förväntas betala tillbaka lånet inom en specificerad tidsperiod. Du behöver dessutom vanligen säkra upp ditt lån med något, till exempel genom att lägga in företagets lösa egendom som säkerhet för lånet. Att låna är inte heller någon rättighet och banken gör sin bedömning utifrån din ansökan.

5. Externa investerare (riskkapital och affärsänglar)

extern investering

Att ta in externa investerare kan vara nödvändigt om man siktar högt, har en produkt som kräver en större investering för att kunna utveckla, eller vill nå ut till en stor målgrupp och behöver satsa på marknadsföring. En investerare bidrar med pengar och får i utbyte aktier och andelar eller andra rättigheter i företaget.

Externa investerare kan ske genom antingen riskkapitalister eller affärsänglar. Riskkapitalister är finansiärer som vill investera i företaget i hopp om att få avkastning i framtiden. Affärsänglar är ofta privatpersoner som investerar i företag där de kan och vill bidra med värdefull kunskap, till exempel inom en bransch de är väl bekanta med.

Ett mer omfattande inkubatorprogram kan också vara ett alternativ för dig som är nyfiken på att ta hjälp av investerare.

Vill du veta mer? Läs på om riskkapital och affärsänglar hos Verksamt.se och kom ihåg att förbereda dig noggrant om du vill attrahera investerare (googla vad pitch deck är och hur du bäst utformar ett).

+ Du kan få både de ekonomiska muskler som krävs för att lyckas och unik kunskap och erfarenhet från rätt investerare.

Du behöver ge bort en del av företaget och har inte längre ensamrätt över besluten som ska fattas. Det är dessutom ofta en krävande process och det finns inga garantier för att någon vill investera.

6. Crowdfunding – där många tillsammans bidrar

crowdfunding

Crowdfunding kallas även ibland för gräsrotsfinansiering på svenska och är något som blivit allt mer populärt under senare år. Det är ett utmärkt sätt att finansiera din affärsidé och samtidigt testa om den håller. Crowdfunding bygger nämligen på att ett större antal personer tillsammans går in och bidrar med en mindre summa pengar vardera.

Det exakta upplägget varierar och ibland är finansieringen i själva verket en förskottsbetalning, där man går in med pengar i utbyte mot att få den färdiga produkten när investeringsmålet uppnåtts och produkten går till produktion.

Har du en produkt eller tjänst du verkligen tror på? Och har du kanske redan en målgrupp som du vet är intresserad och kommer vilja stötta dig? Då kan crowdfunding vara rätt väg att gå! 

Crowdfunding sker på särskilda plattformar och här är några populära:

+ Värt ett försök! Om du inte når ditt investeringsmål via crowdfunding behöver du inte gå vidare med det, och du har alltså ingenting att förlora på att testa. Passar ofta bra för produkter riktade mot konsumenter och som de kan känna engagemang över, såsom något nytänkande och smart. 

Crowdfundingprojekt kräver oftast en del förarbete för att presentera projektet snyggt, samt marknadsföring. Det kan innebära mycket jobb och det är inte säkert att du lyckas med din satsning.

7. Förskottsbetalningar – få ett förskott från kunderna

förskottsbetalningar

Även om det här inte hör till det vanligaste sättet för att få ihop till startkapitalet så kan det vara ett alternativ. Det bygger helt enkelt på att du har ett visst antal kunder som betalar till dig i förskott för att du ska ha råd att starta upp och leverera produkten eller tjänsten åt kunden. Istället för att vänta till slutfört projekt eller leverans, betalar kunden priset på förhand. 

Förskottsbetalningar är ibland vanligt där kunden har låg kreditvärdighet, men det förekommer också där en större investering krävs av företaget. Om det senare är fallet för dig, kan det här alltså vara ett alternativ.

Det här är dessutom något som är möjligt att rent tekniskt göra i vårt faktureringsprogram Zervant. Läs mer om att begära om förskottsbetalningar och handpenning här.

+ För dig som har kunder som är redo att köpa kan det här vara ett passande alternativ som möjliggör din företagsstart. Istället för att själv behöva ligga ute med pengar eller hitta andra sätt för att finansiera starten, hjälper kunderna dig genom att betala på förhand.

Det kräver att du har en god relation till kunderna och att de är villiga att betala. Om något skulle gå snett och det skulle bli förseningar, ökade kostnader eller något annat som påverkar leveransen, kan det vara problematiskt. 

8. Tävlingar – tävla och vinn

tävlingar

Sist men inte minst, det kan vara värt att kolla upp om det finns tävlingar som kan finansiera och stötta företagsstarten. Här handlar det igen, precis som för stipendium, ofta om särskilda kategorier eller branscher. Tävlingar är bland annat vanliga inom startupvärlden och det kan vara ett sätt att få investerare när du är helt ny.

Exempel på tävlingar:

Ett tips är att googla och se om det finns några nya eller aktuella tävlingar just nu i och med att de är tidsbundna. 

+ Tävlingar kan likt bidrag och stipendium vara en trevlig bonus. Dessutom bra för att öva på din pitch, utveckla tankarna runt din idé och se om den håller.

Det finns inte tävlingar i överflöd och de riktar sig vanligen till specifika nischer. Konkurrensen kan också vara tuff. 


Nu har du fått en mängd idéer på hur du kan få kapital för att komma igång och starta ditt företag. Avslutsningsvis vill vi passa på att lyfta ännu några tips och vanliga frågor som du kanske har som ny företagare – och som kan hjälpa dig i starten.

Vad kostar det att starta och driva företag?

Det här behöver du en uppfattning om innan du ger dig ut för att skaffa pengar till uppstarten av företaget. Hur mycket du behöver i startkapital beror det helt och hållet på vilken typ av tjänst eller produkt du ska utveckla och sälja, samt inom vilken bransch du befinner dig.

Vad gäller start av aktiebolag krävs ett startkapital om 25 000 kronor, det kan bestå av antingen kontanter eller egendom. Men utöver det behöver du ta reda på vilka initiala kostnader du kommer ha, och räkna på hur länge det kommer ta innan du kommer upp i de planerade intäkterna.

Produktutveckling kräver exempelvis ofta större kostnader. I de fall där du behöver köpa in dyra maskiner eller inventarier är leasing ett vanligt alternativ, vilket innebär att du “hyr” utrustningen under en bestämd tidsperiod och betalar av kostnaden under den tiden.

Nyttiga tips och värdefull information inför företagsstarten för olika typer av branscher hittar du här.

Men för att få koll på vilka dina uppstartskostnader är och vilka utgifter företaget kommer ha löpande behöver du ta fram en budget. Det här är också vad ett av våra sista tre tips till dig är.

Bra att tänka på inför finansiering av ett nystartat företag

Avslutningsvis vill vi skicka med dig tre tips som kan hjälpa dig lyckas med din företagsstart och se till att du får en bra ekonomisk grund redan från början.

 1. Skriv en affärsplan – kort och gott en plan som bland annat beskriver vad, varför, för vem och hur? Du kan även ta hjälp av den här gratismallen för din affärsplan.
 2. Gör en budget – vad kommer det kosta och vilka är de förväntade intäkterna?
 3. Säkerhet, buffert och plan B – vad händer om…? Det kan vara en trygghet att ha tänkt igenom detta, särskilt om du behöver ta en större risk, och exempelvis se till att du har en buffert som kan täcka upp för eventuella överraskningar. 

Om du har en företagare i din bekantskapskrets kan du passa på att fråga hen om tips och råd för att få höra hur en verklig företagsresa kan gå till. Det finns dessutom massvis av ytterligare information och erfarna företagare som delar med sig på nätet, så googla runt lite och se vad du hittar som kan hjälpa dig vidare!

PS. Kom ihåg att du också kan få hjälp med finansiering senare under din företagsresa. Det finns till exempel flera alternativ för dig som vill produktutveckla, växa eller expandera utomlands.

Är du ny företagare eller på väg att starta?

Vi på Zervant erbjuder dig ett bra verktyg för att enkelt kan skapa och skicka fakturor online. Kom igång och testa faktureringsprogrammet gratis!