Starta eget bidrag

Så söker du bidrag när du startar eget

Är du precis i början av att starta eget och behöver ekonomisk hjälp på traven? Det är vanligt att det tar lite tid innan man får inkomster när man startar eget och det är viktigt att klara av den första tiden med små eller inga inkomster. Som tur är finns det hjälp att få från olika håll när det kommer till att finansiera företagsstarten. Här går vi igenom varifrån du kan ansöka om bidrag för att starta eget, hur mycket du kan få och vad det lönar sig att tänka på när du ansöker om bidrag. 

Starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag finns sedan 1984 och är en hjälp för arbetslösa att komma igång med ett eget företag. Det är kanske det första bidraget många tänker på. För att ansöka om Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag måste du i regel ha varit arbetslös en tid och vill eller behöver starta eget för att försörja dig på lång sikt. 

Det här krävs för att ansöka

 • För att ansöka om starta eget-bidrag behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ha fyllt 18 år, samt ha en affärsidé med färdig affärsplan. 
 • Arbetsförmedlingen bedömer sedan vilka förutsättningar du har för att driva ditt företag. Såväl affärsplanen och dina erfarenheter som arbetsmarknaden och konkurrensen tas till hänsyn. 
 • Läs mer här

Så mycket kan du få

 • Som berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa får du aktivitetsstöd motsvarande den, dock lägst 320 kronor per dag för heltid. 
 • Har du inte rätt till ersättning från arbetslöshetskassa får du bidrag om 223 kronor per dag. 
 • Bidraget kan bli mindre om du har andra inkomster.
 • Du får bidraget en gång i månaden, normalt upp till sex månader. 
 • Om du har en funktionsnedsättning kan du få bidrag för kostnader i samband med start av din verksamhet.

Tänk på det här

 • Starta eget-bidraget går genom Arbetsförmedlingen men betalas ut via Försäkringskassan. 
 • Du kan genom Arbetsförmedlingen få gratis stöd genom kurser och informationsträffar som vässar dina kunskaper om hur du drivet eget. Ta vara på chanserna! 

Komplettera med lån från Almi

Statligt ägda Almi Företagspartner AB erbjuder olika typer av lån till både nystartade och befintliga företag i alla branscher. Kan du som egen företagare inte finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, kan du få hjälp av Almi. I Almi ingår även riskkapitalbolaget Almi Invest som investerar i startups över hela Sverige. Läs mer här.

Det här krävs för att söka:

 • Almi erbjuder fyra olika lån; företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.
 • Du kan ansöka om lån hos Almi om du driver ett företag med max 250 anställda. 
 • Din affärsidé och drivkraft är bärande för att få lån hos Almi. Här bedöms företagets möjligheter till utveckling och lönsamhet men också din egen förmåga att ta företaget till nästa nivå. 
 • Har du en helt ny idé som behöver testas innan det tas ut på marknaden? Som ett komplement i Almis övriga erbjudanden har de även verifieringsmedel. Det är ett bidrag som riktar sig till företagare som behöver testa och verifiera olika hypoteser och på så sätt minska risken i utvecklingen av affärsidén. Läs mer här.

Så mycket kan du få:

 • Almi bedömer varje företag individuellt så summan som beviljas varierar. 

Tänk på det här:

 • Almis lån ska ses som ett topplån, det vill säga med en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.
 • Du bestämmer själv hur lånet ska användas, Almi har inga formella begränsningar så länge bidraget bidrar till att ditt företag växer. 
 • Eftersom Almi går in med högre risk behöver du ofta ha andra långivare, som till exempel en bank, som säkerhet. 

Väx med bidrag från Tillväxtverket

Driver du ett litet eller medelstort företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen kan du söka regionala stöd från Tillväxtverket. Du kan söka bidrag till investeringar i till exempel maskiner, inventarier och lönekostnader, samt för nystart av företag, produktutveckling och marknadsföring. Bidragen söker du hos din länsstyrelse eller ditt regionförbund. Läs mer här 

Det här krävs för att ansöka:

 • Små och medelstora företag. 
 • Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. 
 • En individuell prövning av stödets storlek görs. Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.
 • Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande och anställningsförmåner ska minst vara likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal.

Så mycket kan du få:

 • Det finns olika former av bidrag; Investeringsbidrag hjälper till med mindre investeringar i exempelvis maskiner eller byggnader. Konsultcheck ger dig bidrag för extern konsulthjälp, samverkansprojekt till ett samarbete med ett annat företag, mikrostöd hjälper till att starta innovativ verksamhet och innovationsstöd är till för att starta en innovativ verksamhet. 
 • Stödet är baserat på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall max 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan stödandelen vara större. 
 • Om din ansökan gäller regionalt investeringsstöd på över 25 miljoner kronor i kostnader ska du vända dig till Tillväxtverket.

Tänk på det här:

 • Du kan söka de regionala företagsstöden löpande under året. 
 • Ditt företag ska vara av betydelse för den regionala utvecklingen. Detta ingår i bedömningen. 
 • Stödet betalas alltid ut i efterhand när kostnaderna är betalda och redovisade. 

EU-kommissionens bidrag

Är du småföretagare, driver ett projekt eller en organisation som kan bidra till att uppnå EU-målen kan du få delfinansiering av EU-kommissionen. EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag som betalas ut först när mottagarna kan visa att de fullföljt projektet. Lär mer här.

Myndigheter du bör känna till

Som egen företagare behöver du hålla koll på hur olika myndigheter kan hjälpa dig. Några som kan vara bra att känna till är: 

Skatteverket 

Skatteverket hanterar bland annat deklarationer, momsredovisning och arbetsgivaravgifter. 

Bolagsverket 

Här registrerar du ditt företag och tar emot årsredovisningar. Du kan direkt när du startar eget eller i ett senare skede registrera företagsnamnet.

Tullverket

Här hittar du all information om eller när du vill importera eller exportera varor.