Zervantin suositteluohjelman ehdot

1. Osallistuminen

Kaikki käyttäjät, joilla on tili Zervantin paikallisten palveluiden maissa (“Zervantin markkina-alueet”), voivat osallistua Suositteluohjelmaan.

Zervantin markkina-alueita ovat kaikki EU-maat, Sveitsi, Norja ja Iso-Britannia.

Suositteluohjelmaan osallistuvien, Zervantin käyttäjän (“Suosittelija”) ja kutsutun ystävän (“Kutsuttu”), on oltava kaksi eri yksilöä tai yhtiötä.

2. Suosittelupalkkio

Suosittelija voi ansaita suosittelupalkkion (“Palkkio”) seuraavasti:

Suosittelijalle maksettu palkkio vastaa 50 % Kutsutun maksamista tilausmaksuista ensimmäisen 12 kuukauden ajalta rekisteröitymisestä lähtien.

Kun ansaittu, Palkkio maksetaan Suosittelijalle neljännesvuosittain euroissa, Englannin punnissa tai Ruotsin kruunuissa, riippuen Suosittelijan Zervant-tilin maavalinnasta (päivän valuuttakurssia käyttäen), pankkitilille, joka on annettu kohdan Maksutavat alla Suosittelijan Zervant-tilillä.

3. Rajoitukset

Palkkiota ei myönnetä mistään tilin luomisesta, joka ei tapahdu Suosittelulinkkiä käyttämällä. Palkkiota ei myönnetä mistään tilin luomisesta, joka tapahtuu maassa, joka ei kuulu Zervantin markkina-alueisiin. Suositteluohjelmaa voidaan käyttää ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Yleistä

Suositteluohjelma on Zervantin vapaaehtoisesti tarjoama etu, eikä se muodosta mitään oikeudellisia velvoitteita, jotka voitaisiin vahvistaa tuomioistuimessa.

Zervant voi keskeyttää tai lopettaa Suositteluohjelman ehdot ja vaatimukset milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai muuttaa niitä. Sama koskee myös osallistumissääntöjä ja Palkkiosummaa.

Zervant varaa oikeuden kieltää tai peruuttaa minkä tahansa Palkkion tai kaikki Palkkiot oman harkintansa mukaan, jos se uskoo, että jokin toiminta on kaupallista, väärinkäyttävää tai vilpillistä.