Användarvillkor för Zervants värvningsprogram

Senast uppdaterad: 25.03.2021

1. Deltagande

Tills vidare är Värvningsprogrammet i en teknisk betafas och är endast tillgängligt för en begränsad användargrupp som Zervant förbehåller sig rätten att utse (”Betaversion”).

Efter betaversionen är alla användare med konton i länder där Zervant lokaliserat sina tjänster (”Zervant-marknader”) berättigade att delta i Värvningsprogrammet.

Zervants marknader är alla EU-länder, Schweiz och Norge.

Den befintliga Zervant-användaren (”Värvaren”) och den inbjudna vännen (”Den inbjudna”) som deltar i Värvningsprogrammet måste vara två olika personer eller företag.

2. Värvningsbelöning

En Värvare kan få en Värvningsbelöning (”Belöning”) enligt följande:

Belöningen, som betalas ut till värvaren, motsvarar 50% av det värde som betalas av den inbjudna till Zervant under de första 12 månaderna från att de skapat sitt konto.

Den förtjänade belöningen betalas till värvaren varje kvartal (ca 91 dagar). Valutan som belöningen betalas ut i bestäms enligt landet som värvaren har valt för sitt Zervant-konto. Belöningen betalas ut till det bankkonto som värvaren har lagt in under “Betalningssätt” i sitt Zervant-konto. 

3. Begränsningar

För att intjäna en Belöning ska registreringen ske via en Värvningslänk. För att intjäna en belöning ska registreringen göras i ett land inom Zervant-marknader. Värvningsprogrammet kan endast användas för icke-kommersiella ändamål.

4. Allmänt

Värvningsprogrammet tillhandahålls av Zervant och medför inga rättsliga skyldigheter som kan verkställas i en domstol.

Zervant kan när som helst och av vilken anledning som helst upphäva, avsluta eller ändra Värvningsprogrammets villkor och krav, inklusive deltagarregler samt belöningsbelopp.

Zervant förbehåller sig rätt att neka till eller häva vilken som helst Belöning efter eget gottfinnande om bolaget anser att vilken som helst aktivitet är kommersiell, utnyttjande eller vilseledande.