Zervant Verwijzingsprogramma voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15 Mei, 2019

1. Deelname

Het aanbevelingsprogramma bevindt zich voorlopig in een technische bètafase en is daarom maar voor een beperkte groep gebruikers beschikbaar, die Zervant naar eigen goeddunken selecteert (« Bèta »).

Nadat de Bèta is afgelopen, kunnen alle gebruikers die een account hebben in een land waarvoor Zervant zijn diensten gelokaliseerd heeft (« Afzetmarkten van Zervant ») meedoen aan het aanbevelingsprogramma.

Tot de Afzetmarkten van Zervant horen alle EU-landen, Zwitserland en Noorwegen.

De bestaande Zervant-gebruiker (« Aanbeveler ») en de uitgenodigde persoon (« Uitgenodigde ») die deelnemen aan het aanbevelingsprogramma moeten twee verschillende individuen of bedrijven zijn.

2. Aanbevelingsbeloning

Een Aanbeveler kan als volgt een aanbevelingsbeloning («  »Beloning » ») verdienen:

De Beloning bedraagt £ 13 in het VK, 150 kr in Zweden en € 15 in alle andere Afzetmarkten van Zervant. Het land dat in het Zervant-account van de Uitgenodigde geregistreerd staat, is het land dat geldt voor de Beloning.

Zodra de Aanbeveler de Beloning verdiend heeft, wordt deze binnen zestig (60) dagen in euro, Britse pond of Zweedse kroon uitbetaald, afhankelijk van het land dat in het Zervant-account van de Aanbeveler geregistreerd staat (hierop is de wisselkoers op de dag van betaling van toepassing). Het bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening die onder ‘betalingsinformatie’ in het Zervant-account van de Aanbeveler staat.

3. Beperkingen

Voor aanmeldingen die zonder Aanbevelingslink zijn gedaan kunnen geen Beloningen verdiend worden. Voor aanmeldingen die gedaan zijn in een land dat niet tot de Afzetmarkten van Zervant behoort, kunnen geen beloningen verdiend worden. Het Aanbevelingsprogramma mag alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden.

4. Algemeen

Het Aanbevelingsprogramma is een gunst vanuit Zervant en schept geen juridische verplichtingen die door een rechtbank kunnen worden afgedwongen.

Zervant kan het Aanbevelingsprogramma op elk moment en wegens elke reden opschorten, beëindigen of de voorwaarden en vereisten ervan aanpassen, waaronder de deelnameregels en de hoogte van de Beloning.

Zervant behoudt zich het recht voor om welke Beloning dan ook naar eigen goeddunken te weigeren of terug te draaien als het ervan overtuigd is dat een activiteit commercieel, onrechtmatig of frauduleus is.