Zervantin yksityisyydensuoja

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämä Tietosuojapolitiikka määrittelee, mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme sinulta ja miten käytämme näitä tietoja. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) voidaan tunnistaa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sovellettavien tietosuojasta annettujen lakien mukaisesti Zervant Oy:tä (jäljempänä ”Zervant” tai ”me”). Zervant on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tätä Tietosuojapolitiikkaa sekä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Ratkaisuja, joita Zervant tarjoaa (mukaan lukien laskutusratkaisut ja Help Centre -ratkaisut) kutsutaan jäljempänä ”Palveluiksi”.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Zervant Oy
Miestentie 7
02150 ESPOO
Suomi
Puh. +358 (0) 923 165 575

Tietosuojaa koskevien yhteydenottojen sähköposti: privacy@zervant.com

Henkilötietojen kerääminen

Me keräämme ja käsittelemme Käyttäjää koskevia henkilötietoja erilaisilla tavoilla, jotka on selostettu jäljempänä.

Suurin osa henkilötiedoista, joita käsittelemme, saadaan suoraan Käyttäjältä. Voimme kerätä henkilötietoja myös Palvelun tuottamisen yhteydessä. Käytämme myös julkisia tietolähteitä varmistaaksemme henkilötietojen oikeellisuuden, kuten Postin osoitepalvelua ja Väestörekisterikeskuksen palveluja.

Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamat tiedot
Kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluumme, keräämme tietoja, joita tarvitaan käyttäjätilin avaamiseksi. Rekisteröitymisessä keräämme joitakin henkilökohtaisia perustietoja, kuten:

Käyttäjällä on myös mahdollisuus antaa meille muita henkilökohtaisia tietoja Palvelun käytön edistämiseksi, kuten:

Näiden henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista eikä välttämätöntä tilin avaamiseksi Palveluun – näitä henkilötietoja saatetaan kuitenkin tarvita Palvelun kaikkien ominaisuuksien saamiseksi käyttöön.

Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää Palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

Käyttäjän kuukausittaiset tilausmaksut maksetaan palvelussamme seuraavien ulkopuolisten maksupalvelutarjoajien kautta: Stripe, Braintree ja Maksuturva. Käytämme näiden palveluntarjoajien turvallisia ja läpinäkyviä maksumenetelmiä emmekä tallenna järjestelmiimme mitään korttitietoja. Maksupalveluntarjoajat toimittavat meille tiedot ainoastaan tokenilla, jonka avulla käsittelemme maksun. Tokenin kelpoisuus tarkistetaan, kun maksua käsitellään.

Tiedot, jotka saamme automaattisesti Palvelun käytöstä

Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja Palvelustamme, kuten:

Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

Palvelun tarjoaminen

Jotkin alueet Palvelussamme vaativat henkilötietojen käsittelyä, jotta voimme tarjota Käyttäjälle palveluita. Näin ollen tietojenkäsittely saattaa koskea esimerkiksi tietoja, jotka ovat meille välttämättömiä toimittaaksemme Palvelua Käyttäjälle sekä tarjotaksemme asiakaspalvelua tai laskuttaaksemme Käyttäjää. Tietojenkäsittely tässä tapauksessa perustuu Käyttäjän (tai yritysasiakkaan) ja Zervantin väliseen sopimukseen.

Palvelun kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme Palvelun laatua, ratkaistaksemme Palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia Käyttäjiä varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu aitoon kiinnostukseemme parantaa Palveluamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien liiketoiminta-analytiikkaan (Business Intelligence).

Markkinointi ja viestintä

Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme Käyttäjälle tärkeitä tietoja Palvelusta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös Käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja Käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Tämä perustuu aitoon kiinnostukseemme pitää Käyttäjät ajan tasalla Palvelustamme ja markkinoida uusia tarpeellisia tuotteita ja palveluita Käyttäjillemme. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Henkilötietojen jakaminen

Saatamme antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

Zervant ei myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa Zervantin luotetuista palveluntarjoajista kuitenkin toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin Käyttäjien henkilötietoja Yhdysvaltoihin. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun Käyttäjä esimerkiksi poistaa käyttäjätilin Palvelusta, tiedot tuhotaan viipymättä Palvelusta. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen Käyttäjä ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjä voi korjata, tuhota tai muutoin käsitellä henkilötietoja Palvelussa tai ottaa yhteyttä Zervantin asiakaspalvelutiimiin Help Centre -linkistä löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Jos Käyttäjä kokee tietojenkäsittelytapamme ongelmaksi, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus Käyttäjän kansalliselle tietosuojaviranomaiselle EU:ssa/ETA:ssa. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu. Suomen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän linkin kautta.

Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin käyttämällä ”Rekisterinpitäjää” koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja tai yksinkertaisesti lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@zervant.com.

Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita Palvelun tarjoamisessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu Käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnallisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme Palvelun toimivuutta ja tehdäksemme siitä helpomman käyttää.

Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet kuitenkin ovat osa Palvelun toimintatapaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

Turvallisuus

Zervant suhtautuu turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Tutustuaksesi tarkemmin nykyisiin turvallisuutta sekä henkilötietojen ja muiden tietojen luottamuksellisuutta koskeviin käytäntöihin ja politiikkaan, ole hyvä ja tutustu tietosuojakuvaukseemme – pidämme tätä asiakirjaa ajantasaisena, kun käytännöt kehittyvät ajan myötä.

Muutokset Tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin. Jos muutamme, lähetämme muutoksesta ilmoituksen Palvelussa.

Yhteydenotto Zervantiin

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää Zervantin tietosuojapolitiikasta tai -käytännöistä. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ”Rekisterinpitäjää” koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja tai yksinkertaisesti lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@zervant.com.