Käyttöehdot

1. Palvelujen käyttö

Kaikkeen Zervant-tuotteen käyttöön, tuotteen zervant.com-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa muun sovelluksen, ohjelmiston, palvelun, verkkosivuston tai muun niihin liittyvän palvelun, jota me, Zervant, tarjoamme (jäljempänä yhdessä “Palvelut”) käyttöön sovelletaan alla esitettyjä ehtoja sekä muita palveluihin kulloinkin soveltuvia ehtoja (jäljempänä yhdessä “Ehdot”).

“Me” tai “Zervant” tarkoittaa Zervant Oy:tä, Miestentie 7, 02150 Espoo, Finland.

“Tilaaja” tarkoittaa Zervantin asiakasta.

“Käyttäjä” tarkoittaa Palveluiden käyttäjää, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) Tilaajat, Tilaajien asiakkaat, Zervant-foorumin jäsenet ja Zervant-blogiin kirjoittavat henkilöt.

Nämä Ehdot sekä kaikki Ehdoissa viitatut asiakirjat muodostavat juridisesti sitovan, Palveluita ja Palveluiden käyttöä koskevan sopimuksen välillemme. Jotta voit käyttää Palveluja, sinun tulee ensin hyväksyä Ehdot. Et voi käyttää Palveluja, ellet ole hyväksynyt Ehtoja. Mikäli et hyväksy Ehtoja, sinulla ei ole pääsyä Palveluihin.

Zervant tarjoaa Palveluita ainoastaan elinkeinonharjoittajina toimiville Tilaajille. Jos olet kuluttaja sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan, et voi olla Tilaaja. Käyttämällä Palveluita Tilaajat vakuuttavat, että he eivät ole kuluttajia. Vaikka jotkin Palvelut ovat tarjolla myös muille Käyttäjille kuin Tilaajille, nämä Käyttäjät eivät ole Zervantin asiakkaita eikä Zervantilla näin ollen ole mitään velvollisuuksia tällaisia Käyttäjiä kohtaan.

2. Soveltamisala

1. Käyttöehdot
2. Tietosuojakäytäntö, DPA (Lataa PDF-versio)
3. Yksityisyydensuoja
4. Tietoturva
5. Suositteluohjelman ehdot

Kohdat 1–5 yhdessä muodostavat Zervantin ja Käyttäjän väliset käyttöehdot.

3. Rekisteröintitiedot; Tilin turvallisuus

Jos rekisteröidyt Palveluihin, sitoudut (a) toimittamaan rekisteröitymiseen vaadittavat tiedot tarkkoina, ajantasaisina ja täydellisinä (jäljempänä “Rekisteröintitiedot”); (b) ylläpitämään salasanasi turvallisuutta; (c) ylläpitämään ja päivittämään Rekisteröintitietojasi ja muita Zervantille toimittamiasi tietoja, ja ylläpitämään ne tarkkoina, ajantasaisina ja täydellisinä; ja (d) kantamaan vastuun Rekisteröintitietojesi ja muiden Zervantille toimittamiesi tietojen väärinkäytöstä aiheutuvista riskeistä. Olet vastuussa kaikista Zervant-tilisi tapahtumista, ja kaikista Zervant-tilisi aiheuttamista maksuista.

4. Tilaus ja ehdot

Ensimmäinen laskutuskausi alkaa joko kokeilujakson päättyessä tai kun Tilaaja on päättänyt tehdä tilauksen. Laskutusjakso maksetaan etukäteen.

Tilaus uusitaan automaattisesti nykyisessä tuote- ja laskutuskausikokoonpanossaan, kunnes Tilaaja peruu tilauksen. Tilaaja hyväksyy korttitiedot syöttäessään, että Zervant voi valitun tilauksen mukaisesti veloittaa määräajoin valittua tuotetta ja ajanjaksoa vastaavan summan.

Tilaus antaa Tilaajalle oikeuden käyttää ohjelmaamme Tilaajan valitsemaan pakettiin sisältyvien ominaisuuksien osalta.

Jos Tilaaja muuttaa tilausta, uudet toiminnot ovat käytettävissä välittömästi, kun taas mahdollisesti poistuvat toiminnot ovat käytettävissä kuluvan laskutuskauden loppuun asti. Mahdollisesti valinnaiset uudet toiminnot tai tilauksen päivitys kattavampaan pakettiin maksetaan suhteessa jäljellä olevaan laskutuskauteen.

5. Hinnat ja maksuehdot

Kulut ja muut Palveluiden käytöstä perittävät maksut löytyvät Zervantin verkkosivuilta. 

Kaikki hinnat on ilmoitettu maksullisissa paketeissa, ja ilman sovellettavia veroja (esim. arvonlisävero, tavara- ja palveluvero (GST), myyntivero jne.).

Mitään ostettuja Palveluita ei voi siirtää eikä niistä saa rahanpalautusta. Et saa takaisinmaksua käyttämättä jääneistä Palveluista, vaikka lopettaisit Palveluiden käytön jo maksetun laskutuskauden aikana.

Zervant pidättää oikeuden muuttaa hintoja milloin tahansa 14 päivän varoitusajalla. Muutoksen tapahtuessa Palveluiden käytön jatkaminen muutoksen jälkeen osoittaa, että hyväksyt uudet maksut ja veloitukset muutoksen voimaantulopäivän jälkeen. Kulujen ja muiden maksujen muutoksia ei sovelleta siihen laskutuskauteen, jonka aikana muutos tapahtuu.

Tilaus pysyy aktiivisena, kunnes Tilaaja aktiivisesti peruu tilauksen.

Jos tilausta ei makseta ajoissa, pääsy Tilaajan tilille estetään 14 päivän kuluttua.

Tilaaja hyväksyy, että laskut ja muistutukset, jotka lähetetään sähköpostitse Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, katsotaan toimitetuiksi, kun Zervant on ne lähettänyt.

6. Tilauksen irtisanominen ja kesto

Tilaaja voi perua tilauksen milloin tahansa. Tällöin hänen tilaustaan ei uusita eikä veloitusta tapahdu, kun nykyinen laskutuskausi päättyy.

Käynnissä olevan laskutusjakson osalta ei voi saada hyvitystä, eikä sillä ole peruutusoikeutta. Maksetusta tilauksesta ei siis voi saada rahanpalautusta. Jos Tilaaja tekee kerran vuodessa toistuvan vuositilauksen, tätä summaa ei voida palauttaa, vaikka Tilaaja lopettaisi Palveluiden käytön kesken jakson.

Irtisanominen on tehtävä aktiivisesti perumalla tilaus. Maksun laiminlyöntiä ei pidetä käynnissä olevan tilauksen perumisena.

Maksuhäiriön sattuessa pääsy tilille estetään edellisessä kohdassa mainitulla tavalla, eikä Palvelut tee enää sitoumuksia Käyttäjälle. Näin ollen meillä ei ole enää velvollisuutta antaa Käyttäjälle pääsyä Palveluiden tarjoamaan ohjelmaan rekisteröityihin tietoihin.

Irtisanomisen jälkeen Käyttäjä säilyttää pääsyn Palveluiden ilmaiseen versioon, joka ei sisällä aiemman maksullisen paketin ominaisuuksia. Meillä ei ole enää velvollisuutta antaa Käyttäjälle pääsyä tietoihin, jotka on luotu käyttämällä Palveluiden premium-ominaisuuksia maksullisissa paketeissa.

7. Palveluiden laajuus ja käyttö

Näiden ehtojen mukaisesti Käyttäjä ei saa yksinomaista käyttöoikeutta Palveluihin ja Palveluiden tuotteisiin. Zervantin palvelut tarjotaan verkossa “ohjelmistopalveluna” (SaaS). Käyttäjä ei hanki Palveluita tai niiden kopiota tai osaa, eikä saa lisenssiä Palveluiden ohjelman käyttämiseen muutoin kuin ohjelmistopalveluna.

Käyttäjän on varmistettava, että Palveluita ei käytetä tavalla, joka voi vahingoittaa Zervantin nimeä, mainetta tai liikearvoa tai joka on vastoin asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä.

Palveluiden Käyttäjänä sitoudut olemaan käyttämättä Zervantin tarjoamia palveluita väärin millään tavalla, jota voitaisiin pitää petollisena, harhaanjohtavana tai haitallisena muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Palveluidemme väärinkäyttöön kuuluu muun muassa vilpillisten laskujen laatiminen, palveluiden vääristely tai osallistuminen huijaustoimintaan.

Jos Zervant toteaa oman harkintansa mukaan, että Käyttäjä käyttää Palveluitamme väärin, pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää Palveluiden käyttöoikeuden välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä voidaan myös laittaa vastuuseen kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat hänen Palveluidemme väärinkäytöstä.

8. Omistusoikeus, käyttäjäsisältö, tekijänoikeus ja tavaramerkit

“Sisältö” tarkoittaa kaikkia tietoja, dataa, logoja, merkkejä, muotoilua, kuvia, äänitiedostoja, muita tiedostoja, ja niiden valikoimaa ja asettelua Palveluissa. “Käyttäjäsisältö” tarkoittaa käyttäjien, riippumatta siitä ovatko he Tilaajia, Tilaajien asiakkaita tai muita Käyttäjiä, toimittamaa sisältöä.

Lukuun ottamatta Käyttäjäsisältöä, Zervant tai sen lisenssinantajat omistavat Palvelut ja kaiken Palveluiden kautta saatavilla olevan tai Palveluiden luomiseen tai käyttöön käytettävän Sisällön ja ohjelmistot, näitä suojaa Suomen ja kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö ja kaikki oikeudet Palveluihin, tällaiseen Sisältöön ja ohjelmistoihin pidätetään. Kaikki tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet ja yhtiöiden nimet tai logot, jotka mainitaan Palveluissa, ovat niiden kyseisten omistajien omaisuutta.

Käyttäjäsisältösi on omalla vastuullasi. Meillä ei ole mitään vastuuta siitä tai mistään Käyttäjäsisällöstäsi johtuvista muille henkilöille aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Palvelut voivat sisältää keskustelufoorumeita, ilmoitustauluja, arvostelupalveluita tai muita foorumeita, joihin sinä tai kolmas osapuoli voi lähettää Käyttäjäsisältöä. Mihin tahansa Palveluiden julkiseen osaan lähetetty Käyttäjäsisältöä ei ole luottamuksellista. Sitoudut olemaan lähettämättä, lataamatta, siirtämättä, levittämättä, tallentamatta, luomatta tai muuten julkaisematta mitään laitonta tai loukkaavaa materiaalia, mainoksia, kolmannen osapuolen henkilökohtaisia tietoja, viruksia tai muuta vahingollista tai muuten epäsopivaa materiaalia Palveluiden kautta.

Vaikka meillä ei ole siihen mitään velvollisuutta, meillä on yksinomainen harkintavalta ilman ilmoitusta poistaa, karsia ja muokata Palveluihin lähetettyä tai tallennettua Käyttäjäsisältöä, ja voimme suorittaa nämä toimenpiteet milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Olet yksin vastuussa kopioiden ylläpitämisestä ja Palveluihin lähettämäsi tai tallentamasi Käyttäjäsisällön korvaamisesta.

9. Rajoitettu lisenssi Käyttäjäsisältöön Zervantille

Lähettämällä Käyttäjäsisältöä Palveluihin tai julkaisemalla sitä niiden kautta, (a) annat Zervantille ja sen konserni- ja tytäryhtiöille yksinoikeudettoman, rojaltivapaan, siirtokelpoisen oikeuden käyttää, esittää, suorittaa, toisintaa, alilisensoida, levittää, julkistaa, muuntaa, muunnella, kääntää ja luoda johdannaisteoksia tällaisesta Käyttäjäsisällöstä sellaisella tavalla tai sellaisiin tarkoituksiin joihin Palvelut kulloinkin käyttävät tällaista käyttäjäsisältöä; (b) vakuutat että (i) omistat ja hallitset kaikkia oikeuksia lähettämääsi tai muutoin julkaisemaasi Käyttäjäsisältöön, tai sinulla muutoin on oikeus lähettää ja julkaista kyseistä Käyttäjäsisältöä Palveluissa tai niiden kautta; ja (ii) tällaisen Käyttäjäsisällön käyttö ja lähettäminen tai muu siirtäminen ei riko näitä Ehtoja eikä mitään kolmannen henkilön tai yhtiön oikeuksia tai aiheuta vahinkoa muille henkilöille tai yhtiöille.

Mikäli lähetät Zervantille tai Palveluiden julkiseen osaan mitä tahansa tietoa, ideoita, keksintöjä, ajatuksia, menetelmiä tai tietotaitoa (“Käyttäjäehdotuksia”) mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien sellaisten tuotteiden ja palveluiden, joihin tällainen tieto liittyy, kehittäminen, tuottaminen ja/tai markkinointi, hyväksyt että Zervant voi käyttää Käyttäjäehdotuksia ilman tunnustusta tai korvausta sinulle, ja luovut oikeuksistasi omistukseen tai korvaukseen tai muista Käyttäjäehdotuksiin liittyvistä oikeuksistasi. Seuraamme aktiivisesti Käyttäjäehdotuksia uusia ideoita varten. Jos haluat säilyttää oikeutesi Käyttäjäehdotuksiisi, sinun ei tule lähettää niitä Palveluihin tai meille.

10. Rajoitettu lisenssi Sisältöön sinulle

Zervant antaa sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, yksinoikeudettoman, alilisensointikelvottoman lisenssin Palveluihin pääsyyn ja Sisällön Palveluiden kautta saatavillasi olevien osien tarkastelemiseen, kopioimiseen ja tulostamiseen. Tällaiseen lisenssiin sovelletaan näitä Ehtoja, ja erityisesti seuraavien ehtojen mukaisesti: (i) saat katsoa, kopioida ja tulostaa tällaisia Sisällön osia ainoastaan omaan käyttöösi; (ii) et saa muuttaa tai muutoin luoda johdannaisteoksia Palveluista tai Sisällöstä, tai jäljentää, julkaista tai esittää Palveluita tai mitä tahansa Sisältöä (poislukien sivustojen käyttäminen välimuistissa) muutoin kuin näiden Ehtojen nimenomaisesti sallimalla tavalla; (iii) et saa poistaa tai muuttaa mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita yksinoikeusmerkintöjä, jotka on lisätty Sisältöön; (iv) et saa käyttää mitään tiedonkaivuu-, robotti- tai vastaavia tiedonkeräys- tai erotusmenetelmiä; ja (v) et saa käyttää Palveluita tai Sisältöä muuhun kuin niiden suunniteltuun tarkoitukseen.

11. Luottokorttitiedot

Zervant ei säilytä luottokorttitietoja, ellei Tilaaja lisää luottokorttitietojaan automaattiseen laskutustoimintoon Zervantin toistuvassa profiiliosassa.

Vaikka Zervant pyrkii pitämään kaikki luottokorttitiedot ja muut luottamukselliset tiedot turvassa, se ei voi ottaa vastuuta hosting-palveluiden, internetvälittäjien, internetpalveluntarjoajasi ja muiden palveluntarjoajaien luotettavuudesta. Käyttäessäsi Zervantia, hyväksyt että Zervant ei ole vastuussa luottokorttitietojesi turvallisuudesta (poislukien Zervantin vastuu törkeästä huolimattomuudestaan tai tahallisuudestaan).

12. Kolmansien osapuolten sivustot ja mainokset

Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille (“Kolmansien Osapuolten Sivustot”) ja kolmansien osapuolten sisältöön (“Kolmansien Osapuolten Sisältö”) palveluna niille, joita tämä tieto kiinnostaa. Käytät linkkejä Kolmansien Osapuolten Sivustoille ja Kolmansien Osapuolten Sisältöä omalla vastuullasi. Kun poistut verkkosivuiltamme, ehtomme ja käytäntömme eivät enää sovellu. Sinun tulee tutustua Kolmansien Osapuolten Sivustoihin soveltuviin ehtoihin ja käytäntöihin, mukaan lukien yksityisyys- ja tiedonkeräyskäytäntöihin, ja sinun tulee suorittaa kaikki tarpeelliseksi katsomasi selvitykset ennen kuin ryhdyt mihinkään toimiin kolmannen osapuolen kanssa.

Zervant voi julkaista kolmansien osapuolten mainoksia ja kampanjoita Palveluissa. Liiketoimesi tai yhteydenpitosi, tai osallistumisesi muiden mainostajien kuin Zervantin kampanjoihin ja mitkä tahansa tällaisiin toimiin liittyvät ehdot, takuut tai vakuutukset, soveltuvat ainoastaan sinun ja tällaisen kolmannen osapuolen välillä. Zervant ei ole vastuussa mistään tällaisista toimista tai kolmannen osapuolen Palveluissa olevista mainoksista johtuvista menetyksistä tai vahingoista.

13. Takuunrajoitus

Palvelut ja Sisältö tarjotaan sinulle “sellaisina kuin ne ovat” ilman mitään Zervantin nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia. Zervant irtisanoutuu nimenomaisesti kaikista muista takuista, nimenomaisista tai epäsuorista, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) kaupallisesta sovellettavuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. Emme vakuuta tai takaa että Palvelut ovat (i) yhteensopivia minkään mahdollisesti käyttämiesi laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa; (ii) saatavilla aina tai tiettynä aikana, toiminnaltaan keskeytyksettömiä, turvallisia tai virheettömiä; tai (iii) vaatimuksiisi soveltuvia tai tietyt suoritus- tai toimintatasot täyttäviä. Pidätämme oikeuden poistaa tai muuntaa Palveluita milloin tahansa. Vaikka Zervant pyrkii tekemään pääsystäsi Palveluihin ja niiden käytön turvalliseksi, Zervant ei voi vakuuttaa tai taata, että Palvelut tai mikään Sisältö on vapaa viruksista tai muista haitallisista osatekijöistä.

14. Vastuunrajoitus; Korvausvelvollisuus

Olemme vastuussa vain sellaisista välittömistä vahingoista, joita sinulle aiheutuu näiden Ehtojen rikkomuksestamme. Emme ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista vahingoista tai menetyksistä tai liiketappioista, joita sinulle voi aiheutua mm. menetetyistä tiedoista, menetetyistä tai saamatta jääneistä voitoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Vastuumme näiden Ehtojen rikkomuksesta, huolimattomuudesta tai muusta virheestä ei missään tapauksessa ylitä sinun meille suorittamiesi maksujen määrää kyseessä olevan laskutuskauden aikana (joka voi olla kahtatoista kuukautta pidempi).

Tilaajat voivat tuottaa tiettyjä laskelmia (esim. verolomake, -ilmoitus tai kirjanpitotarkoituksia varten) Palveluita käyttäen. Tällaisten laskelmien tulos riippuu Tilaajan syöttämistä tiedoista sekä kyseessä olevassa Palvelussa laskelmien suorittamiseksi käytetyistä funktioista ja kaavoista. Tilaajat ovat yksin vastuussa oikeiden ja täydellisten tietojen toimittamisesta tällaisten laskelmien tekemiseksi. Zervant ei ole missään vastuussa minkään laskelmien tai Palveluiden avulla tuotettujen laskelmien, verolomakkeiden tai -ilmoitusten oikeellisuudesta tai täydellisyydestä riippumatta siitä liittyvätkö mahdolliset virheellisyydet Tilaajan syöttämiin tietoihin tai laskelmissa käytettyihin funktioihin tai kaavoihin. Laskelmien oikeellisuuden tarkistaminen on Tilaajan vastuulla.

Käyttämällä Palveluita, sitoudut vapauttamaan Zervantin ja muut Zervant -yhtiöt ja -yritykset vastuusta sinun näihin Ehtoihin ja/tai muihin Palveluihin soveltuviin ehtoihin kohdistuvasta rikkomuksesta aiheutuvista kohtuullisista kuluista, vahingoista, vaateista, vastuista ja kustannuksista.

15. Yhteydenotot

Toimitamme sinulle ilmoituksia joko sähköpostitse tai Palveluiden kautta, mukaan lukien julkaisemalla ilmoituksia verkkosivustolla.

16. Muutokset ehtoihin

Zervant varaa oikeuden tehdä aika ajoin muutoksia näihin Ehtoihin päivittämällä ne verkkosivustolleen tai toimittamalla sinulle ilmoituksen sähköpostitse tai muutoin. Sinua kehotetaan tarkastamaan nämä Ehdot säännöllisesti muutoksia koskevien ilmoitusten varalta. Mikäli teemme ehtoihin muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asemaasi heikentävästi, ilmoitamme sinulle tästä etukäteen kohtuullisissa ajoin ennen kuin tällaiset muutokset astuvat voimaan. Palveluiden jatkunut käyttö katsotaan muutettujen tai päivitettyjen Ehtojen hyväksynnäksi.

17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Ehtoihin ja Palveluiden käyttöösi sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Helsingin käräjäoikeudella on yksinomainen tuomiovalta ratkaista näihin Ehdoista tai Palveluiden käyttöön liittyvät riidat, vaatimukset ja muut asiat.

Mikäli käytät Palveluita muualta kuin Suomesta käsin, olet vastuussa tällaisen toisen oikeudenkäyttöalueen kaikkien lakien noudattamisesta ja sitoudut vapauttamaan Zervantin vastuusta näiden lakien noudattamatta jättämisestäsi.

18. Sopimuksen päättyminen; Käyttämättömät tilit

Huolimatta mistään näiden Ehtojen määräyksestä, Zervant pidättää oikeuden, välittömästi ja yksinomaisessa harkinnassaan, siitä sinulle ilmoittamatta ja ilman mitään vastuuta sinua kohtaan, (a) päättää oikeutesi käyttää Palveluita tai jotain niiden osaa; (b) sulkea tai estää pääsysi Palveluihin tai Sisältöön tai niiden osaan; (c) muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa mikä tahansa Palveluiden tai Sisällön osa; ja (d) rajoittaa Palveluita tai Sisältöä.

Mikäli tilisi on käyttämättä vähintään kaksitoista (12) kuukautta, voimme poistaa tilisi käytöstä. Käytöstä poistettuja tilejä ei tuhota – ne siirretään talteen ja voidaan palauttaa. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse mikäli päätämme poistaa tilisi käytöstä. Mikäli tilisi pysyy käyttämättömänä kaksitoista (12) kuukautta sen käytöstä poistamisen jälkeen, voimme sulkea sen lopullisesti ilman erillistä ilmoitusta.

19. Yleistä

Mikäli joku näiden Ehtojen kohta tai osio todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai mistään syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, niin kyseinen kohta katsotaan poistetuksi näistä Ehdoista ilman, että se vaikuttaa näiden Ehtojen minkään muun kohdan pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Zervant voi siirtää osan tai kaikki näiden Ehtojen mukaisista oikeuksistansa kolmannelle taholle ilman suostumustasi. Sinulla ei ole oikeutta siirtää mitään näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Zervantin etukäteistä kirjallista lupaa ja kaikki sellaiset siirtoyritykset ovat pätemättömiä ja täytäntöönpanokelvottomia. Nämä Ehdot muodostavat sinun ja Zervantin välisen koko sopimuksen koskien Palveluiden käyttöäsi ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän sinun ja Zervantin välillä liittyen Palveluiden käyttöösi.

Näiden Ehtojen kohdat 8, 11, 13, 14, 17, 18 ja 19 sekä kaikki näiden Ehtojen alla antamasi vakuutukset tai takuut pysyvät voimassa rajoituksetta Ehtojen päättymisestä tai voimassaolon lakkaamisesta huolimatta.

20. Kysymykset ja kommentit

Mikäli sinulla on näitä Ehtoja tai Palveluiden käyttöä koskevia kysymyksiä, ota meihin ystävällisesti yhteyttä:

Zervant Oy

Miestentie 7
02150 Espoo
Suomi
Puh: +358 (0)9 2316 5575
Sähköposti: help[at]zervant.com