Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen tuloslaskelmapohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa Zervant ilmainen tuloslaskelma pohja

Näin teet tuloslaskelman – lataa ilmainen Excel-pohja

Tuloslaskelma kertoo tärkeää tietoa yrityksesi taloudellisesta tilanteesta. Näin tuloslaskelman tekeminen onnistuu.

Tuloslaskelma on yksi yrittäjän tärkeimmistä työkaluista yrityksen talouden seuraamisessa. Tuloslaskelmasta käyvät ilmi tulot ja menot, ja yrityksen tekemä voitto tai mahdollinen tappio.

Selvitämme tässä artikkelissa, mikä tuloslaskelma on, miten se tehdään ja kuinka sitä tulkitaan. Olemme myös tehneet työtäsi helpottamaan ilmaisen tuloslaskelmapohjan, jolla teet laskelmat kätevästi Excelissä.

Ilmainen tuloslaskelmapohja

Zervant ilmainen tuloslaskelma pohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Excel

Tuloslaskelma kertoo yrityksen taloudellisesta tilanteesta

Tuloslaskelman tekeminen ja tulkitseminen on tärkeä osa yrityksen kirjanpitoa. Tuloslaskelmasta näet helposti yhdellä vilkaisulla, kuinka paljon tuloja ja menoja yrityksellä on ollut ja kuinka paljon lopulta jäi viivan alle – kirjaimellisesti, sillä tuloslaskelman viimeisellä rivillä näkyy yrityksesi tilikaudella tekemä voitto tai tappio.

Jos yritykselläsi on kirjanpitäjä, hän todennäköisesti päivittää tuloslaskelmaa kuukausittain. Jos teet tuloslaskelman itse, erityisen tärkeää on tehdä koko tilikauden päättävä tuloslaskelma, jotta näet kuinka paljon tuloja ja menoja on ollut. Tuloslaskelma auttaa myös hahmottamaan, oletko maksanut tarpeeksi ennakkoveroja.

Jos yrityksesi pitää tehdä tilinpäätös tai teet sellaisen vapaaehtoisesti, tuloslaskelma on taseen ohella pakollinen osa tilinpäätöstä.

Tuloslaskelman täyttäminen – ohjeet

Tuloslaskelman sisällöstä määrätään kirjanpitoasetuksessa. Tuloslaskelman tekeminen ei ole vaikeaa, mutta sen tekemiseen kannattaa varata hieman aikaa. Helpoimmalla pääset, kun olet jo ennalta ottanut kaikki tarvittavat tiedot käsille. Zervantin laskutusohjelmasta voit ladata kätevästi tarvittavat raportit tuloslaskelman tekoa varten.

Tulot

Ensimmäisenä tuloslaskelmaan kirjataan kaikki yrityksen tulot. Muista kirjata kaikki tulot ilman arvonlisäveron osuutta!

 • Liikevaihto: Kuinka paljon myyntiä yritykselläsi oli tilikauden aikana? Tuloslaskelmassa on yksinkertaisinta noudattaa suoriteperusteista kirjanpitoa eli tapaa, jossa laskun lähettämispäivämäärä määrää sen, mille tilikaudelle kirjaus merkitään, ei laskun maksamispäivämäärä.
 • Varastojen muutos: Yritykselläsi saattaa olla varastossa materiaaleja, valmistusaineita tai valmiita tuotteita. Varastojen muutos saadaan, kun varastojen lisäyksen arvosta vähennetään varastojen vähennykset ja hävikki. 
 • Valmistus omaan käyttöön: Jos yrityksesi on valmistanut jotakin, mitä ei myydä vaan se otetaan omaan käyttöön, sen arvo merkitään tälle riville.
 • Liiketoiminnat muut tuotot: Merkitse tähän kohtaan muut mahdolliset tuotot.

Menot

Seuraavaksi aletaan listata menoja. Muista kirjata myös menot ilman arvonlisäveroja ja merkitä menot miinusmerkkisinä!

 • Materiaalit ja palvelut: Tähän kohtaan eritellään erilaiset tilikauden aikana hankkimasi materiaalit, esimerkiksi valmistukseen tarvittavat raaka-aineet, sekä palvelut, kuten hankkimasi koulutukset.
 • Henkilöstökulut: Näille riveille merkitään henkilöstölle maksetut palkat, palkkojen sivukulut sekä muut mahdolliset henkilöstökulut. Myös oma nostamasi palkka kuuluu näille riveille. Muistathan kuitenkin, että jos olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja eli toiminimiyrittäjä, et nosta yrityksestäsi palkkaa vaan teet yksityisottoja, joita ei merkitä palkaksi tai kuluksi tuloslaskelmaan.
 • Poistot ja arvonalenemiset: Viimeinen osa tuloslaskelmassa ovat poistot ja arvonalenemiset. Lähes jokaisella yrityksellä tulee poistoja ensimmäiselle riville, mutta kaksi jälkimmäistä riviä ovat harvinaisempia.
  • Suunnitelman mukaiset poistot: Jos esimerkiksi olet tehnyt jonkin suuren hankinnan, kallis hankintahinta voidaan merkitä kertainvestoinnin sijaan poistoina useammalle tilikaudelle, jotta yhden vuoden tuloslaskelma ei vääristy.
  • Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä: Joskus on tilanteita, joissa jostakin hyödykkeestä ei ole tehty poistosuunnitelmaa – tällöin se voidaan merkitä arvonalentumaksi. 
  • Vaihtuvien vastaavien poikkeavat arvonalentumiset: Vaihtuvat vastaavat ovat vaihto- ja rahoitusomaisuutta. Älä kuitenkaan merkitse tähän arvopapereiden arvonalentumista, sillä se lisätään vasta rahoitustuottojen kohtaan.
 • Liiketoiminnan muut kulut: Kaikki loput kulut, joita ei ole merkitty edellä oleviin kohtiin, merkitään tälle riville.

Nyt tuloslaskelma näyttää liikevaihdostasi jääneen liikevoiton tai tappion. Tämän jälkeen käsittelyyn otetaan vielä erilaiset yrityksen rahoitukseen liittyvät seikat.

Rahoitus

Ole tarkkana siitä, että merkitset rahoituksen tuotot plusmerkkisiksi ja menot miinusmerkkisiksi!

 • Rahoitustuotot ja kulut: Tähän kohtaan merkitään kaikki yrityksen rahoitukseen liittyvät tulot (eli sisään tullut rahoitus) ja siihen liittyvät menot (kuten korkojen maksamiseen käytetyt rahat). 
  • Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista: Jos yritykselläsi on sijoitustuottoja, ne merkitään tälle riville.
  • Muut korko- ja rahoitustuotot: Muut mahdolliset korko- ja rahoitustuotot tulevat omalle rivilleen.
  • Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista: Jos yrityksen omistamien arvopaperien tai sijoitusten arvo on laskenut, se merkitään tälle riville.
  • Korkokulut ja muut rahoituskulut: Jos yritys on maksanut rahoitusta ja korkoja takaisin, ne merkitään tähän kohtaan.

Nyt saat näkyville yrityksen voiton tai tappion ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Jotta saat lopullisen tuloksen näkyville, merkitse vielä maksetut tuloverot omalle rivilleen. Kaikkein viimeinen rivi on tilikauden voitto tai tappio, eli se mitä yritykselläsi jää ”viivan alle”.

Näin tulkitset tuloslaskelmaa

Tuloslaskelmaa ei kannata miettiä pelkkänä pakollisena työvaiheena tilinpäätöksessä. Sen analysoiminen auttaa tuntemaan omaa yritystoimintaa ja tekemään parempia päätöksiä tulevaa varten. Erityisen hyödyllistä tuloslaskelman tutkiminen on, kun tarjolla on aikaisempien vuosien lukuja vertailua varten.

Ensimmäiseksi kannattaa kiinnittää huomiota liikevaihdon kehittymiseen. Miten se on muuttunut vuosien varrella? Millaisista asioista tulot muodostuvat?

Analysoi seuraavaksi yrityksen kulurakennetta. Toteutuneita menoja kannattaa verrata vuoden alussa laadittuun budjettiin: Kuinka hyvin arviot kuluista osuivat oikeaan? Tuliko vuoden varrella yllättäviä menoja ja kuinka ne voitaisiin jatkossa välttää?

Lopuksi on syytä tutkia liikevoiton määrää. Kuinka paljon voittoa tai tappiota yritys teki – ja ennen kaikkea miksi? Jos liikevoittoa on paljon, kannattaa miettiä, olisiko aika tehdä investointeja tai palkata lisää henkilökuntaa, jotta kasvuvauhti jatkuu. Jos taas liiketoiminta on tappiollista, on syytä pohtia ankarasti, mistä se johtuu ja miltä yrityksen tulevaisuus tulee näyttämään.