Konsultointi - konsultin työ

Konsultin työ ja konsulttifirman perustaminen

Kiinnostaako konsultin työ? Mietitkö, miten aloittaa työskentely konsulttina tai kuinka perustaa oma konsulttifirma?

Konsultin työ on houkutteleva vaihtoehto monille, jotka haluavat hyödyntää asiantuntemustaan erilaisia organisaatioasiakkaita palvellen. Konsultti on yleisnimitys organisaation ulkopuoliselle neuvovalle asiantuntijalle, ja se viittaa yleensä erityisesti henkilöön, joka on erikoistunut liiketoiminnan taloudelliseen tai tekniseen kehittämiseen.

Taitava konsultti voi auttaa yritystä kehittämään toimintaansa, tekemään parempia päätöksiä tai havaitsemaan liiketoiminnan ongelmakohtia, joita yrityksen sisäinen henkilöstö ei ole jostain syystä pystynyt ratkaisemaan.

Käytännössä konsulttien koulutustaustoja, erikoistumisaloja ja tehtävänkuvia on lukemattomia erilaisia, ja konsultiksi voi ryhtyä hyvin erilaisista taustoista. Joitakin esimerkkejä konsulttitöistä ovat esimerkiksi liikkeenjohdon konsultti, IT- ja ohjelmointikonsultti, PR-konsultti, HR-konsultti, myyntikonsultti ja startup-konsultti.

Miten aloittaa työ konsulttina?

Menestyminen konsulttina edellyttää oman toimialan syvällistä ymmärrystä, kokemusta ja näkemystä. Tyypillinen polku konsultin työhön ei kulje suoraan koulun penkiltä, eikä konsultiksi valmistavaa koulutusta ole olemassa. Sen sijaan konsultiksi ryhtyvillä on oltava takataskussaan jo jonkin verran kokemusta valitsemaltaan alalta, jotta he voivat asiantuntevasti auttaa toisia menestymään ja tuoda todellista lisäarvoa asiakkailleen. Etenkin yksin konsultointityötä tekevälle myös suhteet ja verkostot ovat tärkeitä asiakassuhteiden luomiseksi.

Konsultointityötä voi tehdä sekä yksityisyrittäjänä että konsulttiyrityksen palkkalistoilla. Esimerkiksi ohjelmistoalalla sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa Suomessa toimii paljon konsulttiyrityksiä, jotka tarjoavat konsulttien palveluita yritysten johto- ja kehitystarpeisiin.

Yksityisyrittäjänä toimiva konsultti voi tarjota palveluitaan esimerkiksi elinkeinonharjoittajana toiminimellä, kevytyrittäjänä tai osakeyhtiönä. Tällöin hän on paljolti verrattavissa freelanceriin. Freelancer-konsultin työ tarjoaa paljon vapautta valita omat työajat ja työprojektit, mutta freelancer-konsulttina toimiminen vaatii myös aktiivista verkostoitumista ja myyntityötä, sillä freelancer on itse vastuussa asiakasprojektien hankkimisesta. 

Entäpä miten konsultin työ konsulttiyrityksen palveluksessa eroaa “tavallisesta” palkkatyöstä? Konsulttiyrityksen palkkalistoilla konsultti on työsuhteessa konsulttiyritykseen, joka myy konsulttiensa osaamista eteenpäin asiakasyrityksiin, joissa konsultit ovat mukana erilaisissa kehitysprojekteissa. Näin konsultti työskentelee eri firmojen parissa toisin kuin palkkatyöläinen samassa firmassa.

Konsulttiyrityksestä, toimialasta ja asiakkaista riippuen konsultointi voi koostua lyhyistä projekteista tai vuosienkin mittaisista asiakassuhteista. Konsultit voivat työskennellä etänä, konsulttiyrityksen tiloissa tai asiakasyrityksen tiloissa, ja projektista riippuen konsultti saattaa olla joskus hyvinkin kiinteä osa asiakasyrityksen tiimiä pitkänkin aikaa. 

Konsulttiyrityksillä on erilaisia palkkamalleja, jotka useimmiten muodostuvat jonkinlaisesta peruspalkasta ja asiakasprojektikohtaisesta provisiosta. Pelkkä provisiomalli on tavallisin freelancer-konsulteille, jotka työskentelevät oman toiminimen tai osakeyhtiön kautta.

Mitä konsultin työhön kuuluu?

Konsultin työn kirjo on erittäin laaja. Pohjimmiltaan konsultti on asiantuntija, joka omalla osaamisellaan auttaa löytämään uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi yrityksen johtamisen kehittämistä, työskentelytapojen sujuvoittamista tai strategian kehittämistä.

Joitakin konsulttinimikkeitä:

  • Liikkeenjohdon konsultti voi kehittää yrityksen strategiaa, taloutta tai operatiivista toimintaa monilla eri tavoilla. Nämä konsultit voivat käyttää myös nimeä yritysvalmentaja, esimerkkinä yritys HooÄssä.
  • Ohjelmistokonsultti on mukana ohjelmistokehitysprojekteissa ulkopuolisena asiantuntijana, joka kehittää ja suunnittelee ohjelmistoja
  • Myyntikonsultti voi auttaa vauhdittamaan yrityksen myyntiä kouluttamalla, tukemalla ja kehittämällä tehokkaampia myyntitapoja
  • PR-konsultti voi auttaa yrityksiä ja organisaatioita julkisuuden hallinnassa ja viestinnässä
  • Startup-konsultti auttaa kasvuyrityksiä liiketoiminnan käynnistämisessä, strategian kehittämisessä ja rahoituksen hankkimisessa
  • Yritysvastuukonsultti auttaa yrityksiä yritysvastuuseen liittyvissä kysymyksissä
  • Rekrytointikonsultti voi kehittää ja toteuttaa yrityksen rekrytointia sekä etsiä potentiaalisia rekrytoitavia

Mitä hyötyä konsultoinnista on?

Konsultointia voi siis olla hyvin monenlaista, mutta miksi sitä tehdään? Yritysten näkökulmasta konsultoinnin tärkeintä antia on mahdollisuus hyödyntää konsultin erikoistunutta asiaosaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja saavuttaa sitä kautta erilaisia hyötyjä. 

Konsultti voi ulkopuolisena asiantuntijana auttaa yrityksiä havaitsemaan sellaisia ongelmakohtia, joita yritykset eivät itse ole pystyneet havaitsemaan tai ratkomaan. Konsultin palkkaaminen tulee kyseeseen myös silloin, jos käsillä on projekti, johon tarvittavaa erityisosaamista yrityksellä ei ole. Monesti yrityksillä ei ole resursseja tai tarvetta palkata yritykseen vakituisesti.

Asiantunteva konsultti voi auttaa yritystä huomattavasti, mutta toisaalta heikosti onnistunut konsultointiprojekti voi aiheuttaa paljon vahinkoa. Yritysten kannalta tärkeää onkin, että konsultoinnista laaditaan täsmällinen konsulttisopimus ja tarkka suunnitelma.

Konsultille itselleen työ tarjoaa mahdollisuuden vapaaseen ja vaihtelevaan työelämään erilaisissa projekteissa ja organisaatioissa, sillä konsultointi tarjoaa tavalliseen työelämään nähden enemmän vaihtelua. Konsulttityö tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omaa asiantuntemusta, mutta toisaalta uusien asiakokonaisuuksien haltuunotto nopealla aikataululla voi pidemmän päälle olla myös uuvuttavaa.

Konsulttityö voi tarjota mahdollisuuden päästä kiinni inhouse-työskentelyä korkeampaan palkkatasoon etenkin konsulttiyrityksissä, jotka maksavat konsulteilleen merkittäviä provisioita asiakaslaskutuksesta.

Miten konsulttityö hinnoitellaan?

Paljonko konsultointi maksaa? Ulkopuolisen konsultin hyödyntämistä voi jarruttaa epätietoisuus konsultointiprojektin hinnasta. Konsultoinnille onkin vaikeaa määritellä tarkkaa hintahaarukkaa, sillä konsulttityön hintaan vaikuttavat niin projektin sisältö, pituus kuin valittu hinnoittelumallikin.

Myös eri toimialoilla voi olla erilaisia käytäntöjä. Paras tapa selvittää konsultoinnin hinta onkin ottaa yhteyttä konsultteihin tai konsulttiyrityksiin ja pyytää hintatarjousta

Ohjelmistokonsultoinnissa on tavallista käyttää tuntihintaa, mutta monilla muilla aloilla konsulttiprojektit voidaan hinnoitella esimerkiksi projektin kokonaishintana tai asiakassuhteeseen perustuvalla yksilöllisellä hinnoittelumallilla. Konsulttityön hintaan vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa kehitysprojektin arvioitu laajuus, työhön käytettävä aika sekä kehitysprojektin laatu.