Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen osakasluettelopohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa Ilmainen osakasluettelo pohja

Osakeyhtiön osakasluettelo – lataa ilmainen pohja

Mikä on osakeyhtiön osakasluettelo? Osakasluettelo on monille tuttu termi taloyhtiöistä ja asunto-osakeyhtiöistä, mutta myös osakeyhtiöillä on oltava osakasluettelo. Tässä artikkelissa kerromme, mikä osakeyhtiön osakasluettelo on ja mihin sitä tarvitaan.

Löydät artikkelin yhteydestä myös ilmaisen osakasluettelopohjan, jota voit käyttää osakasluettelon laatimiseen omalle osakeyhtiöllesi.

Mikä on osakasluettelo ja mihin sitä käytetään?

Osakasluettelo on osakeyhtiön osakkeiden omistajista eli osakkaista pidetty luettelo. Osakeyhtiölaki velvoittaa, että osakeluettelon mukaisista osakkeenomistajista on pidettävä aakkosellista osakasluetteloa.

Osakasluettelo listaa osakeyhtiön omistajat ja heidän omistamiensa osakkeiden määrän sekä laadun. Se on olennainen osa yrityksen hallintaa, koska se auttaa seuraamaan omistuksen rakennetta, äänivaltaa ja muita liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Osakasluettelo on myös tarpeellinen esimerkiksi yrityskaupoissa ja rahoituskierroksilla.

Mitä eroa on osakasluettelolla ja osakeluettelolla?

Osakasluettelo ja osakeluettelo menevät termeinä helposti sekaisin, mutta niillä on hiukan toisistaan poikkeava merkitys ja juridinen asema.

Osakeluettelo on osakeyhtiön osakkeista pidettävä lista, johon merkitään osakkeet tai osakekirjat numerojärjestyksessä sekä osakkeenomistajan nimi. Osakeluettelo tarkoittaa siis yhtiön osakkeista pidettyä listaa, siinä missä osakasluettelo listataan osakkeenomistajista lähtien.

Osakeluettelo ei ole pakollinen dokumentti yhtiöille, jotka kuuluvat arvo-osuusrekisteriin, sillä arvo-osuusrekisteriin käytännössä kirjataan kaikki samat tiedot kuin osakeluetteloon. Osakasluettelon pitäminen sen sijaan on pakollista, ja sen tietojen on oltava yhdenmukaiset osakeluettelossa olevien tietojen kanssa.

Mitä osakasluettelo sisältää?

Osakasluettelossa on oltava jokaisen osakkeenomistajan nimi, osoite, yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen määrä osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. Mikäli yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, osakasluetteloon merkitään osoitteen sijasta osakkeenomistajan kotikunta ja syntymäaika.

Osakasluetteloon on merkittävä myös erot osakkeiden antamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Luetteloon merkitään osaketta rasittavat pantti- tai muut oikeudet, jos osakkeesta ei ole annettu osakekirjaa.

Osakasluetteloa on pidettävä aina ajan tasalla, ja osakkeiden vaihtaessa omistajaa on uusi omistaja kirjattava välittömästi osakasluetteloon. Osakasluettelon ylläpidosta on vastuussa yhtiön hallitus.

Onko osakasluettelo julkinen?

Osakeyhtiön osakasluettelo on julkinen, ja lain mukaan se on pidettävä yhtiön päätoimipisteessä jokaisen nähtävillä. Näin ollen myös jokainen yhtiön ulkopuolinen henkilö on oikeutettu tarkastelemaan osakasluetteloa ilman erillistä anomusta.

Ilmainen osakasluettelopohja

Lataa tästä ilmainen pohja osakasluettelon laatimiseen. Pohja on Excel-muodossa ja voit muokata sitä Microsoft Excelillä tai muulla vastaavalla taulukkolaskentaohjelmalla.

Voit liittää lomakkeen oikeaan yläreunaan yrityksesi logon. Lomakkeen yläosaan merkitään osakeyhtiön perustiedot, kuten nimi, y-tunnus, osakasluettelon päiväys sekä yhtiön osakkeiden kokonaismäärä. 

Perustietojen alapuolella on osakasluettelo, johon merkitään kaikki yhtiön osakkaat. Jokaisesta osakkaasta tarvitaan lomakkeelle koko nimi, henkilötunnus, osoite, henkilölle kuuluvien osakkeiden numerot, osakkeiden kappalemäärä, osakkeiden laji, osakkeiden osuus prosentteina sekä siirtopäivämäärä ja merkintäpäivämäärä. Jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, henkilön osoitteen sijasta osakasluetteloon voidaan merkitä pelkkä kotikunta. 

Mikäli osakkeenomistaja on luonnollisen henkilön sijaan oikeushenkilö, merkitään luetteloon sen kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin merkitty virallinen nimi. Kuolinpesien kohdalla merkitään “Matti Meikäläisen kuolinpesä” ja yhteisomistajuuden tapauksessa kunkin yhteisomistajan nimi sekä merkintä yhteisomistajuudesta. 

Kun osakkeenomistajissa tapahtuu muutoksia, pidä huoli muutosten merkitsemisestä osakasluetteloon välittömästi. Huolehdi myös osakasluettelon asianmukaisesta säilyttämisestä.

Laki edellyttää, että luettelo laaditaan viipymättä yhtiön perustamisen jälkeen ja sitä tulee pitää luotettavalla tavalla. Luotettavaa tapaa ei ole laissa erikseen määritelty sen tarkemmin, mutta se viittaa systemaattiseen ja luotettavaan tietojen käsittelyyn. Osakasluettelo voi siis olla niin paperinen kuin sähköinenkin.