Ajoneuvonkulujen veronvähennykset

Ajoneuvokulujen verovähennykset toiminimen kirjanpidossa

Mietityttääkö arvonlisien vähennysten kirjaaminen ajoneuvokulujen yhteydessä? Tässä artikkelissa kerromme esimerkin avulla kuinka yksityisajot ja ammattiin liittyvät ajot kirjataan ja lasketaan oikein.

Toiminimen auton hankinnassa ei periaattessa ole merkitystä onko auto yksityisissä nimissä vai toiminimen nimissä. Ajojen tarkoituksella on enemmän merkitystä verotuksen kannalta ja vähennysten hyväksymisien kannalta. Ajoneuvokuluihin kuuluvat mm. polttoainekulut, huolto-, korjaus-, ja rengaskulut, vakuutukset ja ajoneuvovero.

Pakettiauton käyttö ja hankinta ammatinharjoittamiseen on verottajan kannalta selvempi kuin esimerkiksi henkilöauton hankinta ja käyttö ammatin harjoittamisessa. Mikäli auto voidaan osoittaa elinkeinotoimintaan kuuluvaksi on myös kaikki ajoneuvosta johtuvat kulut merkattava kirjanpitoon. Muista, että jos yksityisajoja on yli puolet ajoista katsoo verottaja auton olevan yksityinen ja silloin vähennykset saa tehdä vain kilometrikorvauksina eli km-korvauksina (niinkuin ns. normaali palkansaaja) yksityisauton käytöstä työajoihin. Tämä on ns. lisävähennys, jonka enimmäismäärä on 0,45 euroa/km (vuonna 2013) ja tehdään yleensä kun yksityisautoa käytetään elinkeinotoiminnassa. Kodin ja työpaikan väliset matkat ovat aina yksityisajoja ja näin ollen niitä ei saa vähentää toiminimen verotuksessa.

Yksityisajojen osuus menoista merkataan kirjanpidollisesti yksityisnostoiksi. Ajojen suhde ammattiajoihin ja yksityisajoihin on vaikea suhteuttaa tai arvioida, minkä vuoksi ajopäiväkirja on pakollinen ja myös hyödyllinen. Arvio yksityisajoista on tehtävä erikseen esim 20% kaikista ajoista. Alvista saa vähentää sen verran minkä verran ajoja kuluu ammattiin liittyviin ajoihin eli esimerkiksi 80%. Yksityisnostot eli yksityisajojen osuus menoista voidaan merkata kuukausittain tai vasta tilikauden lopussa. Lisätietoja löydät vero.fi-sivuilta.

Tuloverotuksessa yrityksen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät autokulut saa vähentää elinkeinotoiminnan tuloksesta. Elinkeinotoimintaan liittyvät kulut saa vähentää, vaikka autoa käytettäisiin osittain yksityisajoihin.” -Verottaja

Esimerkki: Maija ammatinharjoittaja

Maija ammatinharjoittajalla on pakettiauto, jota hän pääasiallisesti käyttää kukkien kuljettamiseen asiakkailleen. Ajojen osuudesta yksityisajoja (muita ajoja kuin ammattiin liittyviä) on kertynyt 20 % ajoista. Prosentti perustuu ajopäiväkirjan yksityisajojen osuuteen kaikista pakettiautolla ajetuista ajoista. (Kohta 344 veroilmoituksessa).

Kustannukset:

  • Kuukauden polttoainekulut ovat: 300 euroa
  • Huoltokustannukset: 200 euroa

Arvonlisäverollisista kuluista lasketaan ensin yksityisnostojen osuus, joka tässä esimerkissä on 20%, jonka jälkeen jäljelle jäävästa osuudesta lasketaan alvillinen osuus, joka vastaa 80% kuluista.

1. Bensakustannukset

  • Yksityisnoston osuus = 300 x 0.20 = 60 €
  • Bensakulut-yksityisnosto = 300 – 60 = 240 €
  • Arvonlisäveron 24% osuus työajoista = 240 / 1.24 = 193.54 €
  • Vähennettävä arvonlisävero tällöin 240 – 193,54€ = 46,46 €

2. Huoltokustannukset

  • Yksityisnoston osuus = 200 x 0.20 =40€
  • Huoltokulut-yksityisnosto 200-40 = 160 €
  • Arvonlisävero-osuus lasketaan seuraavasti = 160 / 1.24 = 129 € (Bensaveron olessa 24%)
  • Maija saa vähentää veroista 160 € – 129 € = 31 €

Poikkeustapaukset

1) Jos auto on henkilöauto jolla ajetaan yksityisajoja ei hankinnasta eikä kuluista saa vähentää veroissa tämän esimerkin mukaisesti.

Elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvan auton kaikki kustannukset voi kirjata  kuluksi ja autosta voi tehdä poiston verotuksessa. Auto kuuluu elinkeinotoiminnan varoihin, mikäli ajoista yli puolet liittyy liiketoimintaan. –Veronmaksajat

2) Miten menetellään käytetyn auton alvin kanssa? Maksetaanko siitäkin alvi?

Verottaja antaa vastauksen esimerkin avulla:

Rakennusalan yritys on ostanut käytettynä yksityishenkilöltä pakettiauton, jota käytetään yhtiön liiketoimintaan. Autolla ei ole ajettu yksityisajoja. Yhtiön tulee suorittaa pakettiauton myynnistä arvonlisäveroa, koska auto on ollut vähennykseen oikeuttavassa toiminnassa.

Hyvällä laskutusohjelmalla voit helpottaa yrittäjän arkeasi huomattavasti. Kokeile Zervant-palvelua ilmaiseksi ja sitoumuksetta tai lue lisää Zervant laskutusohjelmasta.

Lähteet

Liikkeen ja ammatinharjoittajan kirjanpitokirja, Marjo Salin (2012)

Auto yrityksen käytössä? Muista nämä! – Talousverkko

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan veroilmoitus – Veronmaksajat

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.