Prissättning som entreprenör


Det kan kännas jobbigt och svårt att sätta en prislapp på sitt jobb. Var ska man riktigt börja? Det finns vissa saker som det är bra att beakta och komma ihåg när man sätter priser på sina tjänster och produkter. Dessa faktorer kommer vi kort att diskutera i detta inlägg, och vi går igenom de 3 vanligaste prissättningsstrategierna: kostnadsbaserad prissättning, konkurrensbaserad prissättning och värdebaserad prissättning.

Som egen företagare är du själv ansvarig för att dina inkomster räcker till. För lönsamhetens skull är det bra att tänka på att inkomsterna ska täcka alla dina utgifter och att det ska finnas pengar kvar för mat, boende och annat. Du bör åtminstone kolla att du beaktar följande faktorer:

• Konkurrenternas priser
• Dina kostnader
• Kundernas åsikter om värdet av dina tjänster

Alla dessa tre perspektiv utgör även skilda prissättningstrategier. Vi går igenom varje strategi nedan.

Kostnadsbaserad prissättning

Kostnadsbaserad prissättning grundar sig på kostnaden av att tillverka en produkt eller av att leverera en tjänst. På basen av kostnaden försöker du sedan uppnå en viss täckningsgrad (vinstmarginal) med försäljningspriset. 

Vad som utgör en bra täckningsgrad varierar kraftigt från industri till industri och från produkt till produkt. I industrier med hög konkurrens, och för mindre differentierade produkter, måste täckningsgraden vara närmare 0%. Industrier med mindre konkurrens och mer differentierade produkter kan tillåta högre täckningsgrader. 

Med vår bidragskalkyl kan du snabbt räkna ut täckningsgraden för olika kostnader och försäljningspris. 

Eftersom kostnadsbaserad prissättning är en relativt enkel strategi att förstå så har den blivit mycket vanlig, särskilt bland handelsföretag. Det finns många som kritiserar strategin, och som argumenterar att kunden inte baserar sin betalningsvilja på företags tillverkningskostnader. 

Därtill är det mycket svårt att fördela alla relevanta kostnader på en produkt noggrant. 

Konkurrensbaserad prissättning

Konkurrensbaserad prissättning utgår från konkurrenternas priser. 

Genom att använda ett lite högre pris än konkurrenterna, blir vinstmarginalen för produkten eller tjänsten högre. Samtidigt är det sannolikt att du inte säljer lika mycket, speciellt ifall din produkt eller tjänst inte är tillräckligt unik. 

Om du o andra sidan prissätter lägre än konkurrenterna, leder det till lägre vinstmarginal men sannolikt högre försäljningsvolym. 

Konkurrensbaserad prissättning är speciellt vanlig i industrier med hög konkurrens. I sådana industrier är det ofta andra faktorer än prissättningen, som t.ex. kundtjänst eller marknadsföring som bestämmer vinnaren.     

Det är bra att alltid vara medveten om vad dina konkurrenter erbjuder och till vilket pris. Det betyder inte att du skulle behöva använda exakt samma priser och strategi som de använder sig av men därifrån får du bra underlag för din prissättning. 

Ifall du har någonting extra (garanti, extra service eller en billig gåva) som du kan erbjuda som dina konkurrenter inte erbjuder så kan du bra be ett högre pris. Detta leder dig snabbt in till den sista prissättningsstrategin, nämligen värdebaserad prissättning.   

Värdebaserad prissättning

Värdebaserad prissättning är den mest sofistikerade, men möjligtvis också den bästa prissättningsstrategin för att hitta rätt pris. 

Kunderna sätter ett värde på dina tjänster och de är villiga att betala så mycket som de tycker att du och dina tjänster är värda. Värdebaserad prissättning grundar sig därför på det värdet som kunden upplever att de får från produkten eller tjänsten. 

Enligt Tim J. Smith, professor och författare av boken “Pricing done right”, kan det upplevda värdet definieras matematiskt som skillnaden mellan de upplevda fördelarna och priset:  

Upplevt värde = Upplevda fördelar – Pris

En värdebaserad prissättningsstrategi kräver att man har en djup förståelse av ens kunder, och av vad de upplever att fördelarna av dina tjänster är. 

Märk väl att det är frågan om de fördelarna som dina kunder upplever att de får – de kan vara mycket olika till de fördelar du som leverantör intuitivt tror att de är. 

Efter att du listat ut de upplevda fördelarna, så måste du förstå hur du positionerar dig på marknaden. 

Du vill sträva efter ett värdeöverskott dvs. en situation där de upplevda värdet är högre än det som marknaden skulle kalla för ett rättvist värde.

värdebaserad prissättning
Källa: https://www.inlink.se/

Det betyder att det måste finns tillräckligt upplevda fördelar jämfört i relation till priset. Så länge som de upplevda fördelarna är tillräckliga jämfört med konkurrenterna, kan priset vara hur högt som helst.  

Sammanfattning

Det kan vara bra att granska dina priser genom alla tre perspektiven ovan när du gör din prissättning. 

Med den konkurrensbaserade prissättningen ser du hur dina priser speglar sig mot dina konkurrenter, med den kostnadsbaserade prissättningen ser du hur väl dina priser täcker dina kostnader och med den värdebaserade prissättningen ser du hur väl dina priser motsvarar de fördelarna de får från dina produkter eller tjänster.

Ifall du har behov att fakturera kunder kan du prova gratis på Zervant faktureringsprogram. Med Zervant kan du även registrera arbetstimmar för snabbare fakturering. På basen av din fakturering skapar Zervant även bokföringsunderlag i SIE-format.