bidragskalkyl

Gratis bidragskalkyl

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om hur du sätter rätt pris och vilka faktorer som bör beaktas vid prissättning. Ladda ner vår gratis bidragskalkyl och se praktiska exempel och tips på hur du räknar ut rätt försäljningspris och täckningsgrad.

Att sätta pris på produkter är speciellt viktigt för entreprenörer eftersom bara en felaktig prislapp på en produkt lätt kan leda till stora ekonomiska problem. Ofta börjar nyblivna priskalkyleringföretagare med att sätta för låga priser som de inte kan justera uppåt efteråt. Vid prissättning är det bra att komma ihåg att du bör i princip baka in din lön, inköpspriser och samkostnader samt de övriga kostnader i priserna. Om du i din verksamhet endast säljer produkter så är inkomsterna från försäljningen naturligtvis viktigaste inkomstkällan för dig. Därför vill vi hjälpa dig med prissättningen genom att erbjuda ett gratis verktyg för bidragskalkylering.

Du ska inte heller glömma bort momsens andel av priserna. Det är bäst att tänka på momsen som en temporär summa på ditt konto som du endast samlar in för staten. Pengarna är ju inte firmans pengar även om dom finns på företagskontot en kort stund. Momsen är oftast största orsaken till varför kunderna och försäljarna tror att täckningsbidraget (marginalen) är större än vad den på riktigt är.

Bidragskalkylens formel för rätt försäljningspris

En bra tumregel för att kalkylera rätt pris är att kalkylera uppifrån neråt och inte tvärtom (som man oftast annars gör). Det är bra att börja från själva priset det vill säga det priset som du uppskattar att du måste ta betalt för att få allt att gå ihop. Tänk alltså så här istället: vad ska priset vara för att täckningsgraden ska uppnå 30 %?

Med denna formel kan du enkelt räkna ut försäljningspriset (utan moms):

Formel för prissättning

Exempel:

Inköpspris för en reservdel för datorn är 2000 kr och täckningsbidraget 30%
försäljningspriset utan moms blir 100 x 2000 / (100%-30%) =2857 kr (utan moms).
Priset inklusive moms blir då 2871 x 1,25 = 3571 kr 

Instruktioner för bidragskalkylen

I Zervants bidragskalkyl kan du räkna ut olika priser med olika täckningsgrader för dina produkter. Du kan lägga till fler rader om du vill. Kalkylen fungerar som ett bra stöd och ett behändigt verktyg för att kalkylera och planera priser.

Kalkylen är gjord i Excel och beräknar automatiskt ut (i 3 olika formler) inköpspris, täckningsgrad och försäljningspris åt dig.

  • I kalkylen finns det olika exempel på priser och täckningsgrader (du kan ändra på dem om du vill)
  • Täckningsgrad =TG
  • Fyll i de variablerna som begärs ovanför formeln
  • I formel nummer 1 kan du räkna ut inköpspriset
  • I formel nummer 2 kan du räkna ut täckningsgraden
  • I formel nummer 3 kan du räkna ut försäljningspriset

Notera att kalkylen är ett förenklat verktyg för prissättningen och tar inte hänsyn till konkurrenternas priser eller andra utomstående faktorer. Om du vill veta mer om prissättning så kan du kolla in vår artikel om prissättnings tips för entreprenörer.

Vad är täckningsgrad?

Täckningsgraden (« contribution margin » på engelska) anges i procent och används för att räkna ut täckningsbidraget – dvs. den del av försäljningspriset som kvarstår efter att du tagit bort alla de rörliga varukostnaderna, och som således kan användas för att täcka dina fasta kostnader.

Är du i behov av ett smidigt faktureringsprogram? Du kan skapa ett gratis konto hos Zervant och låta programmet ta hand om allt det jobbiga pappersarbetet åt dig. Zervant skapar också momsrapporten och andra krävda rapporter färdigt åt dig vilket gör det lätt att fylla i skattedeklaration mm. när det är dags att exempelvis deklarera. Det har aldrig varit lättare att driva eget!

Få betalt gratis med Zervant!

Med Zervant kan du skapa och skicka fakturor med några klick!

Skapa gratis konto 
Zervant invoicing
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
Zervant faktureringsprogram

Faktureringsprogram för enskild firma och småföretag

Zervant Invoicing Software
  • Online fakturering
  • Enkel fakturering på mobilen
  • Skapa fakturor, offerter och kvitton