Lagkrav för e-faktura – Ny lag gällande e-fakturering i offentliga sektorn

E-fakturering har redan en tid varit ett aktuellt tema inom EU, och de europeiska länderna håller gradvis på att flytta över till elektronisk fakturering. År 2005 var Danmark en av de första länderna att göra e-faktureringen mellan privata företag och offentliga sektorn obligatorisk. Italien var däremot det senaste landet som fastställde e-fakturering för B2G, B2B och B2C, i början av 2019.

Nya lagen för e-fakturor i kraft sedan 2019

För Sveriges del har e-fakturering med offentliga sektorn varit obligatorisk sedan April 2019. Ifall du alltså ingått i ett affärsavtal med en myndighet efter 01.04.2019, så kommer faktureringen i första hand att ske genom e-fakturering, om inte annat kommit överens om.

Hur ska jag veta om min faktura berörs av lagen?

Lagen omfattar alla fakturor där du sålt varan eller tjänsten utifrån någon av följande upphandlingslagar:

  • LOU (2016:1145)
  • LUF (2016:1146)
  • LUFS (2011:1029)
  • LUK (2016:1147)

Undantag då lagen inte ska tillämpas

  • ifall din kund i offentliga sektorn anser att det finns en risk för att en e-faktura skulle röja uppgifter som är under sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet.
  • för upphandlingar enligt lagenom valfrihetssystem (2008:962)
  • då upphandlingen gjorts med kontant eller betalkort.

Peppol – Europeiska standarden för e-fakturor

Den nya lagen säger också att offentliga organisationer måste kunna ta emot e-fakturor enligt det europeiska standardformatet Peppol. Detta betyder att ifall du är en leverantör till offentliga organisationer måste du fakturera dem med e-faktura som följer Peppol standarden. Du måste med andra ord använda dig av faktureringsprogram som stöder e-fakturering med Peppol format.

Enkel e-fakturering för egenföretagare

Som Zervant användare behöver du lyckligtvis nog inte oroa dig över att måsta ta i bruk extra verktyg eller program, eftersom vi stöder e-fakturering internationellt. Allt du måste göra är att lägga till kundens e-faktureringsadress i Zervant, och så är det klart

Läs mer i vårt inlägg där vi har inkluderat allt du behöver veta om e-fakturering som egenföretagare.