F-skatt

F-skatt – Vad är fördelarna och är det rätt för dig?

Måste du ha F-skatt för att driva eget företag? Vilka fördelar innebär det om du skaffar en F-skattsedel? Vi ger dig tips och reder ut regler och skatter när du ansöker och beviljas F-skatt. 

Skillnaden mellan F-skatt, FA-skatt och A-skatt

A-skatt är den vanligaste skatteformen i Sverige och betalas av alla som får lön från ett företag, samt av pensionärer. A-skatt gäller även egenföretagare som inte vill ha eller som har nekats F-skatt. 

I praktiken innebär A-skatt att din arbetsgivare eller uppdragsgivare tar ansvar för att dra av och betala in egenavgifter, såsom arbetsgivaravgifter och moms.

För egenföretagare, oavsett om du driver enskild firma eller använder dig av någon annan företagsform, är istället F-skatt vanligast. När du har ansökt kommer du att få en F-skattsedel.

Tips! Du kan ladda ned din F-skattsedel genom Skatteverkets e-tjänster eller få den hemskickad på posten.

FA-skatt är en blandning av F-skatt och A-skatt för dig som både fakturerar uppdragsgivare och får lön av arbetsgivare. I vissa fall kan det vara ett och samma företag som under året har gett dig både uppdrag som F-skattas och arbete som A-skattas. Exempelvis om du säger upp en anställning på företaget i fråga och istället frilansar för dem – glöm inte att det kan vara bra att skicka med din F-skattsedel när du fakturerar dem för första gången.

F-skatt krävs för fakturering

F-skatt krävs för att du ska kunna fakturera dina uppdragsgivare. Den stora skillnaden gentemot A-skatt är att du som har F-skatt själv ansvarar för att betala in egenavgifter, moms och andra skatter till Skatteverket. 

När du skriver en faktura ska du vara tydlig med att du betalar F-skatt. En del kunder, oftast en kund som du fakturerar för första gången och “inte känner dig”, så att säga, kommer att be dig skicka en F-skattsedel – ett dokument från Skatteverket som visar vilken skatt du betalar. 

Tips! Kolla in vår godkända fakturamall för dig med F-skatt!

Kostnaden av F-skatt

Ansökan om F-skatt är gratis. Det är även kostnadsfritt att beställa en kopia av din F-skattsedel från Skatteverket. Du kan läsa mer på Verksamt.se https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/enskild-naringsverksamhet 

En kostnad tillkommer så klart om du väljer att anlita en redovisningskonsult.

Skatt som ska betalas för ett företag med F-skatt

Först ut är det viktigt att förstå att du inte betalar skatt på eventuell lön som du tar ut från företaget utan på vinsten från din enskilda firma, det vill säga intäkter minus utgifter. 

Hur mycket du ska betala i skatt beror på hur stor din vinst är. Det finns så kallade brytpunkter där vinsten överstiger ett visst belopp och du exempelvis måste betala både kommunalskatt och statlig skatt.

Förenklat så kan du beräkna din F-skatt så här:

  • Egenavgifter på cirka 30 procent
  • Kommunalskatt som varierar från kommun till kommun – i genomsnitt drygt 30 procent – på  vinst upp till cirka 500 000 kronor
  • Eventuell statlig inkomstskatt på 20-25 procent när din vinst överstiger cirka 500 000 kronor 

När du söker F-skatt ska du också skicka in uppgifter om ungefärlig vinst så att Skatteverket kan bedöma hur mycket du ska betala i preliminärskatt – mer om det nedan – och du kan ta hjälp av punktlistan ovan för att räkna ut på ett ungefär vad du kommer att behöva betala i F-skatt.

Hur och när ska du ansöka om F-skatt

Enligt Skatteverket ska F-skatt innehas av alla som avser att bedriva näringsverksamhet i Sverige oavsett bolagsform. Även företrädare för ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar kan ansöka om F-skatt.

Du kan ansöka så fort du har registrerat ditt företag hos Skatteverket och det gäller oavsett vilken bolagsform du väljer. Du kan läsa mer om olika företagsformer och hur du gör här: 

Hur väljer du företagsform: https://www.zervant.com/se/blogg/foretagsform/
Enskild firma: https://www.zervant.com/se/blogg/starta-enskild-firma/
Aktiebolag: https://www.zervant.com/se/blogg/starta-aktiebolag/
Handelsbolag: https://www.zervant.com/se/blogg/starta-handelsbolag/
Kommanditbolag: https://www.zervant.com/se/blogg/starta-kommanditbolag/

Du ansöker om F-skatt via verksamt.se där e-tjänster från flera myndigheter har samlats ihop på en och samma webbsida. Du kan också skriva ut blanketten “Skatte- och avgiftsanmälan” (SKV 4620) från Skatteverkets hemsida och skicka in den via posten. 

För att bli godkänd måste du antingen avse att bedriva eller redan bedriva näringsverksamhet, samt ha lämnat in en inkomstdeklaration och redovisat skatter och avgifter. 

Tips! Innan du börjar skicka fakturor måste du kolla vilken momssats du ska lägga till. Det beror på vad för slags tjänst eller vara du säljer. På Skatteverkets sidor finns en lista där du kan se momssatserna per vara och tjänst.

Fördelarna med F-skatt

Som egenföretagare finns det flera fördelar med att ansöka om F-skatt. Dels så är skattesatsen något lägre än för A-skatt. Med andra ord behåller du mer av det du tjänar. Dessutom kan du dra av utgifter som resor, tjänster och material som du har inom företaget.

Eftersom du själv måste ta höjd för egenavgifter, skatter och utgifter kan du oftast fakturera mer jämfört med om du som anställd skulle ha producerat en liknande tjänst eller vara. Det kostar nämligen din kund mindre att lägga ut ett uppdrag på dig än att anställa dig, eftersom de inte behöver betala arbetsgivaravgifter.

Beräkna preliminärskatt och avgifter

Det som i början kan uppfattas som svårt med F-skatt är att du får ett större administrativt ansvar. Du själv måste räkna ut och betala in preliminärskatt och egenavgifter. På Skatteverkets hemsida kan du hitta räkneexempel och få hjälp med att beräkna preliminärskatten. 

Tips! Använd schablonbelopp om du känner dig osäker på hur mycket du kommer att tjäna under året. Eller så gör du en uppskattning baserad på tidigare års inkomster. 

Om din firma oväntat ökar eller minskar i omsättning kan du revidera din preliminärskatt under året. På det sättet undviker du att ha betalat för lite eller för mycket i skatt när du väl ska deklarera.

Den slutliga skatten beräknas varje år i samband med bokslut och årsredovisning och inkomstdeklarationen. Du betalar bara skatt på vinsten i verksamheten. Enkelt uttryckt, skillnaden mellan inkomster och utgifter. Beroende på hur mycket du då har betalat i preliminärskatt kan du få betala in mer eller få tillbaka pengar på ditt skattekonto. 

Det finns hjälp att få för att göra det enklare med bokföring och uträkning här: (https://www.zervant.com/se/blogg/enkel-bokforing-i-excel-gratis-mall-och-instruktioner-for-enskild-firma/). 

Går det att driva företag utan F-skatt?

Under 2000-talet har även så kallade egenanställningsföretag dykt upp på marknaden som låter dig fakturerar utan F-skatt. Men förutom att din kund då tar ut en avgift så finns det några saker du måste ha koll på innan du börjar. 

Det är till exempel extra viktigt att din uppdragsgivare vet från start att det handlar om ett egenanställningsföretag, eftersom det är företaget, inte du, som juridiskt sett tar uppdraget. 

Det är också svårare att dra av kostnader för vissa inköp och att anställa någon med ett egenanställningsföretag.

Läs mer om skillnaderna mellan egenanställning och enskild firma här: https://www.zervant.com/se/blogg/egenanstallning-eller-enskild-firma/

I längden får du behålla mer av det du tjänar när du startar ett företag med F-skatt, även om du behöver sätta dig in fler regler.