1. Deltagande

Tills vidare är Värvningsprogrammet i en teknisk betafas och är endast tillgängligt för en begränsad användargrupp som Zervant förbehåller sig rätten att utse (”Betaversion”).

Efter betaversionen är alla användare med konton i länder där Zervant lokaliserat sina tjänster (”Zervant-marknader”) berättigade att delta i Värvningsprogrammet.

Zervants marknader är alla EU-länder, Schweiz och Norge.

Den befintliga Zervant-användaren (”Värvaren”) och den inbjudna vännen (”Den inbjudna”) som deltar i Värvningsprogrammet måste vara två olika personer eller företag.

2. Värvningsbelöning

En Värvare kan få en Värvningsbelöning (”Belöning”) enligt följande:

  • Värvaren delar sin personliga värvningslänk (”Värvningslänk”) via Zervants webbapp med den inbjudna.
  • Den inbjudna använder Värvningslänken för att registrera sig på Zervants gratiskonto.
  • Den inbjudna ansluter sig till Zervants Premieplan inom sex (6) månader efter registrering.
  • Den inbjudna betalar under en oavbruten prenumerationsperiod hela det belopp (exklusive moms) som minst motsvarar storleken på belöningen för Zervants premieplaner.

Belöningsbeloppet är 13 £ i Storbritannien,150 kr i Sverige och 15 € på alla andra Zervant-marknader. Belöningsbeloppets land bestäms utifrån var den inbjudna har sitt Zervant-konto.

En intjänad Belöning betalas till Värvaren inom sextio (60) dagar, antingen i euro, brittiska pund eller svenska kronor till det bankkonto som angetts i betalningsuppgifterna på Värvarens Zervant-konto.

3. Begränsningar

För att intjäna en Belöning ska registreringen ske via en Värvningslänk. För att intjäna en belöning ska registreringen göras i ett land inom Zervant-marknader. Värvningsprogrammet kan endast användas för icke-kommersiella ändamål.

4. Allmänt

Värvningsprogrammet tillhandahålls av Zervant och medför inga rättsliga skyldigheter som kan verkställas i en domstol.

Zervant kan när som helst och av vilken anledning som helst upphäva, avsluta eller ändra Värvningsprogrammets villkor och krav, inklusive deltagarregler samt belöningsbelopp.

Zervant förbehåller sig rätt att neka till eller häva vilken som helst Belöning efter eget gottfinnande om bolaget anser att vilken som helst aktivitet är kommersiell, utnyttjande eller vilseledande.