EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. Yleinen tietosuoja-asetus on osa tietosuojalainsäädäntöä, ja sen on tarkoitus vahvistaa ja yhdenmukaistaa henkilötietojen suojaa EU:n sisällä.

Zervant yrityksenä on sitoutunut noudattamaan voimaan tulevaa yleistä tietosuoja-asetusta, joten olemme luoneet tämän sivun informoidaksemme tekemistämme valmisteluista.

Miten Zervant valmistautuu GDPR:n voimaantuloon?

Tarjotaksemme informaation mahdollisimman selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa olemme laatineet seuraavan tiivistetyn version GDPR-etenemissuunnitelmastamme. Se kertoo, mitä olemme tehneet tähän mennessä ja minkä asioiden parissa tällä hetkellä työskentelemme.

Zervantin GDPR-etenemissuunnitelma

 • GDPR:n asettamien vaatimusten tutkiminen – VALMIS
 • GDPR-projekti/ohjausryhmän muodostaminen – VALMIS (04/2017)
 • Alustava tarkastus GDPR:n vaatimusten noudattamisesta – VALMIS (06/2017)
 • Toimintasuunnitelma GDPR:n noudattamisen varmistamiseksi – VALMIS (06/2017)
 • Tietosuojasta ja tietoturvasta vastaavan henkilön nimittäminen – VALMIS (07/2017)
 • Tietosuojapolitiikan luominen ja julkistaminen verkkosivuilla – VALMIS (10/2017)
 • Asiaankuuluvien turvallisuustoimenpiteiden valmistelu mahdollisten rikkomusten varalta – VALMIS (01/2018)
 • GDPR-etenemissuunnitelman dokumentointi noudattamisen varmistamiseksi – VALMIS
 • GDPR-periaatteiden luominen ja julkistaminen – VALMIS
 • Asiakkaille suunnattujen GDPR-ohjeiden luominen ja julkistaminen – VALMIS
 • GDPR:iin pohjautuvien tietosuojasopimusten viimeistely – VALMIS

Tuleeko Zervantin käyttäjän tehdä jotakin liittyen GDPR:iin?

Pidämme käyttäjämme ajan tasalla sekä annamme ohjeistusta niin, että käyttäjämme ymmärtävät, mikä GDPR on ja miten se vaikuttaa Zervantin käyttäjiin.

Jos haluat tietää lisää perustietoja asetuksesta, voit lukea siitä täältä (englanniksi). Ja jos haluat hankkia lisää tietoja siitä, miten GDPR:ia noudatetaan, suosittelemme aloittamaan tietokartoituksesta.

Mistä saan lisää tietoa Zervantista ja GDPR:sta?

Toivomme, että tämä sivu on antanut hieman lisävalaistusta siitä, miten me Zervantissa valmistaudumme GDPR:iin. Ymmärrämme, että aihe on monimutkainen ja että sinulla voi hyvin olla aiheesta lisää kysyttävää meiltä. Siinä tapauksessa ole hyvä ja ota meihin yhteyttä privacy@zervant.com.