Zervant och GDPR

GDPR, the General Data Protection Regulation (allmänna dataskyddsförordningen), trädde i kraft 25 maj 2018. Det är en förordning som syftar till att stärka och förena dataskydd för individer inom EU.

Som företag är vi på Zervant engagerade i att efterleva GDPR och vi har därför skapat den här sidan för att berätta om vilka framsteg vi har gjort.

Hur förbereder sig Zervant inför GDPR?

För att göra informationen så tydlig och lätt att förstå som möjligt har vi skapat följande komprimerade version av vår färdplan för GDPR. Den visar vad vi har gjort hittills och vad vi för närvarande arbetar på.

Zervants GDPR-färdplan

Behöver jag som Zervantanvändare göra någonting i samband med GDPR?

Vi kommer att hålla dig uppdaterad och tillhandahålla vägledning för att du som Zervantanvändare ska förstå vad GDPR är och hur det påverkar dig.

Om du vill veta mer om förordningens grunder kan du läsa om dem här (på engelska). Och om du vill få mer kunskap om hur du kan efterleva GDPR rekommenderar vi att du börjar med kartläggning av data.

Var kan jag ta reda på mer om GDPR?

Vi hoppas att den här sidan har tydliggjort vad Zervant gör för att förbereda sig inför GDPR. Vi vet att det här är ett ganska komplicerat ämne och att det kan finnas fler frågor som du vill ha svar på. Om så är fallet kan du kontakta oss på privacy@zervant.com.