Valitse oikea yritysmuoto

Yritysmuotojen vertailu – lue vinkkimme oikean muodon valintaan

Yritysmuodon valitseminen on yksi yrittäjän tärkeimpiä tehtäviä. Se vaikuttaa moneen asiaan yrityksen arjessa: siihen kuinka yrittäjä maksaa itselleen palkkaa, kuinka päätöksiä tehdään, millainen on yrittäjän vastuu yrityksen saatavista…

Tässä artikkelissa esittelemme eri yritysmuodot Suomessa ja kerromme, kuinka ne eroavat toisistaan. Annamme myös vinkit oikean yhtiömuodon valitsemiseen.

Millaisia yritysmuotoja Suomessa on?

Maassamme on noin 280 000 yritystä. Niiden sekaan mahtuu erilaisia yritysmuotoja. Tässä Suomen eri yritysmuodot pähkinänkuoressa plussineen ja miinuksineen.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys ei ole varsinainen yrittäjyyden muoto vaan pikemminkin työn tekemisen tapa. Kevytyrittäjälle ei ole varsinaista määritelmää, vaan sillä viitataan usein ihmiseen, joka laskuttaa tekemästään työstä jonkin laskutuspalvelun kautta.

Koska kevytyrittäjänä et ole oikea yrittäjä, sinulla ei ole y-tunnusta, etkä joudu huolehtimaan yrityksen perustamiseen ja sen arjen pyörittämiseen liittyvästä byrokratiasta. Toisaalta kevytyrittäjänä et voi nauttia yrittäjyyteen liittyvistä etuuksista, kuten verovähennyksistä tai luontoiseduista.

Kevytyrittäjyys sopii erityisesti yrittäjyyttä kokeilevalle tai oman työnsä ohella keikkatöitä tekevälle. Muista kuitenkin, että myös kevytyrittäjä joutuu maksamaan yrittäjän eläkevakuutusta (YEL), jos vuoden aikana ansaittu työtulo ylittää 7 958,99 € (2020).

Kevytyrittäjyys

Lue lisää kevytyrittäjyydestä.

Toiminimiyrittäjä eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Moni aloitteleva yrittäjä toimii alkuun yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli perustaa toiminimen. On hyvä muistaa, että vaikka termiä ”toiminimi” käytetään yleisesti, se ei ole virallinen termi. Virallisissa yhteyksissä toiminimellä viitataan nimeen, jota yritys, yhdistys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan.

Toiminimiyrittäjänä olet elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, eli olet yhtä toiminimesi kanssa. Kannat siis henkilökohtaisesti vastuun kaikista sopimuksista ja veloista, toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiössä. Toisaalta esimerkiksi byrokratian määrä on yksityisellä elinkeinonharjoittajalla huomattavasti pienempi kuin osakeyhtiöllä. Toiminimiyrittäjänä et myöskään nosta itsellesi palkkaa ja osinkoja, vaan teet yksityisottoja yrityksen tililtä.

Toiminimiyrittäjyys sopii hyvin yksinyrittäjälle ja yritystoimintaansa aloittelevalle.

Toiminimi

Osakeyhtiö

Yleisin yhtiömuoto Suomessa on osakeyhtiö. Siinä yhtiön omistus on jaettu osakkeisiin, joiden omistajat voivat olla luonnollisia henkilöitä tai toisia yrityksiä. Osakeyhtiö voi olla yksityinen (Oy) tai julkinen (Oyj). Julkisen osakeyhtiön osakkeita voi ostaa avoimessa kaupassa.

Osakeyhtiössä yrittäjä maksaa itselleen palkkaa ja osinkoja. Osakeyhtiön erottaa toiminimestä myös se, että osakeyhtiö on lain silmissä erillinen oikeushenkilö, eli yhtiö voi tehdä sopimuksia ja ottaa velkaa tai omistaa vaikkapa kiinteistöjä ja laitteita. Osakeyhtiössä omistajat vastaavat yhtiön veloista tai muista velvoitteista ainoastaan sijoittamansa pääoman verran.

Osakeyhtiö sopii monenlaisten yritysten tarpeisiin. Moni yksinyrittäjä valitsee yritysmuodokseen osakeyhtiön, sillä vaikka tähän yhtiömuotoon tarvitaankin vähintään toinen henkilö hallituksen varajäseneksi, voi osakeyhtiön arkea pyörittää yksinkin.

Osakeyhtiö

Lue lisää osakeyhtiöstä.

Avoin yhtiö

Avoimeen yhtiöön tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä. Kaikilla yhtiömiehillä on oikeus päättää itsenäisesti yhtiön asioista, kuten rahojen käytöstä tai velan ottamisesta. Yhtiön pääoma on kaikkien vapaasti käytettävissä, ja nostetut varat voidaan käsitellä kirjanpidossa voitonjakona, oman pääoman palautuksena, yksityisottona tai osakaslainana. Yhtiömiehet ovat myös vastuussa yhtiön nimissä otetuista veloista. Jos siis yhtiökumppanisi ottaa yrityksen nimissä lainan, se voidaan velkoa myös sinulta henkilökohtaisesti.

Avoin yhtiö on verrattain harvinainen yhtiömuoto Suomessa. Toimiakseen avoin yhtiö vaatii avoimuutta ja vankkaa luottamusta yhtiömiesten kesken. Siksi valtaosa avoimista yhtiöistä onkin pieniä perheyrityksiä.

Avoin yhtiö

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on yritysmuotona melko samankaltainen kuin avoin yhtiö. Siihen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä, mutta toisin kuin avoimessa yhtiössä, rooleja on kahdenlaisia. Yrityksessä tulee olla vastuunalainen yhtiömies, jonka sijoitukseksi yhtiöön riittää työpanos ja äänetön yhtiömies, joka rahoittaa yritystä, mutta ei tee sille töitä.

Kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies voi tehdä itsenäisesti päätöksiä yrityksen asioista, ja on myös henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista, kun taas äänetön yhtiömies on kuin sijoittaja yrityksessä. Jos vastuunalaisia yhtiömiehiä on monta, saavat kaikki tehdä päätöksiä ja sopimuksia itsenäisesti, joten avoimen yhtiön tapaan myös tämä yhtiömuoto vaatii paljon luottamusta ja kommunikaatiota.

Kommandiittiyhtiö

Osuuskunta

Osuuskunta on käyttäjiensä perustama yritys, joka auttaa jäsenistöään tarjoamalla palveluita esimerkiksi kirjanpitoon tai markkinointiin liittyen. Osuuskunnan osuuspääoma vaihtelee aina jäsenmäärän mukaan. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista, ellei säännöissä ole erikseen määrätty lisämaksuvelvollisuuksista.

Osuuskunnan perustaminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos yritystoimintaan on lähdössä useampi ihminen ja työtä on tarkoitus tehdä itsenäisesti, mutta yhteisöllisesti. Esimerkiksi ryhmälle luovan alan freelancereita osuuskunta voisi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Osuuskuntaan liittyminen voi olla hyvä keino kokeilla yrittäjyyttä. Jos osuuskunnassa on vähintään 7 jäsentä, ei yksittäistä jäsentä yleensä katsota yrittäjäksi. Jos siis teet osa-aikaisesti töitä osuuskunnan kautta, voit olla oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan. Toisaalta et ole oikeutettu yrittäjän verovähennyksiin tai muihin etuuksiin.

Osuuskunta

Mikä erottaa eri yhtiömuotoja?

Tärkeimmät erot eri yritysmuotojen välillä kiteytyvät seuraaviin seikkoihin:

  • Yrittäjästatus: Oletko virallisesti yrittäjä?
  • Palkanmaksu: Maksatko itsellesi palkkaa ja osinkoja vai teetkö yksityisottoja?
  • Vastuu veloista ja saatavista: Oletko vastuussa yhtiön veloista ja muista saatavista henkilökohtaisella omaisuudellasi?
  • Kirjanpito: Miten kirjanpito tulee hoitaa?
  • Verovähennykset ja luontoisedut: Oletko oikeutettu verovähennyksiin tai luontoisetuihin, esimerkiksi auto- tai lounasetuun?

Yritysmuodot taulukko

YritysmuotoYrittäjästatusYrittäjän palkanmaksuVastuu veloista ja saatavistaKirjanpitoYrittäjän verovähennykset ja luontoisedut
KevytyrittäjäEi yrittäjäVerokortilla laskutuspalvelun kauttaEi voi ottaa yritykselle lainaaTulot otetaan huomioon henkilökohtaisessa verotuksessaOikeus tulonhankkimisvähennyksiin henkilökohtaisessa verotuksessa, ei luontoisetuja
ToiminimiYrittäjäYksityisottonaHenkilökohtainenYhdenkertainen kirjanpitoOikeus verovähennyksiin, ei luontoisetuja
OsakeyhtiöYrittäjäPalkka ja osingotOman pääoman verranKahdenkertainen kirjanpitoOikeus verovähennyksiin ja luontoisetuihin
Avoin yhtiöYrittäjäPalkka tai yksityisototHenkilökohtainenKahdenkertainen kirjanpitoOikeus verovähennyksiin ja luontoisetuihin
KommandiittiyhtiöYrittäjäPalkka tai yksityisototHenkilökohtainenKahdenkertainen kirjanpitoOikeus verovähennyksiin ja luontoisetuihin
OsuuskuntaEi välttämättä yrittäjäPalkka osuuskunnan kauttaEi henkilökohtaisessa vastuussa, ellei säännöissä erikseen määrätäOsuuskunnalla kirjanpitovelvollisuusMahdollisuus luontoisetuihin

5 vinkkiä oikean yritysmuodon valitsemiseen

Mietityttääkö yhtiömuodon valitseminen? Näillä neuvoilla löydät juuri sinun yrityksellesi oikean yritysmuodon.

1. Kirkasta liikeideasi

Tärkeintä yritystoimintaa käynnistäessäsi on tietää, millaista yritystä olet perustamassa. Mikä on yrityksesi liikeidea? Kuinka se toimii ja miten se eroaa kilpailijoistaan? Samoja kysymyksiä kannattaa miettiä myös siinä vaiheessa, kun yritysmuodon vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi.

Idean kirkastamisessa hyvä apu on liiketoimintasuunnitelma.

2. Suunnittele yrityksen arki

Liikeidean kehittelyn jälkeen on syytä pohtia, miltä yrityksen arki tulee näyttämään. Teetkö töitä yksin vai tarvitsetko työntekijöitä? Vai teetkö töitä yhdessä useamman yrittäjän kanssa tai perhepiirissä? Toiminnan luonne vaikuttaa yritysmuodon valintaan.

3. Selvitä tulot ja menot

Kannattaa pureutua tulevan yrityksen tuloihin ja menoihin. Miltä yrityksen kulurakenne näyttää? Millaisia hankintoja yritys tulee tekemään? Myös näiden pohtiminen auttaa valitsemaan oikean yritysmuodon, sillä niiden välillä on eroja esimerkiksi siinä, voitko tehdä hankintoja yritykselle tai ottaa velkaa yrityksen nimissä.

Yksinyrittäjällä liikevoiton määrä auttaa arvioimaan, onko verotuksellisesti kannattavampaa pyörittää toiminimiyritystä vai osakeyhtiötä.

4. Tutustu yrittäjän velvollisuuksiin 

Yritysmuodoilla on erilaisia velvoitteita, joihin on hyvä paneutua etukäteen. Minkälaista kirjanpitoa valitsemaasi yhtiömuotoon tarvitaan? Millainen on yrittäjän vastuu veloista ja muista saatavista? 

5. Mieti myös tulevaa

Nykyhetken lisäksi kannattaa suunnata katsetta myös tulevaan. Miltä yrityksen toiminta tulee näyttämään vuoden päästä, entä viiden? Millaiset kasvuodotukset sinulla on? Yritysmuodon vaihtaminen on suhteellisen helppoa, mutta jos tiedät, että haluat kasvattaa yritystä ja ottaa mukaan rahoittajia tai osakkaita pian, kannattaa yritysmuoto valita saman tien sopivaksi.