Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen työsopimuspohja

Saatavana Word- ja pdf-tiedostona

Lataa Zervant ilmainen työsopimus pohja

Työsopimus kuntoon – lataa ilmainen työsopimuspohja!

Huolella laadittu työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu. Lue vinkit työsopimuksen laatimiseen ja hyödynnä ilmaista työsopimuspohjaa.

Onko tullut aika kasvattaa yritystäsi ja palkata siihen työntekijöitä? Hienoa! Tässä artikkelissa kerromme, miksi työsopimuksen tekeminen on tärkeää ja mitä tietoja siihen tulee sisällyttää.

Ilmainen työsopimuspohja

Zervant ilmainen työsopimus pohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Word, Pdf

Miksi työsopimuksen tekeminen on tärkeää?

Työsopimuslain mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Vaikka työsuhteesta voi sopia myös suullisesti, on väärinkäsitysten ja ristiriitojen välttämiseksi hyvä laittaa mustaa valkoiselle.

Huolellisesti laadittu työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etu: kun tärkeistä asioista, kuten työajasta, palkasta, lomista tai noudatettavasta työehtosopimuksesta on sovittu kirjallisesti, on molemmat osapuolet selvillä oikeuksistaan. Työsopimuksen tekemisen yhteydessä on hyvä hetki keskustella tarkemmin työnkuvasta ja molempien osapuolten odotuksista.

Moni yrittäjä on tottunut työskentelemään yksin ja tekemään pitkää päivää tarvittaessa ilman palkkaa. Muista, että työntekijä ei ole yrittäjä tai hyvää hyvyyttään auttava kaveri vaan hän on sinulla töissä. Työnantajana sinulla on uudenlainen vastuu työoloista, ja siksi kannattaakin perehtyä työsopimuslakiin, työsopimuksiin, lomiin ja palkkaukseen.

Hyvin laadittu työsopimus ja siitä kiinni pitäminen ovat tärkeitä ensiaskeleita työnantajabrändin rakentamisessa. Yhä useampi työntekijä tuntee oikeutensa ja arvostaa työpaikkaa, jossa sopimukset laaditaan tunnollisesti.

Työsopimuksen täyttäminen – ohjeet

Työsopimukseen kirjataan kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat. Olemme luoneet ilmaisen työsopimuspohjan, jota voit käyttää uutta työvoimaa palkatessasi.

Kirjaa työsopimukseen ainakin seuraavat asiat:

  • Työtehtävät: Listaa työntekijän tulevat työtehtävät ja nimike eli titteli, jolla hän tulee työskentelemään. Usein työsopimuksessa työtehtäväkuvaukseen sisällytetään myös teksti ”ja muut työnantajan määräämät tehtävät”, jotta määritelmästä ei tule liian suppea.
  • Työn tekemisen paikka: Tekeekö työntekijä töitä toimistolla, kotona, asiakkaiden luona tai useassa eri paikassa?
  • Työsuhteen muoto: Yksi tärkeimmistä työsopimuksen kohdista on työsuhteen muoto. Onko työsuhde vakituinen vai määräaikainen? Muista, että työsuhteen määräaikaisuudelle on aina oltava perusteet.
  • Työsuhteen alkamis- ja päättymisaika: Tähän kohtaan kirjataan työsuhteen alkamisaika sekä määräaikaisen työsopimuksen kesto sekä mahdollisen koeajan kesto. Työsopimuslain mukaan koeaika saa olla maksimissaan kuusi kuukautta.
  • Työaika: Kirjaa tähän kohtaan, kuinka monta viikkotuntia työntekijä tulee tekemään. Toisinaan työsopimuksissa on myös määritelty, millä aikavälillä työ tehdään. 
  • Sovellettava työehtosopimus: Jos työpaikalla ja alalla noudatetaan työehtosopimusta, se on syytä mainita sopimuksessa. Työehtosopimuksissa on neuvoteltu esimerkiksi alakohtaisesta palkasta, lomista ja muista ehdoista. Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia (eli niitä noudattavat sopimuksen allekirjoittaneet tai järjestöön kuuluvat yritykset) tai yleissitovia (eli myös järjestäytymättömän yrityksen on noudatettava sopimusta).
  • Irtisanomisaika: Työlaki määrittelee työsuhteen kestosta riippuvat irtisanomisajat sekä työnantajalle että työntekijälle. Työsopimuksessa voidaan kuitenkin myös sopia lyhyemmistä tai pidemmistä irtisanomisajoista. Pisimmillään irtisanomisaika voi olla kuusi kuukautta, vähimmäiskestoa sillä ei ole.
  • Palkka: Merkitse sopimukseen palkka ja palkkauksen peruste.
  • Vuosiloma: Työsuhteessa voidaan soveltaa vuosilomalain tai työehtosopimuksen mukaista vuosiloman kertymistä. Työsopimukseen kannattaa kirjata myös, maksetaanko työntekijälle lomakorvausta tai lomaltapaluurahaa.
  • Muut työehdot: Työsopimukseen kannattaa kirjata muut mahdolliset ehdot, esimerkiksi auto-, lounas- tai liikuntaedut.