Yrityksen likviditeetti - Zervantin vinkit

Likviditeetti kuntoon – näin pidät huolta yrityksesi maksuvalmiudesta

Likviditeetti tarkoittaa yrityksen maksuvalmiutta ja kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Tässä artikkelissa annamme hyödyllisiä vinkkejä siihen, kuinka pidät huolta maksuvalmiudesta ja varmistat yritystoimintasi jatkuvuuden.

Likviditeetti on yksi tärkeimmistä termeistä, joka sinun tulee yrittäjänä ymmärtää. Se tarkoittaa yrityksen maksuvalmiutta ja kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Yrityksen likviditeettiin sisältyvät yrityksen varat sekä tulevat saatavat ja helposti rahaksi muutettava kiinteä omaisuus.

Käytännössä likviditeetti siis ilmaisee sitä, kuinka hyvin yrityksesi pystyy selviytymään, jos sille tulee jokin yllättävä suurempi kulu. Aina kun tarkastelet yrityksesi tilaa ja lasket sen jatkamisen edellytyksiä, on tärkeää tietää, onko likviditeetti kunnossa.

Tässä artikkelissa syvennymme likviditeettiin ja annamme hyödyllisiä vinkkejä siihen, kuinka parannat yrityksesi maksuvalmiutta.

Miksi likviditeetti on tärkeä yrittäjälle?

Yritystoiminnassa tärkeintä on jatkuvuus. Yrityksen tilillä olevat rahat eivät ole paras mittari yrityksen tilan arvioimiseen, sillä iso osa yrityksesi rahoista on todennäköisesti kiinni myyntilaskuissa, joilla saattaa olla pitkiäkin maksuaikoja. Siksi on syytä tehdä huolellinen kassavirta-analyysi ja varmistaa, että yrityksellä on mahdollisuus selviytyä myös yllättävistä menoista.

On hyvä muistaa, että harvalla yrityksellä on tasainen kassavirta ympäri vuoden. Kausivaihtelun takia ei kannata keskittyä pelkästään kassavirran tuijottamiseen vaan tarkastella laajempaa kokonaisuutta yrityksen likviditeetin kautta.

Yrityksen jatkuvuus on tärkeää paitsi itsellesi myös muille osapuolille. Kun sijoittajat tutkivat yrityksiä ennen sijoituspäätösten tekemistä, tuotto- ja kasvuodotusten lisäksi he tarkastelevat erityisesti yrityksen likviditeettiä. Jos yrityksen maksuvalmius ja kyky selvitä yllätyksistä vaikuttavat heikoilta, sijoitusta ei todennäköisesti tehdä.

Myös erilaisten rahoitusten saaminen voi olla kiinni maksukyvystä. Voit esimerkiksi hakea Zervantin kautta yrityslainaa – hyväksynnän saamiseksi selvitämme kykysi maksaa se takaisin.

Miten lasket yrityksesi likviditeetin?

Maksuvalmius

Yrityksen likviditeetin arvioimiseen on olemassa erilaisia laskelmia. Tällä yksinkertaisella kaavalla voit laskea oman yrityksesi maksuvalmiuden:

Maksuvalmius = (varat + lyhytaikaiset saatavat) / lyhytaikaiset velat

Laskelmassa otetaan siis huomioon sekä yrityksen tämänhetkiset varat että pian sisään tulevat saatavat, esimerkiksi myyntilaskut. Näiden summa jaetaan lyhytaikaisilla veloilla. Laskelman tuloksen on hyvä olla 1 tai enemmän. Jos tulos on vähemmän kuin 1, se on merkki siitä, että yrityksesi ei tämänhetkisessä tilanteessa suoriudu veloistaan.

Esimerkki:

Kuvitellaan, että Tiina on yksinyrittäjänä työskentelevä personal trainer. Hänen yrityksellään on varoja 1500 euroa, minkä lisäksi hän on lähettänyt asiakkailleen myyntilaskuja 1 800 euron edestä. Hänen lyhytaikaiset velkansa ovat 2 200 euroa. Tiinan maksuvalmius on siis:

(1500 + 1800) / 2200 = 1,5

Tiinan yrityksen maksuvalmius on hyvällä tolalla. 

Happotesti (quick ratio)

Toinen hyödyllinen laskelma on maksuvalmiussuhde eli niin kutsuttu yrityksen happotesti (englanniksi quick ratio). Toisin kuin edellisessä laskelmassa, tässä otetaan huomioon myös nopeasti rahaksi muutettava omaisuus.

Quick ratio = (lyhytaikaiset saatavat + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut maksut)

Tässäkin laskelmassa saatu luku kuvastaa sitä, millainen valmius yritykselläsi on suoriutua lähiaikojen veloista. Tulos on hyvä, jos saatu luku on enemmän kuin 1. Jos luku on reilusti alle yhden, tilanne on vakava.

Esimerkki:

Kuvitellaan, että Matti omistaa pienen rakennusalan yrityksen. Hänen yrityksellään on varoja 450 euroa ja lyhytaikaisia saatavia pian erääntyvien myyntilaskujen muodossa 7 000 euroa. Lisäksi hänen yrityksellään on 1000 euron arvosta rahoitusarvopapereita. Hänellä on kuitenkin kalustoa varten otettu 10 000 euron lyhytaikainen velka. Matin yrityksen maksuvalmiussuhde on siis:

(7000 + 450 + 1000) / 10 000 = 0,845

Matin yrityksen maksuvalmiussuhde on alle yhden, mikä kertoo että Matin yrityksellä voi olla haasteita velan maksamisessa ajallaan.

Näin parannat yrityksesi likviditeettiä – 5 vinkkiä

Yrittäjällä on aina monta rautaa tulessa. Vaikka varsinaiset kiinnostuksen kohteesi olisivatkin aivan muualla kuin kirjanpidossa, talousasiat on hyvä laittaa kuntoon. Kun yrityksen talous on vakaalla pohjalla, sinulle jää enemmän aikaa keskittyä yrityksen ydintoimintaan. Näillä vinkeillä pääset hyvään vauhtiin:

1. Suunnittele

Laadi yrityksellesi realistinen budjetti ja kassavirtalaskelma, jossa on otettu huomioon myös kassavirran vaihtelut kausittain. Muista ottaa arvioissasi huomioon myyntilaskujen eräpäivät eli se milloin raha on yrityksen tilillä! 

Tarkastele yrityksen likviditeettiä säännöllisesti ja tee tarvittavia toimenpiteitä. Kun tiedät, että yrityksesi selviytyy menoistaan, pystyt keskittymään yritystoiminnan kehittämiseen.

2. Neuvottele maksuehdoista

Etenkin pienet yritykset kärsivät pitkistä maksuajoista, koska niillä ei ole samanlaista puskuria kuin isoilla yrityksillä. Yksi keino parantaa yrityksen maksuvalmiutta on neuvotella maksuehdoista asiakkaiden kanssa. 

Lain mukaan maksuaika voi olla korkeintaan 30 päivää. Sitä pidemmästä maksuajasta on sovittava erikseen.

3. Helpota arkeasi digitaalisilla palveluilla

Tärkeintä maksuvalmiuden ylläpidossa on lähettää myyntilaskut heti kun se on mahdollista.

Digitaalisten palveluiden avulla luot ja lähetät laskuja helposti sekä pysyt kärryillä siitä, onko laskut maksettu ajallaan. Zervantin laskutusohjelmalla vapautat aikaasi olennaiseen.

4. Auta asiakastasi maksamaan laskut nopeammin

Kun tarjoat asiakkaallesi vaivattoman tavan maksaa laskut suoraan sähköpostista pankki- tai luottokortilla, voit saada tutkimuksemme mukaan rahasi jopa kolme kertaa normaalia nopeammin.

Laskuja voi lähettää monella eri tavalla. Moni yritys edellyttää nykyään, että laskut lähetetään niille sähköisesti. Verkkolaskutus on helppoa ja kätevää myös pienyrittäjälle.

5. Varmista, että saatavat eivät jää roikkumaan

Aina asiakkaat eivät maksa laskujaan ajoissa. Laskutuspalvelua käyttäessäsi pysyt helposti kärryillä siitä, mitkä laskut ovat erääntyneet. Lue vinkkimme myöhästyneiden laskujen välttämiseen.

Voit parantaa maksuvalmiutta myös laskurahoituksen avulla. Silloin saat rahasi heti, etkä joudu odottamaan maksun saamista laskun eräpäivään asti.