Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjyys

Haaveiletko yrityksen perustamisesta? Tai kaipaatko kenties lisätuloja palkkatöiden ohelle? Sivutoiminen yrittäjyys on helpoin tapa lähteä kokeilemaan yritysideaa ilman suuria riskejä. Sivutoiminen yrittäjyys sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin, ja se antaa varmuutta tulevalle yrittäjyyspolulle. 

Sivutoiminen yrittäjä voi olla palkkatöissä, opiskelija, eläkkeellä tai jopa työtön – se sopii siis lähtökohtaisesti kaikille!

Mitä on sivutoiminen yrittäjyys?

Sivutoimisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjyyttä, jossa pääasiallinen toimeentulo ansaitaan muualta kuin yritystoiminnasta. Sivutoiminen yrittäjyys voi olla esimerkiksi kausiluontoista, se voi tuoda tuloja harrastuksen kautta, tai se voi olla tapa kokeilla lähes riskittä, kuinka yritysidea todellisuudessa toimisi. Sivutoiminen yrittäjyys on myös tapa ansaita lisätuloja palkkatyön tai opiskelujen ohella.

Sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjyyden raja menee siinä, pystytkö vastaanottamaan kokoaikatyötä yritystoimintasi rinnalle. Jos et pysty ottamaan kokoaikaista työtä yritystoimintasi rinnalle, sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi TE-toimistossa.

Sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen

Kuka tahansa voi olla sivutoiminen yrittäjä. Yritystoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle, mikäli työsopimuksessa ei erikseen sitä mainita. On kuitenkin hyvien tapojen mukaista ilmoittaa työnantajalle, mikäli aloitat sivutoimisen yritystoiminnan palkkatyön ohelle.

Yritysmuoto sivutoimiselle yritykselle

Yritystoimintaa aloittaessa ensimmäisenä tulee päättää yritysmuoto. Yksi suosituimmista yritysmuodoista sivutoimiselle yrittäjälle on toiminimiyritys. Toiminimiyritys on ennen kaikkea joustava yritysmuoto, koska se ei vaadi yhtä paljon byrokratiaa kuin esimerkiksi osakeyhtiö. Toiminimi on helppo lopettaa tarvittaessa, ja sen pystyy vaihtamaan osakeyhtiöksi, mikäli toiminta kasvaa tulevaisuudessa.

Sivutoimisena yrittäjänä yritysmuodon valintaan vaikuttaa muun muassa se, kuinka monta henkilöä yrityksessä on mukana. Toiminimiyrittäjyys voi olla hyvä valinta yksinyrittäjälle, mutta mikäli yrityksessä on mukana useampia henkilöitä, kannattaa silloin ainakin harkita esimerkiksi osakeyhtiötä.

Yritysmuodolla on merkitystä verotuksen kannalta ja se vaikuttaa vastuunjaollisiin asioihin. Toiminimiyrittäjänä olet aina henkilökohtaisella omaisuudellasi vastuussa kaikista liiketoimintasi veloista ja sitoumuksista. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, ja yritys vastaa lähtökohtaisesti itse omista velvoitteistaan.

Toiminimen kirjanpito on hieman kevyempää kuin osakeyhtiön. Jos osaamista löytyy, kirjanpidon voi tehdä itse, mutta usein luotettava kirjanpitäjä on arvokas apu myös sivutoimiselle yrittäjälle.

Yrityksen perustamisilmoituksen voi tehdä YTJ.fi-palvelussa.

Sivutoimisen yrittäjän verotus

Toiminimiyrittäjän tuloja verotetaan kuten palkkatyötä, eli henkilökohtaisen verokortin mukaan tai ennakkoon tuloksen perusteella, jolloin puhutaan ennakkoverosta. Osakeyhtiössä yrittäjä voi harkinnan mukaan päättää, nostaako palkkaa, osinkoa, vai jättääkö kaiken yrityksen tilille mahdollisia myöhempiä investointeja varten. Tämä antaa joustavuutta esimerkiksi opiskelijoille, jotka valvovat tulorajaansa, tai hyvin palkkatyössä tienaaville, jotka haluavat optimoida verotusta.

Alv-rekisteriin liittyminen

Sivutoimisen yrittäjän on hakeuduttava YTJ.fi-palvelussa arvonlisäverovelvolliseksi muiden yrittäjien tapaan, jos liikevaihto ylittää 15 000 euroa 12 kuukauden aikana. Liikevaihdolla tarkoitetaan yrityksen myynnistä saatujen tuottojen summaa ilman arvonlisäveroa.

Jos et ole varma, rikkoutuuko 15 000 euron raja, kannattaa liittyä rekisteriin. Mikäli et ole liittynyt alv-rekisteriin ja liikevaihtosi ylittää rajan, joudut maksamaan arvonlisäverot takautuvasti.

Tarvitseeko sivutoiminen yrittäjä YEL-vakuutuksen?

Sivutoimisen yrittäjän pitää muistaa ottaa YEL-vakuutus, kun yrittäjän YEL-työtulo on vähintään 8 261,71 € vuodessa (vuonna 2022) ja yrittäjänä toimitaan yhtäjaksoisesti yli 4kk. YEL-työtulo tarkoittaa oman työpanoksesi rahallista arvoa. Työtulosi tulee vastata vähintään sellaista palkkaa, jota maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle henkilölle vuositasolla.

Saako sivutoiminen yrittäjä starttirahaa?

Sivutoimiselle yrittäjälle ei myönnetä starttirahaa. Starttirahaa voi kuitenkin hakea, kun sivutoimisesta yrittäjyydestä siirrytään päätoimiseksi. Starttirahaa tulee hakea aina etukäteen. Eli jos on jo tiedossa, että opiskelut päättyvät pian, tai palkkatyöstä irtisanoutuminen on ajankohtaista, kannattaa hakemus laittaa vireille saman tien.

Sivutoiminen yrittäjä aloittaminen

Sivutoimisen yrittäjän työttömyysturva

Sivutoimisesta yrittäjyydestä saadut tulot vaikuttavat työttömyysetuuksien suuruuteen.

TE-toimisto arvioi, onko yrittäjyys päätoimista vai sivutoimista. Päätoimisuuden arvioinnissa katsotaan vain yritystoiminnan vaatimaa työmäärää, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavaa tuloa tai voittoa. Jos toiminta on sivutoimista, voidaan henkilölle maksaa soviteltua etuutta. Jos sivutoiminen yrittäjyys aloitetaan työttömänä, yrittää saa neljä ensimmäistä kuukautta ilman, että TE-toimisto arvioi toiminnan pää- tai sivutoimisuutta.

Sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi

Päätoiminen yrittäjyys on usein seuraus menestyneestä sivutoimisesta yritystoiminnasta ja toimivasta liikeideasta. Kun aika ei enää riitä palkkatyön ohella sivutoimisen yritystoiminnan pyörittämiseen ja pystyt elättämään itsesi sivutoimisella yritystoiminnalla, voit harkita palkkatöistä luopumista ja näin siirtymistä päätoimiseksi yrittäjäksi. Onneksi olkoon!

Lue myös Kaisan innostava tarina sivutoimisesta yrittäjyydestä.