Starttiraha

Starttiraha – mikä se on ja kuinka sitä haetaan

Starttiraha tukee yrittäjää yritystoiminnan alkumetreillä ja madaltaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Kun harkitset yrityksen perustamista, kannattaa tarkistaa, onko sinun mahdollista saada starttirahaa.

Starttiraha ei ole suuren suuri, mutta sen hyöty ja vaikutus aloittelevan yrittäjän omassa kassassa on usein hyvin tärkeä yrityksen perustamisvaiheessa.

Mikä on starttiraha?

Starttirahan tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo päätoimisen yritystoiminnan käynnistämisen ajalta. Tämä raha on yrittäjän omaa veronalaista tuloa. Starttiraha ei siis varsinaisesti ole yritystuki tai yrityksen rahoituslähde.

Starttirahan myöntää työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-toimisto. Starttirahan edellytykset ja tarpeellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Kuka voi saada starttirahaa?

Olet oikeutettu starttirahaan, jos olet työtön työnhakija, siirryt muista toimista kokoaikaiseksi yrittäjäksi tai sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrittäjäksi.

Kun haet starttirahaa, sinulla pitää olla riittävästi osaamista ja valmiuksia jatkuvan, kannattavan yritystoiminnan rakentamiseen. Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla esimerkiksi yrittäjyyskursseja ja tukea omaan osaamiseen tarjoaa esimerkiksi Uusyrityskeskukset ja Suomi.fi-palvelu. Mikäli liikeideasi on toteutuskelpoinen ja osaat perustella sen kannattavuuden, on starttirahan saaminen todennäköisempää.

Huomaa ajoituksen tärkeys starttirahan hakemisessa. On erittäin tärkeää muistaa, että aloitat yritystoiminnan vasta kun olet saanut myönteisen starttirahapäätöksen. Jo aloitettuun yritystoimintaan ei starttirahaa voida myöntää. TE-toimistolta voi varmistaa, milloin yritystoiminta katsotaan alkaneeksi.

Starttiraha on tukena harkinnanvarainen, eli sen myöntämisessä arvioidaan tuen tarpeellisuus toimeentulosi kannalta ja aikomasi toimialan kilpailutilanne. Jos esimerkiksi olet perustamassa kampaamoa alueelle, jossa on jo paljon kampaamoja ennestään, voidaan hakemuksesi hylätä, koska arvioidaan, että starttiraha tässä tapauksessa vääristäisi merkittävästi kilpailua alueen olemassa olevien toimijoiden kesken.

Et voi saada starttirahaa, jos sinulla on verovelkaa tai muita lakisääteisiä maksuja rästissä, tai jos arvioidaan, että voit heti toiminnan alkuvaiheessa saada tarvittavan toimeentulon yritystoiminnastasi. Myös maksuhäiriömerkinnät voivat vaikuttaa myönteisen starttirahapäätöksen saamiseen.

Starttirahan määrä ja kesto

Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Saat ensin päätöksen kuuden kuukauden jaksolle ja starttirahakauden jatkoa on haettava erikseen. Jatkohakemuksella starttirahakautta voi jatkaa 12 kuukauteen saakka, jos tietyt kriteerit täyttyvät.

Starttirahan määrä on peruspäivärahaa vastaava. Vuonna 2022 se on 34,50 € per päivä eli noin 700 €/ kk. Starttiraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan enintään viitenä päivänä viikossa.

Starttiraha maksetaan yrittäjälle kuukausittain. Maksatushakemus joka kuukaudelta tulee lähettää TE-toimistoon erikseen.

Starttiraha eri yritysmuodoille

Starttirahaa voidaan myöntää osakeyhtiön perustajille, osuuskunnan kautta toimiville yrittäjille sekä avoimen tai kommandiittiyhtiön perustajille.

Myös toiminimiyrittäjät, eli yksityiset elinkeinonharjoittajat, voivat hakea starttirahaa. Tämä on totta myös tapauksissa, jolloin he toimivat kevytyrittäjäpalvelun kautta.

Toisaalta kevytyrittäjät, jotka toimivat ilman omaa y-tunnusta, eivät voi saada starttirahaa. Kevytyrittäjyydestä voi kuitenkin jatkossa olla starttirahan kannalta hyötyä, jos olet siirtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi. Kevytyrittäjänä harjoitettu onnistunut liiketoiminta voi osoittaa starttirahahakemuksessasi, että sinulla on osaamista kannattavan päätoimisen yritystoiminnan aloittamiseen.

Jos olet ollut sivutoiminen yrittäjä ja haluat laajentaa yritystoimintaasi päätoimiseksi, voit saada starttirahaa. Muista myös siinä tapauksessa ensin hakea starttirahapäätös, ja sen jälkeen vasta laajentaa toimintaasi.

Starttirahan hakeminen

Kannattaa varata hyvin aikaa starttirahan hakemiseen. Ole aina yhteydessä TE-toimistoon ennen hakemuksen tekemistä. Usein suositellaan myös tapaamista tai keskustelua Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan kanssa ennen hakemuksen lähettämistä.

Tee starttirahahakemus huolella, koska jokainen hakemukseen vaadittava osa on tärkeä paitsi hakemuksen osalta, myös oman liiketoimintasi kehittämisen ja sen onnistumisen kannalta. 

Varsinkin liiketoimintasuunnitelman laatimisessa on hyvä olla perusteellinen ja esittää hyvät argumentit liiketoiminnan onnistumiselle.

Hyvästä starttirahahakemuksesta löytyvät:

Liitä hakemukseen aina myös korkeintaan 3 kk vanha verovelkatodistus, jonka voit tilata verohallinnolta.

Mikäli tarvitset toiminnan aloittamiseen ulkopuolista rahoitusta, kerro hakemuksessa, miten hoidat rahoituksen. Esimerkiksi pankin lainalupauksen voi liittää mukaan. Jos toimit omarahoitteisesti, tarvitaan mukaan esimerkiksi saldotodistus.

Toiminnan vaatiessa liike- tai toimitiloja, vuokrasopimus tai esivuokrasopimus tarvitaan hakemukseen.

Omasta ansioluettelostakaan ei hakemuksessa ole haittaa, jos sillä pystyt osoittamaan osaamistasi ja kokemustasi.

Ole tarkkana, että lisäät hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet heti mukaan. Nykyhetkellä (helmikuussa 2022) starttirahahakemuksen käsittelyaika TE-toimistolla on noin kaksi viikkoa, jos kaikki liitteet ovat mukana hakemuksessa.