Liikeidea

Miten liikeidea syntyy?

Koko yritystoiminta lähtee liikkeelle liikeideasta. Liikeidea vastaa kysymyksiin kuten miten yritys aikoo toteuttaa liiketoimintaa ja miksi yritys on olemassa. Liikeideassa määritellään, mitkä ovat yrityksen kohdeasiakkaat ja millaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa. Liikeideaan perustuen lähdetään seuraavaksi luomaan liiketoimintasuunnitelmaa, jossa liikeidea laitetaan paperille käytännölliseltä pohjalta.

Yrittäjän liikeidea voi syntyä mistä tahansa: omasta harrastuksesta, koulutuksesta tai mielenkiinnosta tiettyä asiaa kohtaan.

Yritysidean kehittäminen toimivaksi liikeideaksi

Yritysideoita tulee ja menee, eivätkä kaikki ideat ole hyviä tai käytännöllisiä. Jotkut ideat ovat mahtavia jo syntyessään, kun taas toisia pitää hioa ja käännellä ennen kuin ideasta saadaan toimivan yrityksen perusta. Joskus idea saattaa olla sellainen, ettei se mitenkään päädy toimivaksi liikeideaksi. Hyvä ja kannattava liikeidea perustuu yrittäjän omaan osaamiseen sekä markkinoiden kysyntään ja tarpeeseen.

Mistä tietää, onko liikeidea kannattava?

Kun liikeideaa aletaan kehittämään, sitä tulisi katsoa loogisesti ja objektiivisesti. Liikeideaa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: Vastaako se kysyntään? Onko yrittäjällä osaamista ja resursseja toteuttaa liikeidea käytännössä? Onko idea taloudellisesti kannattava? Mitkä ovat liikeidean riskit?

Ideat eivät synny valmiina: niitä tulee kehittää

Liikeidea on konsepti tai ajatus siitä, millaista yritystoimintaa lähdetään harjoittamaan. Idea on harvoin valmis syntyessään: yleensä yrittäjällä on kevyt ajatus siitä, mitä hän haluaa lähteä toteuttamaan, mutta yksityiskohdat pitää vielä hioa kuntoon.

Hyvä liikeidea vastaa kysymyksiin:

  • Mitä yritys tekee?
  • Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa?
  • Miten myynti ja markkinointi tapahtuu?
  • Ketkä ovat yrityksen kohdeasiakkaat?
  • Mihin ongelmaan tai kysyntään yritys tarjoaa ratkaisun?
  • Kuinka yritys erottuu kilpailijoista?

Yrittäjän kannattaa testata ideaa käytännössä ja kysyä mielipiteitä potentiaalisilta asiakkailta. Myös ennakkotilaukset ja kyselyiden tekeminen sosiaalisen median avulla voivat auttaa saamaan objektiivisen kuvan omasta liikeideasta.

Liikeidean toteuttaminen

  • Liikeidea voi olla täysin uusi, eli sitä ei vielä löydy Suomen markkinoilta. Jos aiot perustaa yrityksen täysin uuden idean pohjalta, on laskelmat ja pohjatyöt hyvä tehdä tarkasti, koska et tule löytämään valmiita vertailukohtia. Jos teet pohjatyön hyvin, liikeideaa on helpompi myydä mahdollisille rahoittajille.
  • Voit myös perustaa yrityksen idealla, joka on jo markkinoilla. Suomessa on kaikkialla tarvetta peruspalveluille, kuten kampaamoille tai korjaamoille. Mikäli tavoitteesi on tämä, kannattaa tutkia oman alueesi alan kilpailijoita ja heidän hinnoitteluansa. Jotta liikeideasi on kilpailukykyinen, on tärkeää erottua jo olemassa olevista yrityksistä.
  • Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä on ostaa jo valmiiksi perustettu liiketoiminta tai alkaa franchising-yrittäjäksi. Tällöin ei tarvitse keksiä uutta liikeideaa vaan voit keskittyä jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen.

Liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi

Kun liikeidea on hiottu sopivaksi, on aika luoda yksityiskohtaisempi liiketoimintasuunnitelma, jossa idea pilkotaan pienempiin osiin ja sen taloudellinen kannattavuus määritellään tarkemmin.

Liiketoimintasuunnitelma on viimeinen askel, joka määrittelee liikeidean kannattavuuden. Liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan idean lisäksi kilpailu, markkinointi, rahoitus ja markkina-analyysi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on liikeidea?

Liikeidea kertoo, miten yritys toteuttaa yritysideansa käytännössä ja miten se tulee tuottamaan rahaa. Liikeidea kuvaa, kuinka yrittäjä haluaa tehdä bisnestä ja mitkä yrityksen kilpailuvaltit ovat markkinoilla. Liikeidea vastaa kolmeen tärkeään kysymykseen: mitä yritys tarjoaa, kenelle ja kuinka?

Millainen on hyvä liikeidea?

Hyvä liikeidea liittyy aiheeseen, josta yrittäjällä on jo tietotaitoa. Liikeidean pitäisi olla kannattava ja sellainen, joka ratkaisee jonkin markkinoilla olevan ongelman tai täyttää tietyn tarpeen.

Kuka tekee liikeidean?

Yleensä tuleva yrittäjä saa yritysidean itse ja kehittelee siitä liikeidean. Yrittäjyydestä unelmoiva voi saada apua myös esimerkiksi oman alueen Uusyrityskeskukselta tai mahdollisilta sijoittajilta.