Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen tulosbudjettipohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa Tulosbudjettipohja

Tulosbudjetin laatiminen ja ilmainen pohja

Budjetointi on sekä tulevaisuuden ennustamista että lyhyemmän aikavälin seurantaa. Sanotaan, että asiat, joita mittaamme, kasvavat. Sama pätee myös budjetissa pysymiseen. Kun tiedämme, mitä haluamme saavuttaa yritystoiminnassa, asetamme siihen selkeät tavoitteet ja seuraamme niitä, on todennäköisempää, että saavutamme tavoitteet – myös liiketoiminnan numeraaliset ja tulokselliset tavoitteet.

Tähän käytetään apuna budjetointia, ja yhtä sen päälajia tulosbudjetointia.

Ilmainen tulosbudjettipohja

Tulosbudjettipohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Excel

Mikä on tulosbudjetti?

Tulosbudjetin tarkoituksena on ennustaa menojen ja tulojen arvioiden perusteella sitä, miten paljon yritys tekee tulosta eli voittoa tilikaudella. Tulosbudjetissa suunnitellaan yrityksen tulot ja menot budjettikaudelle. Budjetilla voidaan asettaa myös kannattavuudelle tavoitteet esimerkiksi katetuottotavoitteen avulla.

Pienyrittäjät voivat laittaa kaikki toimintonsa yhteen isoon tulosbudjettiin, kun taas isommissa yrityksissä tulosbudjetti koostuu usein pienemmistä osista, joita kutsutaan osabudjeteiksi. Osabudjetti voi koostua markkinointibudjetista, kiinteiden kustannusten budjetista, muuttuvien kustannusten budjetista sekä myyntibudjetista.

Yhtä tiettyä oikeaa mallia tulosbudjetin laatimiseen ei ole olemassa, vaan se tehdään yrityksen omilla ehdoilla ja omien tarpeiden mukaan. Varsinkaan pienyrittäjien ei kannata ottaa budjetoinnista liian isoa stressitekijää. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksinkertaisestakin tulosbudjetista on usein suuri apu arjen yritystoiminnan pyörittämiseen sekä yrityksen talousasioiden johtamiseen. Tulosbudjetoinnista ei ole apua, jos yrityksellä ei ole mahdollisuuksia sen seurantaan ja ylläpitoon.

Miksi tulosbudjetin laatiminen kannattaa?

Tulosbudjettia laadittaessa lähtökohtana on tavoitteet seuraavalle budjettikaudelle. Yrityksen, jonka tarkoituksena on tehdä tulosta, on asetettava taloudellinen tavoite toiminnalleen. Tämä voi yksinkertaisimmillaan olla liikevaihdollinen tulos. Yrityksen strategiset päätökset ja omistajien odotukset ovat avainasemassa, kun tavoitteita tulevalle budjettikaudelle asetetaan.

Tulosbudjetin avulla yrittäjä pystyy arvioimaan, onko asetettuun tavoitteeseen mahdollista päästä tai onko yrityksen tekemä tulos riittävä esimerkiksi haluttuihin kasvutavoitteisiin nähden. Tulosbudjetti tarjoaa yrittäjälle hyödyllistä tietoa siitä, mihin suuntaan yrityksen taloutta ja sitä kautta toimintaa on johdettava. Tulosbudjetin avulla voidaan saada selville se, mitä haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi on muutettava yrityksen kustannuksissa ja tuotoissa.

Kuinka laadin tulosbudjetin?

Hyvässä tulosbudjetissa otetaan huomioon yrityksen mennyt taloudellinen tilanne ja arvioidaan sitä suhteessa nykyhetken tavoitteisiin. Kuluvan vuoden tulosbudjetin luomisessa onkin hyvä hyödyntää edellisen tilikauden historiatietoja, jotka saadaan yrityksen kirjanpidosta. Yrityksen historian avulla on mahdollista arvioida ja ennustaa yrityksen tulevaa tuloskehitystä ja näin suunnitella yrityksen talouden johtamista sen perusteella.

Tarjoamamme ilmainen tulosbudjettipohja ja siinä esitetyt rivit ovat vain esimerkkejä yrityksen tuloista ja menoista. Jokaiselle yritykselle on kannattavinta luoda omiin tarpeisiin sopiva tulosbudjetti. Kuten mainittua, joillekin yrityksille osabudjetit voivat olla tarpeen, pienemmille yksinkertainen tulojen ja menojen listaaminen voi olla riittävää. Osabudjeteille (esimerkiksi myynti, kiinteät kulut, muuttuvat kulut) voi luoda tarvittaessa omat välilehdet Excel-taulukossa ja merkitä niiden summat ensimmäiselle välilehdelle, joka kokoaa kaikki tulot ja menot näyttäen lopulta koko yrityksen pyörittämiseen liittyvät tuloksen.

Alla pohjassa näkyvät luvut ja niiden laskelma avattuna:

Myynti: 60 000 euroa
Muuttuvat kulut yhteensä: 4550 euroa
Katetuotto: 60 000 – 4550 = 55 450 euroa
Kiinteät kulut yhteensä: 35 580 euroa
Tulos ennen veroja: 55 450 – 35 580 = 19 870 euroa

Myynti = yritykseen tuleva myynti tuotteista / palveluista
Muuttuvat kulut = yrityksen ei ennustettavissa olevat kulut
Katetuotto = myynti – muuttuvat kulut
Kiinteät kulut = kiinteät toistuvat kulut, jotka eivät ole riippuvaisia yrityksen myynnistä
Tulos = katetuotto – kiinteät kulut